Higiena artykuły i zmiany w prawie

Przepisy o zgłaszaniu, kwarantannie i hospitalizacji osób z podejrzeniem lub chorych na ospę małpią

Przepisy o zgłaszaniu, kwarantannie i hospitalizacji osób z podejrzeniem lub chorych na ospę małpią

28.5.2022

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał 27 maja trzy rozporządzenia, które wprowadzają działania prewencyjne związane z ospą małpią. Dotyczą one m.in. zgłaszania przypadków zakażenia, (...)

Zmiana unijnego rozporządzenia dotyczącego higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

Zmiana unijnego rozporządzenia dotyczącego higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

16.9.2021

Rozporządzenie nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny dla żywności pochodzenia zwierzęcego. Jego ostatnia zmiana dotyczy m.in. zezwolenia na zamrażanie mięsa w sprzedaży (...)

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

30.8.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które (...)

Bezpieczny powrót do szkoły...

Bezpieczny powrót do szkoły...

2.8.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje się do stacjonarnej pracy szkół od 1 września. Wspólnie z MZ, GIS, RARS oraz innymi instytucjami podejmuje szereg działań, które (...)

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

31.5.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

26.9.2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw (...)

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków do dezynfekcji rąk

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków do dezynfekcji rąk

23.9.2020

W związku rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w kontekście stosowania środków do dezynfekcji rąk w szkołach, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej i innych (...)

Działania PIP w czasie pandemii

Działania PIP w czasie pandemii

21.9.2020

W zakresie kompetencji działania PiP leży m.in. bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie przepisów wynikających z prawa pracy. Czego dotyczą kontrole PIP?

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

23.7.2020

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłisił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez (...)

Wytyczne GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego

Wytyczne GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego

23.6.2020

Wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. wydał Główny Inspektor Sanitarny na podstawie art. 8a ust. 5 (...)

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

29.5.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane (...)

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

28.5.2020

MRiRW i GIS podały wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Podstawowym celem wdrażanych procedur jest: zapewnienie bezpieczeństwa (...)

Co z szczepieniami ochronnymi w czasie pandemii COVID-19?

Co z szczepieniami ochronnymi w czasie pandemii COVID-19?

25.4.2020

Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (...)

Zagrożenie COVID-19 – ważne dla rolników i plantatorów

Zagrożenie COVID-19 – ważne dla rolników i plantatorów

20.4.2020

Przedstawiamy zestawienie zaleceń GIS dla rolników związanych z epidemią COVID-19.

Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż maseczek

Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż maseczek

15.4.2020

Poczta Polska wprowadza do sprzedaży maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Wyprodukowane w Polsce maseczki będą dostępne w placówkach pocztowych oraz w sklepie internetowym spółki. (...)

Dodatkowe obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie epiedemii?

Dodatkowe obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie epiedemii?

1.4.2020

Troska o bezpieczeństwo obywateli to najważniejszy cel kolejnych wprowadzanych ograniczeń dotyczących m.in. poruszania się w przestrzeni publicznej. Nowe regulacje dotykają także pracodawców (...)

Zalecenia dla targowisk i bazarów w czasie epidemii

Zalecenia dla targowisk i bazarów w czasie epidemii

26.3.2020

Poznaj zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19 (koronawirus) dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność.

Koronawirus: zalecenia dla obiektów handlowych

Koronawirus: zalecenia dla obiektów handlowych

12.3.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla branży handlowej.

Zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

Zmiany rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach

27.11.2018

Konieczność uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, obowiązek zasięgnięcia opinii rady rodziców (...)

Nowe zasady w ochronie zdrowia zwierząt?

Nowe zasady w ochronie zdrowia zwierząt?

15.7.2017

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt przewiduje zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (...)

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

31.5.2017

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika m.in. już z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jego gwarantem są obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia pracownikom takich (...)

Dbajmy o bezpieczeństwo w pracy

Dbajmy o bezpieczeństwo w pracy

29.4.2017

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w ubiegłym roku zgłoszono ponad 87 tys. wypadków przy pracy. 87 183 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,4% więcej niż w 2015 (...)

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Kroczą zmiany w szkolnictwie zawodowym

10.4.2017

Od 1 września 2017 r. dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w trzyletnią branżową szkołę I stopnia. Po jej zakończeniu uczeń będzie mógł kontynuować (...)

Ministerstwo pozwoli na częstsze kąpiele?

Ministerstwo pozwoli na częstsze kąpiele?

19.12.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by wszyscy więźniowie mogli wziąć ciepły prysznic co najmniej dwa razy w tygodniu.

Szef musi zapewnić napoje w gorące dni

Szef musi zapewnić napoje w gorące dni

12.7.2010

Darmowe napoje należą się nam wtedy, gdy temperatura w biurze przekroczy 28 °C. W przypadku pracy na dworze mamy prawo do orzeźwienia po przekroczeniu 25 °C.

Szef musi zapewnić napoje w czasie upałów

Szef musi zapewnić napoje w czasie upałów

11.6.2010

Firma musi zapewnić zimne napoje wtedy, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza w biurze 28°C.

Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej

24.4.2009

Komisyjny projekt, którym teraz zajmuje się Sejm, dotyczy zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pracownicy wyznaczeni do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów (...)

Zmiany dotyczące zakazu dyskryminacji, czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Zmiany dotyczące zakazu dyskryminacji, czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

8.12.2008

W ostatnim czasie Sejm uchwalił szereg ustaw zmieniających Kodeks pracy. Kolejna ze zmian wiąże się z koniecznością dostosowania polskiego prawa pracy do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Zmiany (...)

BHP na uczelniach i w akademikach

BHP na uczelniach i w akademikach

25.7.2007

Rektor jest ustawowo zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki osobom pobierającym w uczelni naukę lub odbywającym zajęcia praktyczno-techniczne albo wykonującym prace na rzecz uczelni. (...)

Zmiany w BHP

Zmiany w BHP

21.6.2007

21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (...)

Obowiązek oznakowania opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością - opinia prawna

Obowiązek oznakowania opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością - opinia prawna

25.1.2007

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w polskim porządku prawnym zastąpiła ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz ustawę (...)

Kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego

Kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego

17.2.2006

Dnia 17 lutego wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Zawiera ona przepisy wykonawcze w stosunku do prawa wspólnotowego w tym zakresie. Ustawa ta określa: (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne