Grupy spadkowe artykuły i zmiany w prawie

Bezgraniczne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych

Bezgraniczne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych

17.8.2021

Jesteś spadkobiercą lub ktoś z najbliższej rodziny ofiaruje Ci coś za darmo? Sprawdź, kiedy nie będziesz musiał z tego tytułu płacić podatku. Przewidziane w art. 4a zwolnienie jest to najszersze (...)

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

24.6.2021

Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu , a także w razie sporządzenia testamentu, gdy osoby powołane na jego mocy do spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami (bo np. zmarły przed (...)

Jak obliczyć wysokość zachowku?

Jak obliczyć wysokość zachowku?

7.3.2021

Prawo spadkowe wyposaża określone osoby (zstępnych, małżonka i w zasadzie rodziców spadkodawcy) w instrument, umożliwiający uzyskanie należnej im części spadku w sytuacji, gdy testator (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

18.11.2020

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. W skład spadku wchodzą m.in. prawa rzeczowe, (...)

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

14.9.2019

Akumulacja polskiego kapitału i budowa silnych polskich marek, również na rynku międzynarodowym – takie są cele wprowadzenia do polskiego prawa instytucji fundacji rodzinnej. Do konsultacji (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

28.9.2018

Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, (...)

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn

24.4.2017

Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje szereg zwolnień przy nabyciu majątku w drodze spadku, darowizny itd. Zostały one omówione w niniejszej poradzie. Jakie zwolnienia z podatku (...)

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

Kiedy dziedziczą rodzice spadkodawcy?

19.8.2016

Spadkobranie po zmarłym może przybrać dwie formy - spadkobrania określonego przepisami ustawy oraz spadkobrania według ostatniej woli spadkodawcy, czyli testamentu. Nie ulega wątpliwości, że rodzice (...)

Sejm przyjął zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Sejm przyjął zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

25.11.2013

Ustawa pomijała część osób, które miały prawo skorzystać z ulgi przy nabyciu nieruchomości w drodze spadku.

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

14.10.2013

Nie zawsze podatek od czynności cywilnoprawnych musi być uiszczany przez strony czynności. Zwolnienie od podatku należy odróżnić od sytuacji, w której dana czynność lub dany podmiot (...)

Zmiany dla otrzymujących spadek lub darowiznę

Zmiany dla otrzymujących spadek lub darowiznę

13.10.2011

Od 23 października takie osoby będą wypełniały nowe formularze SD-3, SD-3/A oraz SD-Z2.

Brak specjalistów zagraża polskiej gospodarce

Brak specjalistów zagraża polskiej gospodarce

14.10.2010

W przeciągu kilku lat nasili się problem braku wykwalifikowanych pracowników fizycznych w polskich firmach. W szczególności zagrażać to będzie rozwojowi gospodarki, bowiem niedobory specjalistów (...)

Przez VAT ceny żywności pójdą w górę

Przez VAT ceny żywności pójdą w górę

20.8.2010

Rząd zapewnia, że zmiany w stawkach VAT na żywność nie spowodują wzrostu cen. Innego zdania są eksperci Pracodawców RP.

Upadłości firm w Polsce w I półroczu 2010 roku - raport

Upadłości firm w Polsce w I półroczu 2010 roku - raport

7.7.2010

W I półroczu 2010 roku sądy ogłosiły upadłość 335 polskich firm, czyli o 8,4 proc. więcej niż w tym samym okresie 2009 roku. Tempo wzrostu upadłości spadło. Rok temu, w tym samym czasie notowaliśmy (...)

Fauna zwłok

Fauna zwłok

2.3.2010

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

11.3.2009

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady (...)

Łatwiej o zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Łatwiej o zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

16.12.2008

Dzięki nowelizacji przepisów od początku 2009 roku, zamiast jednego, sześć miesięcy będą miały osoby nabywające rzeczy lub prawa majątkowe, do zgłoszenia tego faktu właściwemu naczelnikowi (...)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

27.8.2007

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów (...)

Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dział III (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Ten obszerny dział ustawy dotyczy zobowiązań podatkowych, m.in. ich powstawania (...)

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

16.8.2007

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 142 poz. 1514 ze zm.) reguluje przedmiot opodatkowania, obowiązki podatkowe, podstawę opodatkowania, (...)

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

Jak przenieść spadek na osobę nie będąca spadkobiercą - opinia prawna

22.12.2006

W 1983 r. zmarł dziadek, a w 2001 r. babcia. Babcia przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa, ale jak się okazało nie całe. Pozostały udziały w spółkach leśnych 4,20h (dokładniej (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spadku - opinia prawna

22.12.2005

Jak kształtują się obowiązki podatkowe w przypadku dziedziczenia majątku po osobie, która jest obywatelem Polski oraz obywatelem innego kraju? Czy po zapłaceniu podatku w innym kraju trzeba zapłacić (...)

Obowiązuje już powszechna taksacja nieruchomości

Obowiązuje już powszechna taksacja nieruchomości

1.8.2005

2 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Konieczność wydania takiego aktu pojawiła się wraz z zasadą, zgodnie z którą (...)

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

Jakie są warunki i skutki zbycia spadku – opinia prawna

25.4.2005

W chwili nabycia spadku przez kilka osób, stają się oni niepodzielnymi współwłaścicielami masy spadkowej, a ich prawa i obowiązki w stosunku do masy spadkowej regulowane są przepisami (...)

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

Obowiązek podatkowy po dziale spadku - opinia prawna

25.4.2005

Obowiązek podatkowy ciąży na spadkobiercy lub spadkobiercach. Moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy jest różny w zależności od tego, z jakim tytułem mamy do czynienia. Przy (...)

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (niezbędne formalności) – opinia prawna

28.2.2005

Jeszcze za życia matki możliwe jest zawarcie umowy darowizny (darowizna bowiem jest umową z punktu widzenia prawa). Zgodnie z artykułem 888 kodeksu cywilnego „Przez umowę darowizny darczyńca (...)

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

Testament najprostszym sposobem przekazania majątku - opinia prawna

17.12.2004

Najprostszą formą testamentu jest spisanie go w całości własnoręcznie, opatrzenie go datą i podpisem. Testament można również sporządzić w formie aktu notarialnego. Koszt sporządzenie testamentu (...)

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

Co odróżnia postępowanie spadkowe, gdy dziedziczenie obejmuje gospodarstwo rolne?- opinia prawna

17.12.2004

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie to następuje z mocy samego prawa, bez żadnej aktywności ze strony spadkobiercy, czy też czynności ze strony sądu. Chwila śmierci spadkodawcy (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r.)

17.12.2004

Obecnie porządek dziedziczenia w odniesieniu do gospodarstwa rolnego niczym nie różni się od dziedziczenia na zasadach ogólnych, gospodarstwo poczytuje się bowiem za integralną część (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne