Grupa spółek artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

12.4.2022

Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy (...)

Projekt reformy KSH

Projekt reformy KSH

23.8.2021

Rada Ministrów przyjęła i skierowała do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy zmieniający Kodeks spółek handlowych. Będzie to największa od 20 lat zmiana przepisów handlowych. (...)

Inwestycje KGHM z ulgą w podatku od kopalin

Inwestycje KGHM z ulgą w podatku od kopalin

28.7.2015

Premier Ewa Kopacz i Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa odwiedzili Hutę Miedzi Głogów, która jest częścią koncernu KGHM Polska Miedź, jednej ze strategicznych spółek Skarbu Państwa. (...)

Jest zgoda na koncentrację w Polskiej Grupie Zbrojeniowej

Jest zgoda na koncentrację w Polskiej Grupie Zbrojeniowej

21.8.2014

Koncentracja polega na objęciu kontroli przez Polską Grupę Zbrojeniową nad 8 spółkami. Przejmowane spółki zajmują się projektowaniem lub produkcją oraz serwisowaniem sprzętu wojskowego.

UOKiK wydał zgodę na koncentrację Polskiej Grupy Zbrojeniowej

UOKiK wydał zgodę na koncentrację Polskiej Grupy Zbrojeniowej

20.8.2014

Przejmowane spółki zajmują się projektowaniem lub produkcją oraz serwisowaniem sprzętu wojskowego.

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

6.8.2014

Ministerstwo Skarbu Państwa ma budować wartość podmiotów ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

Zgody UOKiK na koncentracje: Polska Grupa Zbrojeniowa

Zgody UOKiK na koncentracje: Polska Grupa Zbrojeniowa

18.4.2014

Prezes UOKiK wydał dwie zgody na koncentrację związane z realizacją strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa Polski.

Wniosek w sprawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafił do UOKiK

Wniosek w sprawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafił do UOKiK

25.2.2014

Dzięki konsolidacji powstanie silna grupa z przychodami sięgającymi 5 miliardów złotych. Proces ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

Renta za mieszkanie. Jest raport UOKiK

22.10.2013

UOKiK sprawdził jak przestrzegane są prawa seniorów, którzy zdecydowali się przekazać swoje mieszkania w zamian za tak zwaną rentę dożywotnią.

UOKiK wydał decyzję dotyczącą dostawców gazu

UOKiK wydał decyzję dotyczącą dostawców gazu

7.10.2013

Urząd wydał decyzje decyzje nakazujące zmianę niekorzystnych dla konsumentów zapisów w umowach.

To Polacy skontrolują Auchan i Real dla UE

To Polacy skontrolują Auchan i Real dla UE

14.3.2013

Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte przez Prezes Urzędu po wpłynięciu wniosku do UOKiK.

Mały podatnik w podatku dochodowym

Mały podatnik w podatku dochodowym

10.7.2012

Od 1.01.2007 r. definicja małego podatnika obowiązuje również w podatku dochodowym (zarówno w przypadku osób fizycznych, jak również osób prawnych). Mały podatnik (...)

Czy opłaca się zakładać podatkową grupę kapitałową?

Czy opłaca się zakładać podatkową grupę kapitałową?

1.6.2012

Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może być także podatkowa grupa kapitałowa. Pojęcie to oznacza grupę co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które (...)

Ustawowe warunki tworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Ustawowe warunki tworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

8.12.2011

Podatkowa grupę kapitałową musi stanowić grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Wedle art. 1a ustawy o podatku (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

28.6.2011

Zarząd, jako organ zarządzający spółką akcyjną nie może pozostać bez kontroli wspólników. Ponieważ skala czynności dokonywanych przez zarząd, a także liczba akcjonariuszy nie pozwala na (...)

Kodeks spółek handlowych (388-458)

Kodeks spółek handlowych (388-458)

22.1.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł III, dział II, rozdział III, oddział II, III, rozdziały IV-VI (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne