Immisje artykuły i zmiany w prawie

TK o roszczeniach dot. obszaru ograniczonego użytkowania...

TK o roszczeniach dot. obszaru ograniczonego użytkowania...

17.8.2021

22 lipca 2021 r.  Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej M. A. i M. A. dotyczącej łączenia skutków prawnych upływu terminu do wystąpienia z roszczeniem (...)

Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

27.8.2018

Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył przykrych następstw zakłócania ciszy nocnej. Nasz spokojny sen wpływa na sprawne funkcjonowanie organizmu za dnia, dlatego (...)

Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

Immisje - czyli co zrobić, jeżeli sąsiad zakłóca korzystanie z mieszkania lub działki?

8.4.2015

Pomiędzy sąsiadami nieruchomości bardzo często dochodzi do napięć, które powodują, że mieszkanie w danych warunkach staje się uciążliwe. Spowodowane jest to niejednokrotnie tym, że właściciel (...)

Co zrobić, gdy sąsiad grilluje na balkonie?

Co zrobić, gdy sąsiad grilluje na balkonie?

27.5.2011

Sprawdź czy nie zabrania tego regulamin spółdzielni. W ostateczności możesz iść do sądu.

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

24.5.2010

Bardzo głośne słuchanie muzyki, trwające dłuższy czas, stanowiące uciążliwość dla otoczenia stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 51 Kodeksu wykroczeń. Kto krzykiem, hałasem, alarmem (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

27.10.2006

Członek spółdzielni posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w którym prowadzi działalność gastronomiczną. Wejście oraz dojazd do tego lokalu jest usytuowane wyłącznie (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

5.8.2005

Zanim rozpoczniemy budowę domu na swojej działce, wskazanym jest w pierwszej kolejności zapoznanie się z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

15.4.2005

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 1993r. (OTK I/93, poz. 8), prawo własności jest w naszym systemie prawnym prawem podmiotowym o najszerszej treści. Nie jest jednakże prawem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne