Kasacja artykuły i zmiany w prawie

SN nie musi uzasadniać oddalenia oczywiście bezzasadnej kasacji

SN nie musi uzasadniać oddalenia oczywiście bezzasadnej kasacji

20.8.2021

22 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej M. K. dotyczącej wyłączenia obowiązku sporządzenia przez SN uzasadnienia postanowienia o oddaleniu oczywiście (...)

Sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy

Sąd nie może odebrać samochodu nietrzeźwemu kierowcy

14.11.2019

Nie można orzec przepadku na rzecz państwa samochodu, którym kierował nietrzeźwy kierowca - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił on kasację RPO w sprawie obywatela, skazanego za jazdę (...)

Zmienił słowa hymnu...

Zmienił słowa hymnu...

4.11.2019

Pan Jan odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego” ze zmienionymi słowami - tak by zapraszał do Polski uchodźców. Dwa sądy uznały to za wykroczenie, bo przetwarzanie słów (...)

Skład Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej

Skład Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skargi nadzwyczajnej

25.10.2019

Sąd Najwyższy rozpoznając skargę nadzwyczajną w sprawie, w której wcześniej została oddalona kasacja, orzeka w składzie 5 sędziów i 2 ławników - uznał ten sąd.

Możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego po ułaskawieniu przez Prezydenta RP

Możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego po ułaskawieniu przez Prezydenta RP

18.8.2019

Możliwość wniesienia kasacji na niekorzyść oskarżonego w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, możliwość wniesienia kasacji (...)

Powody orzekania kasatoryjnego przez sąd odwoławczy

Powody orzekania kasatoryjnego przez sąd odwoławczy

18.6.2019

Sąd Najwyższy wypowiedział się o powodach orzekania kasatoryjnego przez sąd odwoławczy (art. 437 § 2 zdanie drugie in fine k.p.k.).

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

Bezpodstawnie spędził w zakładzie psychiatrycznym 10 lat...

21.3.2019

Z rażącym naruszeniem prawa w 2008 r. przez sąd pan Lucjan trafił do zakładu psychiatrycznego, gdzie spędził 10 lat. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który uwzględnił kasację RPO w sprawie (...)

Sprawa uszczuplenia VAT przeterminowana

Sprawa uszczuplenia VAT przeterminowana

18.3.2019

Postępowanie karne przeciwko osobie zaczyna się, gdy postanowienie o zarzucie zostaje jej ogłoszone, a nie gdy tylko zostaje ono sporządzone. Orzekł tak Sąd Najwyższy, który w konsekwencji (...)

Uczestniczka „stłuczki” może być oskarżycielem posiłkowym

Uczestniczka „stłuczki” może być oskarżycielem posiłkowym

17.1.2019

Na błąd sądu wskazał RPO, uznając, że w postępowaniu o wykroczenia można bowiem łączyć role procesowe oskarżyciela posiłkowego i współobwinionej o kolizję. Sąd Najwyższy uwzględnił (...)

Internet to miejsce publiczne

Internet to miejsce publiczne

17.4.2018

Sąd Najwyższy uznał, że internet jest miejscem publicznym. Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” (...)

Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości nie można stracić prawa jazdy

Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości nie można stracić prawa jazdy

18.2.2018

Sąd Najwyższy rozpoznał kasację Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rowerzysty ukaranego zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości. Kasacja (...)

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

Kto i kiedy może skorzystać z kasacji, czyli jak złożyć skargę kasacyjną?

10.8.2017

Od lutego 2005 r. obowiązują zupełnie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie kasacji. Została wprowadzona skarga kasacyjna. Kto i od jakiego orzeczenia może wnieść skargę kasacyjną? (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

22.3.2017

Każdy ze współwłaścicieli może jednocześnie całą rzecz posiadać, a także z całej rzeczy korzystać. Jednak będąc współwłaścicielem, trzeba sobie zawsze zdawać sprawę z tego, (...)

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

Przepisy o kasacji wyroku NSA niekonstytucyjne?

21.5.2013

Sprawę bada Trybunał Konstytucyjny. W tej sprawie wpłynęły dwie skargi konstytucyjne.

Dodatkowe uprawnienia dla Ministra Sprawiedliwości

Dodatkowe uprawnienia dla Ministra Sprawiedliwości

4.6.2012

Jak wskazuje dzisiejsza Rzeczpospolita, planowana jest nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, której zasadniczym celem byłoby przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości uprawnień do wnoszenia (...)

Statystyki stosowania kontroli operacyjnej są informacją publiczną

Statystyki stosowania kontroli operacyjnej są informacją publiczną

14.3.2012

Internetowe wydanie \"Gazety Prawnej\" komentuje dziś wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie, w którym sąd orzekł, że ABW powinna, na wniosek Fundacji Helsińskiej, udzielić (...)

Sądy zgubiły kilkaset spraw, najwięcej w Poznaniu

Sądy zgubiły kilkaset spraw, najwięcej w Poznaniu

8.8.2011

W zeszłym roku zaginęło aż 321 akt w całym kraju. 182 akta dotyczyły spraw cywilnych, a 74 spraw karnych.

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

10.6.2011

Jeśli ktoś popełnił przestępstwo lub był świadkiem bądź ofiarą przestępstwa pewnie jest zainteresowany, przed jakim sądem będzie się toczyć sprawa. Nasz ustawodawca zdecydował np., iż (...)

Postępowanie apelacyjne.  Apelacja jako środek odwoławczy

Postępowanie apelacyjne. Apelacja jako środek odwoławczy

24.1.2011

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny postępowania apelacyjnego w sprawach cywilnych.

Jak odwołać się od wyroku sądu cywilnego?

Jak odwołać się od wyroku sądu cywilnego?

17.11.2010

W przypadku niezadowalającego wyroku możemy złożyć apelację. Jej powodzenie będzie zależeć od dochowania ustawowych terminów oraz dobranej argumentacji.

Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

Odsetki za zwłokę w wypłacie zaległego wynagrodzenia - opinia prawna

24.5.2010

Zgodnie z at. 359 kodeksu cywilnego, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. (...)

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna

14.5.2010

Każdy obywatel może skorzystać z przysługującego mu prawa do wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli dojdzie do wniosku, że prawomocny wyrok lub ostateczna decyzja (...)

Gucwiński znowu przed sądem

Gucwiński znowu przed sądem

17.11.2009

Były dyrektor wrocławskiego zoo ponownie zasiądzie na ławie oskarżonych - donosi Gazeta Wyborcza. Według Sądu Najwyższego wrocławskie sądy rażąco naruszyły prawo uniewinniając Gucwińskiego.

Łowcy skór zostaną za kratkami

Łowcy skór zostaną za kratkami

28.10.2009

Trzy kasacje złożone przez obrońców w głośnej sprawie tzw. łowców skór zostały odrzucone przez Sąd Najwyższy - informuje dziennik "Polska".

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

2.10.2009

Skarga kasacyjna, obok zażalenia, jest środkiem odwoławczym w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przysługuje ona od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

12.8.2009

Pan X zamówił u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 (...)

Czy Sejm ułatwi składanie skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym?

Czy Sejm ułatwi składanie skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym?

6.8.2009

Senacki projekt zamiany Kodeksu postępowania cywilnego ma ułatwić składanie skargi kasacyjnej. Zmiana jest pozytywnie oceniana przez adwokatów i radców prawnych, dla których mniejszy formalizm postępowania (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

27.7.2009

W ramach postępowania cywilnego każda rozprawa (z pewnymi wyjątkami) musi być zaprotokołowana. Dbanie o sporządzenie protokołu należy do obowiązków sędziego, a w szerszym składzie - do (...)

I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Działy I - III (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.). Początkowe przepisy kodeksu formułują zasady, jakimi rządzi się proces karny, np. (...)

VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

VII - Kodeks postępowania karnego - Koszty. Postępowanie przed sądami wojskowymi

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Dział XIV - XV (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.). Dwa ostatnie działy kodeksu regulują koszty postępowania karnego (w tym także związane (...)

V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

V - Kodeks postępowania karnego - Postępowania szczególne. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Działy X - XII (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555). Postępowania szczególne to postępowania: uproszczone, z oskarżenia prywatnego, nakazowe (...)

IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

IV - Kodeks postępowania karnego. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Postępowanie odwoławcze

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Działy VIII - IX (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.). Przepisy te regulują sposób procedowania sądu karnego, zarówno pierwszej, jak (...)

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

Postępowanie apelacyjne i kasacyjne, czyli zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia w sprawie podziału majątku wspólnego (byłych) małżonków

12.12.2008

Sąd w postępowaniu o podział majątku nie wydaje wyroku, lecz postanowienie, jednak jest to postanowienie merytoryczne, rozstrzygające sprawę co do istoty i różni się od \"zwykłych\" postanowień, (...)

VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

VII - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie nieprocesowe

17.10.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza, Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296).

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela

24.9.2008

Karta Nauczyciela - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. Reguluje obowiązki i kwalifikacje nauczycieli, drogę awansu, kwestie nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy, (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne