Karany artykuły i zmiany w prawie

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

30.3.2021

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia (...)

Nakładanie kar administracyjnych

Nakładanie kar administracyjnych

17.8.2020

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują jednolite standardy wymierza­nia i nakładania kar, a także udzielania ulg w ich wykonaniu. Ma to zapewnić odpowiednią do rodzaju i wagi naruszenia prawa (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

22.2.2020

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł \"rzeczoznawca majątkowy\" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

19.12.2019

Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców (...)

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

28.8.2019

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Nowe prawo zacznie obowiązywać (...)

Sprawa drukarza z Łodzi - co dalej?

Sprawa drukarza z Łodzi - co dalej?

16.7.2019

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił 5 lipca 2019 r. skierować wniosek o wznowienie postępowania na korzyść drukarza z Łodzi, który odmówił druku (...)

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

11.7.2019

Sejm uchwalił ustawę, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Nowelizacja przewiduje: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (...)

Walka z mafią lekową

Walka z mafią lekową

17.2.2019

Zaproponowano rozwiązania, które będą przeciwdziałać nielegalnemu wywozowi leków za granicę. Chodzi o mechanizm tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych.

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

5.10.2018

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

19.9.2018

Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie (...)

Walka z patologiami gospodarki odpadami

Walka z patologiami gospodarki odpadami

5.7.2018

Sejm pracuje nad dwoma rządowymi projektami wchodzącymi w skład tzw. pakietu odpadowego. Projektowane przepisy pozwolą na walkę z nieprawidłowościami w sektorze gospodarki odpadami.

W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

18.6.2018

Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

27.5.2018

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia doń wykonawcze.

Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

Nieprawidłowy przewóz tzw. olejów smarowych surowo karany

5.7.2017

Ministerstwo Finansów ostrzegło przed przewozem tzw. olejów smarowych (o różnej nazwie handlowej) klasyfikowanych do kodów CN od 27101971 do 27101999, przemieszczanych (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

30.5.2017

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną (...)

Eksport leków będzie kontrolowany

Eksport leków będzie kontrolowany

10.4.2015

Zmiana przepisów zakłada wprowadzenie obowiązku zgłoszenia wysyłki medykamentów inspekcji farmaceutycznej, która będzie mogła się temu sprzeciwić.

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

5.6.2014

To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar.

PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

22.12.2013

Najniższa kara grzywny za wykroczenie skarbowe to 160 zł, najwyższa - 3200 zł.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

18.12.2013

Kara pozbawienia wolności będzie zarezerwowana dla bardzo poważnych przestępstw albo dla sprawców, którzy nie rokują poprawy.

Izba notarialna w Warszawie naruszyła prawo antymonopolowe?

Izba notarialna w Warszawie naruszyła prawo antymonopolowe?

5.12.2013

Sprawdzi to postępowanie wszczęte przez Prezes UOKiK. Wątpliwości budzi zakaz udziału przedstawicieli zawodu w przetargach.

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

2.5.2013

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (...)

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

Umowa o pracę i mianowanie nauczyciela

3.9.2012

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania (...)

Straż miejska łatwiej zatrzyma kierowców

Straż miejska łatwiej zatrzyma kierowców

22.3.2012

Dotyczy to również rowerzystów oraz pieszych. Nowe zasady dziś wchodzą w życie.

Skończy się handel na miejskich chodnikach

Skończy się handel na miejskich chodnikach

16.11.2011

Sprzedawca oferujący swoje towary na ulicy czy parkingu, będzie karany grzywną do 5 tys. zł. Sąd będzie mógł zdecydować też o odebraniu mu towaru.

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

10.6.2011

Osoba wyrzucająca śmieci do lasu naraża się na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

30.5.2011

Funkcjonariusz ukarze za agitację wyborczą, łamanie zakazów w parkach kulturowych, a nawet za kopanie dziur w ziemi.

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

9.5.2011

Jeśli oskarżony był wcześniej karany w innym państwie Unii, sąd musi potraktować go jak recydywistę.

Cofanie licznika samochodowego będzie nowym przestępstwem

Cofanie licznika samochodowego będzie nowym przestępstwem

16.3.2011

Obecnie proceder ten nie jest karany. Każdy może cofnąć licznik w swoim aucie. Z przestępstwem mamy do czynienia dopiero w momencie, gdy ktoś robi to, by wprowadzić inną osobę (np. kupującego (...)

Koniec firm działających jak korporacje taksówkarskie

Koniec firm działających jak korporacje taksówkarskie

7.1.2011

W środę 5 stycznia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację do ustawy o transporcie drogowym. Wynika z niej, że zarobkowy przewóz osób bez posiadania licencji będzie karany do 15 tys. zł. Nowe przepisy (...)

Którzy przestępcy nie zostaną posłami?

Którzy przestępcy nie zostaną posłami?

24.11.2010

Kandydaci, którzy siedzieli w więzieniu za branie łapówek, spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu, kradzież czy zabójstwo, mogą zapomnieć o mandacie parlamentarzysty.

Osiedlowi kierowcy mogą przekraczać prędkość?

Osiedlowi kierowcy mogą przekraczać prędkość?

9.11.2010

Jazda bez dokumentów, przekroczenie prędkości, rozmowa w czasie jazdy przez komórkę czy niezapięte pasy - takie przewinienia mogą jeszcze ujść na sucho osiedlowym kierowcom.

Godność skazańców nie zawsze pod ochroną

Godność skazańców nie zawsze pod ochroną

23.8.2010

Marek K. był dwukrotnie karany dyscyplinarnie, wykazywał wysoce arogancką postawę i używał wulgarnych słów wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na koncie ma wyrok za ich znieważenie.

Za 8 miesięcy lekarze z kasą fiskalną

Za 8 miesięcy lekarze z kasą fiskalną

16.8.2010

Od 1 maja 2011 roku lekarze i prawnicy będą musieli zainstalować w swoich gabinetach kasy fiskalne - pisze Gazeta Prawna.

CBA będzie mogło śledzić każdego?

CBA będzie mogło śledzić każdego?

7.7.2010

CBA bez zgody sądu zbierze dane o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych czy preferencjach seksualnych nie tylko polityków, ale każdego z nas. Może to stanowić zamach na wolności obywatelskie (...)

Propagowanie komunizmu trafi do Trybunału

Propagowanie komunizmu trafi do Trybunału

1.4.2010

Część nowelizacji kodeksu karnego, która rozszerza przepis dotyczący propagowania ustrojów totalitarnych, jest niezgodna z konstytucją ? twierdzą posłowie Lewicy.

Kierowca musi zapłacić za przejazd drogą krajową

Kierowca musi zapłacić za przejazd drogą krajową

29.3.2010

Mandat za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych, w sytuacji gdy kierowca nie posiadał karty opłaty w pojeździe w momencie kontroli, jest zgodny z konstytucją ? uznał Trybunał Konstytucyjny.

Niewyraźne zdjęcie wyklucza mandat?

Niewyraźne zdjęcie wyklucza mandat?

19.3.2010

Właściciel samochodu nie może być karany za to, że nie wiedział, kto prowadził jego samochód - donosi Gazeta Prawna.

Sportowiec na dopingu nie będzie karany?

Sportowiec na dopingu nie będzie karany?

18.3.2010

Sejmowa komisja pracuje nad sprawozdaniem z dwóch projektów ustawy o sporcie. Rzeczpospolita dowiedziała się tymczasem, że zamykanie sportowców za doping jest nierealne.

Nowy rzecznik zajmie się dyskryminacją

Nowy rzecznik zajmie się dyskryminacją

26.2.2010

Rzecznik pomoże osobom dyskryminowanym ze względu na pochodzenie rasowe, narodowo-etniczne, wyznaniowe, światopoglądowe, wiek oraz orientację seksualną - zakłada projekt ustawy o Rzeczniku do Spraw (...)

Pomoc w samobójstwie nie zawsze karana

Pomoc w samobójstwie nie zawsze karana

26.2.2010

Wspomaganie osoby śmiertelnie chorej w popełnieniu samobójstwa pozostanie w Anglii przestępstwem. Nie znaczy to jednak, że wszyscy będą karani za taki czyn - informuje Gazeta Wyborcza.

Przewlekłe postępowanie można zaskarżyć

Przewlekłe postępowanie można zaskarżyć

6.1.2010

Strony postępowania administracyjnego zaskarżą nie tylko bezczynność sądów, ale również przewlekłość prowadzonego przez nie postępowania - postuluje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wykorzystywał dzieci, odpowie za pedofilię

Wykorzystywał dzieci, odpowie za pedofilię

3.11.2009

Podejrzewany o wykorzystywanie nieletnich i rozpowszechnianie pornografii z udziałem dzieci Dariusz K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Nadarzyna.

Sejm - debata o in vitro

Sejm - debata o in vitro

11.9.2009

Trwa debata nad projektem ustawy o zakazie zapłodnienia pozaustrojowego.

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

25.8.2009

Od niedawna obowiązują zmiany w prowadzone ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dowiedz (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne