Interpretacje artykuły i zmiany w prawie

Jak rozliczyć VAT?

Jak rozliczyć VAT?

18.6.2022

Przeczytaj, w jakim terminie złożyć deklarację VAT i jakie są stawki VAT. Sprawdź, jakie masz obwiązki w zakresie VAT, jeżeli dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych (z krajami Unii (...)

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Pewność prawa a interpretacje urzędów

31.1.2022

Zasada pewności prawa wyraża zakaz odstępowania od utrwalonej praktyki załatwianiaspraw bez ważnej przyczyny. Zasada ta znajduje swoje szczególne dodatkowe rozwinięcie w instytucjach (...)

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

Opłaty „cukrowa” i „małpkowa” we właściwości resortu finansów

14.4.2021

Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przenosi na Ministra Finansów właściwość co do interpretowania przepisów dotyczących (...)

Sprzedaż na próbę

Sprzedaż na próbę

3.11.2020

Umowa sprzedaży, to umowa, na podstawie której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić (...)

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a PIT

22.9.2020

Minister Finansów w dniu 11 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

20.6.2020

Minister Finansów wydał interpretację ogólną (nr SP4.8223.1.2020), w której wyjaśnił, że wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta (...)

Crowdfunding - z czym to się wiąże?

Crowdfunding - z czym to się wiąże?

31.5.2020

Crowdfunding, tzn. zbieranie pieniędzy przez Internet, nie jest regulowane przez państwo. Powoduje to problemy interpretacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. W zależności od charakteru (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

16.1.2020

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie (...)

Zasady ustalania zwolnionego z podatku dochodowego dochodu z nowej inwestycji

Zasady ustalania zwolnionego z podatku dochodowego dochodu z nowej inwestycji

28.10.2019

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 października 2019 r. wydał interpretację ogólną nr DD5.8201.10.2019. Interpretacja dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (...)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

28.10.2019

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług (VAT) i zapewni im w tym zakresie odpowiednią (...)

Nowa Ordynacja podatkowa

Nowa Ordynacja podatkowa

29.5.2019

Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków.

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

11.12.2018

Sprawdź, w jakich okolicznościach dana transakcja zbycia nieruchomości komercyjnych, tj. nieruchomości przeznaczonych do celów działalności gospodarczej generujących periodycznie przychody (...)

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu - co musisz wiedzieć o kosztach uzyskania przychodu?

30.8.2018

Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio wpływają na wysokość dochodu będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem dochód, a jest nim nadwyżka (...)

MF szykuje uproszczenia podatkowe

MF szykuje uproszczenia podatkowe

1.7.2018

Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników – to kluczowe uproszczenia, nad którymi pracuje (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

31.5.2018

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

20.5.2018

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje w określonych przypadkach obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających.

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

27.6.2017

26 czerwca 2017 r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych (Nr 004/17). Resort zidentyfikował (...)

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

26.6.2017

Nowelizacja przepisów m.in. zlikwidowała obowiązek strony wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, który do tej pory był koniecznym etapem, warunkującym możliwość (...)

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

25.6.2017

Niestety zdarzają się przypadki nieprawidłowego stosowania stawki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne. Stąd pamiętać należy, że zasady stosowania właściwej (...)

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

30.5.2017

1 czerwca 2017 r. zmienia się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych. Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wniesie skargę od razu do wojewódzkiego (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

10.5.2017

Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Wówczas odpowiednie organy lub sądy stosujące prawo muszą (...)

Jak uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego?

Jak uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego?

14.3.2017

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są teraz przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

4.3.2017

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. (...)

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

Jak skutecznie zrezygnować z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej?

28.6.2016

Zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej nie słabnie od lat. Jest wiele aspektów przemawiających za prowadzeniem działalności w tej właśnie (...)

Nadchodzą zmiany w ordynacji podatkowej

Nadchodzą zmiany w ordynacji podatkowej

27.8.2014

Opublikowany niedawno projekt Ministerstwa Finansów dotyczący zmian w ordynacji podatkowej budzi zastrzeżenia ekspertów. Chodzi m. in. o tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego, której (...)

Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste

Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste

15.7.2014

Podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji podejmowanych przez organy podatkowe.

PIT 2013. Jak rozliczyć podatek od napiwków?

PIT 2013. Jak rozliczyć podatek od napiwków?

22.12.2013

Wszystko zależy od tego, czy dostaliśmy pieniądze bezpośrednio od klienta, czy za pośrednictwem pracodawcy.

Po co nam interpretacja ogólna prawa podatkowego

Po co nam interpretacja ogólna prawa podatkowego

8.11.2013

Interpretacja ogólna prawa podatkowego pomocna jest przy rozbieżności stanowisk organów podatkowych czy kontrowersyjnych przepisach podatkowych. Korzystna dla podatnika interpretacja to cenny instrument (...)

Jest szansa na odzyskanie zapłaconego podatku

Jest szansa na odzyskanie zapłaconego podatku

24.10.2013

Trybunał Konstytucyjny zajmie się opodatkowaniem nieodpłatnych świadczeń. Chodzi między innymi o imprezy integracyjne czy wykorzystywanie samochodu służbowego na prywatne cele.

Przedsiębiorca i prawo

Przedsiębiorca i prawo

16.8.2013

Firma szkoleniowaLOFT Consulting wraz z Kancelarią Gach, Hulist, Mizińska, Wawer Adwokaci i Radcowie Prawni mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl szkoleń Przedsiębiorca i prawo w ramach, którego (...)

Każdy może poprosić o interpretację przepisów podatkowych

Każdy może poprosić o interpretację przepisów podatkowych

19.7.2013

Wprowadzona 1 stycznia 2012 r. nowelizacja przepisów zmieniła status interpretacji ogólnej.

Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

Za 40 zł możesz uzyskać ochronę w relacjach z fiskusem

21.1.2013

Indywidualna interpretacja podatkowa nie ma mocy wiążącej. Pozwala jednak bezpieczniej rozliczyć należności wobec fiskusa gdyż daje ochronę i to zarówno w zakresie finansowym, jak też i odpowiedzialności (...)

Problemy podatkowe akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz postulat de lege ferenda.

Problemy podatkowe akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. oraz postulat de lege ferenda.

1.3.2012

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny wypowiedział się co do rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego, w niedawnej uchwale 7 sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt: (...)

Podatek od sprzedaży na Allegro. Zobacz, kiedy musisz zapłacić

Podatek od sprzedaży na Allegro. Zobacz, kiedy musisz zapłacić

1.2.2012

Nie każdy wie, iż obowiązek opłacenia podatku za transakcję na Allegro spoczywa nie tylko na firmach, ale też niekiedy na osobach prywatnych, które sprzedają lub dokonują zakupu. Sprawdź, kiedy (...)

Skarbówka wygrywa z podatnikami w sądzie

Skarbówka wygrywa z podatnikami w sądzie

24.1.2012

Na korzyść fiskusa sądy orzekają w około 70 proc. spraw. Oznacza to, że skarżąc decyzje urzędników dotyczące podatku od spadków i darowizn oraz ulg w zapłacie podatku mamy niewielkie szanse (...)

Ogólne interpretacje podatkowe

Ogólne interpretacje podatkowe

2.1.2012

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej, zmieniająca m.in. regulacje dotyczące ogólnych interpretacji podatkowych ? donosi Gazeta Prawna.

Czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu PIT?

Czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu PIT?

27.12.2011

Osoby, którym spółdzielnie lub gminy umorzyły zaległości czynszowe mają wątpliwości co do tego, czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie. (...)

Koszty uzyskania przychodu w 2012 roku

Koszty uzyskania przychodu w 2012 roku

21.12.2011

Niższy podatek zapłacą osoby, które dojeżdżają do pracy z innego miasta. Trzeba to jednak odpowiednio udokumentować.

Interpretacje ogólne fiskusa dla każdego

Interpretacje ogólne fiskusa dla każdego

19.12.2011

Od stycznia minister finansów będzie je wydawał nie tylko z własnej inicjatywy, ale również na wniosek podatnika.

Będzie nowa ustawa o prokuraturze

Będzie nowa ustawa o prokuraturze

14.11.2011

Prokuratura Generalna przedstawiła skład zespołu, który przygotuje założenia do nowych przepisów. Co chcą zmienić?

Jak rozliczać wydatki na rozmowy telefoniczne prowadzone z prywatnego telefonu przedsiębiorcy?

Jak rozliczać wydatki na rozmowy telefoniczne prowadzone z prywatnego telefonu przedsiębiorcy?

2.10.2011

Wielu podatników prowadzi swoją działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, uzyskując w ten sposób prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów szeregu związanych (...)

Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

Niekorzystna interpretacja podatkowa – jak ją zmienić?

28.9.2011

Nie ma chyba przesady w stwierdzeniu, że system prawa podatkowego jest najbardziej skomplikowanym i najbardziej dynamicznie zmieniającym się obszarem prawa. Charakteryzuje się również tym, że dotyka (...)

Interpretacje fiskusa coraz częściej skażone

Interpretacje fiskusa coraz częściej skażone

23.9.2011

Izby skarbowe wydają podatnikom około 30 tys. odpowiedzi w ciągu roku. W 2010 roku prawie 2,4 tys. z nich zaskarżyliśmy do sądów administracyjnych.

Interpretacja przepisów nie będzie droższa

Interpretacja przepisów nie będzie droższa

13.5.2011

Resort finansów zrezygnował z podniesienia opłat za interpretację dla części podatników z 40 zł do 1 tys. zł.

Dojeżdżasz do pracy z innego miasta? Płać niższy podatek

Dojeżdżasz do pracy z innego miasta? Płać niższy podatek

13.4.2011

Bilet miesięczny na pociąg i autobus to koszt, który możesz uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT.

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a obowiązek opłacania składek ZUS - opinia prawna

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a obowiązek opłacania składek ZUS - opinia prawna

25.5.2010

Art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wymienia kategorie osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. W ust. 1 pkt 5 tego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne