Interwencja artykuły i zmiany w prawie

Interwencja uboczna w procesie

Interwencja uboczna w procesie

11.8.2021

Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony. (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

28.4.2021

Zwiększenie kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych, zapewnienie im pomocy psychologicznej w sytuacji zagrożenia i ustalenie ścieżki awansu zawodowego – to jedne z najważniejszych (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

19.4.2021

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich (...)

Prokuratorzy w Niderlandach a ENA

Prokuratorzy w Niderlandach a ENA

28.11.2020

Prokuratorzy w Niderlandach nie stanowią „wykonującego nakaz organu sądowego” w ramach wykonania europejskiego nakazu aresztowania, ponieważ mogą podlegać indywidualnym instrukcjom ze (...)

Większa ochrona interesów klientów podmiotów rynku finansowego

Większa ochrona interesów klientów podmiotów rynku finansowego

28.10.2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Projekt zwiększy (...)

Umorzenie kredytu frankowego bez podatku

Umorzenie kredytu frankowego bez podatku

19.10.2020

NSA wydał korzystny wyrok w sprawie frankowicza, który ubiegał się o umorzenie zaległości podatkowej powstałej na skutek restrukturyzacji kredytu frankowego. Sąd podzielił stanowisko (...)

11-letnia Zuzia nie zostanie bez renty rodzinnej...

11-letnia Zuzia nie zostanie bez renty rodzinnej...

5.2.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości zainteresowało się sprawą długu odziedziczonego po zmarłym ojcu przez 11-letnią Zuzię, zanim jeszcze sprawę tę przedstawiły media. Dzięki interwencji przeprowadzonej (...)

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

20.11.2019

Z wyroku TSUE wynika, iż sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące (...)

Termin początkowy wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy

Termin początkowy wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy

8.10.2019

25 września 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą terminu początkowego wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy. Wyrok Trybunału (...)

Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

Odmowa świadczenia usługi ze względu na wolność sumienia i religii usługodawcy

29.6.2019

Karalność odmowy świadczenia usług przez osobę zajmującą się zawodowo ich świadczeniem (nawet umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny) jest niekostytucyjna.

Jak nie dać się cyberprzemocy?

Jak nie dać się cyberprzemocy?

25.4.2019

Co trzeci nastolatek, który doświadczył przemocy w Internecie, nikomu o tym nie powiedział, nikogo nie poprosił o pomoc - to jeden z wniosków najnowszego badania NASK \"Nastolatki 3.0\". (...)

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

21.3.2019

Z rażącym naruszeniem prawa w 2008 r. przez sąd pan Lucjan trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie spędził 10 lat. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił kasację RPO w sprawie (...)

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

30.12.2018

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie (...)

Policjanci będą chodzić z kamerkami

Policjanci będą chodzić z kamerkami

20.8.2018

Ponad 2 tysiące kamer osobistych, zakupionych dzięki środkom z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, trafi do funkcjonariuszy Policji w całym kraju. Powodzeniem zakończył się program pilotażowy (...)

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

Zasady tworzenia prawa gospodarczego

21.6.2018

Prawo przedsiębiorców formułuje katalog zasad rangi ustawowej, wyznaczających wysoki standard procesu legislacyjnego, w którym tworzone jest prawo związane z działalnością gospodarczą.

Prawo łowieckie znowelizowane

Prawo łowieckie znowelizowane

31.3.2018

 Znowelizowana ustawa ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Ustawa zakłada m.in. możliwość (...)

Jak może bronić się ofiara przemocy?

Jak może bronić się ofiara przemocy?

28.2.2018

Niestety, ale przemoc w rodzinie nie jest już tylko opisem z norm prawnych, ale także polską rzeczywistością. Ofiary czują się bezsilne, ale czy słusznie, czy prawo rzeczywiście ich nie wspiera? (...)

Policjanci z kamerkami...

Policjanci z kamerkami...

21.12.2017

Uruchamiono pilotażowy program kamer na policyjnych mundurach.  Kamery będą testowane w garnizonach: stołecznym, podlaskim i dolnośląskim.

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

9.11.2017

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej (...)

Jak możesz bronić swoich praw w procesie cywilnym nie będąc stroną?

Jak możesz bronić swoich praw w procesie cywilnym nie będąc stroną?

17.8.2017

Czasem proces sądowy toczący się pomiędzy innymi osobami dotyczy bezpośrednio naszych uprawnień. Jak w takiej sytuacji można bronić swoich interesów? Kodeks postępowania cywilnego stanowi, (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

12.6.2017

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo (...)

Przypozwanie osoby trzeciej do udziału w procesie

Przypozwanie osoby trzeciej do udziału w procesie

12.6.2017

Przypozwanie to zawiadomienie osoby trzeciej o toczącym się procesie w tym celu, żeby mogła zgłosić swe wstąpienie do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. Strona, której w razie (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

12.9.2016

Celem obszernej ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych była generalna obniżka opłat sądowych. Co obejmują koszty sądowe? Ile wynoszą opłaty: we wszystkich rodzajach (...)

Sieć klubów fitness pod lupą UOKiK. Jest interwencja

Sieć klubów fitness pod lupą UOKiK. Jest interwencja

28.7.2015

Egzekwowanie jakichkolwiek opłat musi być poprzedzone doręczeniem konsumentowi wzorca umownego z ich wysokością - przypomniał UOKiK w decyzji w sprawie niezgodnych z prawem praktyk sieci Pure Health (...)

Prezes UTK wszczął postępowanie wobec PKP Intercity

Prezes UTK wszczął postępowanie wobec PKP Intercity

10.4.2015

Dochodzenie dotyczy kwestii pobieranie od osób niepełnosprawnych opłat dodatkowych za wystawienie biletu na pokładach pociągów EIP

Na śmierci chcą dobrze zarobić. Sprawdź, jak nie dać się oszukać

Na śmierci chcą dobrze zarobić. Sprawdź, jak nie dać się oszukać

27.11.2014

Od 2000 r. UOKiK wydał już ponad 100 decyzji, a obecnie prowadzi sześć postępowań, w sprawie biznesów pogrzebowych.

Interwencja UKE w Milmeksie

Interwencja UKE w Milmeksie

6.2.2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wezwał Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień oraz skierował do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu zawiadomienie o możliwości popełnienia (...)

Zmiany w prawie do emisji CO2 za rok?

Zmiany w prawie do emisji CO2 za rok?

17.7.2013

Wtedy koszty dla Polski mogą być inne niż zakładaliśmy.

Prawo w UE. Ofiary będą chronione wszędzie

Prawo w UE. Ofiary będą chronione wszędzie

11.3.2013

Rada i Parlament Europejski doszły do porozumienia w sprawie długo oczekiwanych zmian.

Koko koko, Euro-kibol nie jest spoko!

Koko koko, Euro-kibol nie jest spoko!

25.6.2012

Problemem polskich stadionów nie od dziś i nie od wczoraj są kibole. Nie kibice. Nie te wesołe tłumy w barwach zespołów, które dopingują, ciągnąc na stadiony całymi rodzinami. Rodzice z dziećmi, (...)

Akt apostazji. Jak wystąpić z Kościoła?

Akt apostazji. Jak wystąpić z Kościoła?

23.5.2012

Wystarczy jedno pismo i rozmowa z proboszczem. Nie oznacza to jednak, że Kościół o tobie zapomni.

Sprawdź, jakie prawa ma każdy pacjent

Sprawdź, jakie prawa ma każdy pacjent

11.1.2012

Gdy zostaną złamane, składaj skargę. Medyk może zapłacić karę, a pacjent dostać odszkodowanie.

Rewolucyjne przepisy. Rząd ułatwi zmianę płci

Rewolucyjne przepisy. Rząd ułatwi zmianę płci

17.11.2011

Z planowanych ułatwień może w przyszłości skorzystać nawet kilkaset osób, bo tyle według szacunków jest transseksualistów w Polsce.

Kpiny z prezydenta nadal zakazane

Kpiny z prezydenta nadal zakazane

7.7.2011

Trybunał Konstytucyjny nie zlikwidował przepisu, który pozwala zamykać w więzieniu za obrażanie głowy państwa.

Brudne i śmierdzące wagony? Będzie kara!

Brudne i śmierdzące wagony? Będzie kara!

14.6.2011

Przewoźnik zapłaci również za brak wcześniejszej informacji o zmianie rozkładu jazdy.

Policja powinna płacić za szkody przy interwencji

Policja powinna płacić za szkody przy interwencji

27.5.2011

Powstają już procedury, które umożliwią szybkie naprawienie szkody wyrządzonej przez policję podczas wejścia do mieszkania przy użyciu siły.

Polacy nie wiedzą, jak walczyć o swoje prawa

Polacy nie wiedzą, jak walczyć o swoje prawa

26.5.2011

Wynika tak ze sprawozdania z działalności RPO, które wczoraj przyjęła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Leśne kamery wyłapią śmieciarzy

Leśne kamery wyłapią śmieciarzy

8.4.2011

Urządzenia obserwują las, a w szczególności miejsca najczęściej zaśmiecane przez ludzi. Zidentyfikowano już pierwsze osoby łamiące prawo.

Kiedy policja może zabrać nasz komputer?

Kiedy policja może zabrać nasz komputer?

14.3.2011

Każda ingerencja w prywatność obywateli musi być dokładnie uzasadniona.

Policjanci ukarzą narciarzy za jazdę po piwie

Policjanci ukarzą narciarzy za jazdę po piwie

2.12.2010

Pijany narciarz czy snowboardzista w ogóle nie wejdzie na teren stoku. Jeśli wypije piwo na nartostradzie, to za jazdę w stanie nietrzeźwości dostanie 500 złotych kary.

Obywatel będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Obywatel będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny

19.5.2010

Uderzenie obywatela, który wystąpi w obronie niszczonego przez wandala mienia lub bitego w miejscu publicznym człowieka, będzie traktowane jak napaść na funkcjonariusza publicznego.

Funkcjonariusz publiczny zyska większą ochronę

Funkcjonariusz publiczny zyska większą ochronę

31.3.2010

Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego lub osobę, która mu pomaga, będzie karana pozbawieniem wolności nawet na 10 lat.

Zabawa fajerwerkami może skończyć się w areszcie

Zabawa fajerwerkami może skończyć się w areszcie

31.12.2009

Za nieostrożnie obchodzenie się z fajerwerkami możemy spędzić Sylwestra w policyjnym areszcie. Sklepikarze, którzy sprzedadzą materiały pirotechniczne niepełnoletnim, trafią natomiast za kratki (...)

Będą nowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Będą nowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

8.12.2009

Rodzic, który po rozwodzie utrudnia byłemu małżonkowi kontakt z dzieckiem, wpłaci na jego konto kwotę, której wysokość ustali sąd opiekuńczy. Jeżeli nie przyniesie to efektu, to kurator zasądzi (...)

Nie taki windykator straszny, czyli fakty i mity na temat windykacji

Nie taki windykator straszny, czyli fakty i mity na temat windykacji

4.11.2009

Wokół tematu windykacji narosło wiele mitów. Niewielu z nas jednak wie, że firma windykacyjna może okazać się jedynym ratunkiem w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z własnym (...)

Róża wraca do rodziców

Róża wraca do rodziców

18.9.2009

Sąd Rejonowy wydał postanowienie w sprawie małej Róży. Dziewczynka na razie wraca do rodziców.

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne