Kasy rejestrujące artykuły i zmiany w prawie

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

23.10.2022

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT.

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

6.7.2021

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich (...)

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

23.4.2021

1 maja 2021 r. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Trwają prace na nowym rozporządzeniem (...)

Kasy rejestrujące w automatach

Kasy rejestrujące w automatach

17.4.2021

Przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy zastosowaniu automatów.

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

29.12.2020

Termin na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej mija 1 stycznia 2021 r. Do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

30.6.2020

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem.

Przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany kas rejestrujących

Przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany kas rejestrujących

20.5.2020

Resort finansów pracuje nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

21.6.2019

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line.

Kasy online wkrótce konieczne

Kasy online wkrótce konieczne

23.4.2019

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

22.10.2018

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki (...)

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

5.4.2018

Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

30.12.2017

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas (...)

Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

8.11.2017

Docelowym systemem będzie system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt przygotowany w resorcie finansów nie (...)

Obowiązki pracodawcy względem pracowników pracujących przy monitorach ekranowych

Obowiązki pracodawcy względem pracowników pracujących przy monitorach ekranowych

1.5.2017

Obecnie trudno wyobrazić sobie biuro, które nie byłoby wyposażone w komputer. Wszechobecne komputery z powodzeniem zastąpiły wiele urządzeń do tej pory spotykanych w miejscach pracy, tak (...)

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

29.3.2013

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)

Likwidacja kasy fiskalnej. Jak to zrobić?

Likwidacja kasy fiskalnej. Jak to zrobić?

16.4.2012

Procedura zakończenia pracy w trybie fiskalnym polega na odczytaniu pamięci urządzenia przy udziale pracownika urzędu skarbowego. Z czynności tej sporządzany jest protokół.

Rząd pozwolił krócej trzymać paragony

Rząd pozwolił krócej trzymać paragony

27.7.2011

Przedsiębiorcy nie muszą przechowywać ich do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Kamery wyłapią stadionowych chuliganów

Kamery wyłapią stadionowych chuliganów

9.7.2010

Przynajmniej jedna kamera pojawi się przy kasach biletowych czy na parkingu przed stadionem. Sektory dla kibiców monitorowane będą co najmniej przez dwa urządzenia rejestrujące.

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

29.4.2009

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)

Zmiany dotyczące obowiązku stosowania kas fiskalnych

Zmiany dotyczące obowiązku stosowania kas fiskalnych

6.2.2009

Do Sejmu trafił niedawno komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projektodawcy założyli, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 1 maja 2009 r. Projekt przewiduje m.in. (...)

Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych

Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych

8.1.2009

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu (...)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

3.12.2008

28 listopada 2008 r. Minister Finansów wydał szereg rozporządzeń wykonawczych do zmienionej ustawy o VAT. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Finansów. Wszystkie one weszły w życie z dniem (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

25.1.2008

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

17.1.2008

Od 1 kwietnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Określa ono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników (...)

Kto musi ewidencjonować obroty za pomocą kas rejestrujących od 1 października 2007 r.?

Kto musi ewidencjonować obroty za pomocą kas rejestrujących od 1 października 2007 r.?

30.9.2007

1 października 2007 r. wchodzi w życie jeden przepis rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących. Poza tym z tym dniem kończą się zwolnienia z obowiązku (...)

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

Faktury VAT wystawiane przez podatnika stosującego metodę kasową

5.6.2006

Małego podatnika, który stosuje metodę kasową obowiązują wszystkie ogólne zasady odnoszące się do wystawiania faktur VAT. Jeśli jest on zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny', jest zatem zobowiązany (...)

Co z kasami fiskalnymi?

Co z kasami fiskalnymi?

24.2.2006

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 lutego 2006 r., ale z mocą (...)

Kasy fiskalne jeszcze poczekają...

Kasy fiskalne jeszcze poczekają...

27.12.2005

Ciągle nowe grupy zawodowe zmuszone zostają do zaopatrzenia się w kasy rejestrujące (fiskalne) dla ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne