Klęska artykuły i zmiany w prawie

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

19.6.2022

Nowe procedury tworzone są po to, aby państwo w sytuacjach kryzysowych mogło działać zdecydowanie, efektywnie i w sposób odbiurokratyzowany. Celem jest to, aby jak najszybciej zapewniać ochronę (...)

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

19.7.2021

Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Wsparcie na inwestycje zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych

Wsparcie na inwestycje zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych

24.3.2021

Do 29 marca br. wydłużono termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków (...)

Pomoc dla producentów rolnych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym związanymi z epidemią

Pomoc dla producentów rolnych w związku z ograniczeniami na rynku rolnym związanymi z epidemią

25.11.2020

30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w (...)

Jak sporządzić plan urlopów?

Jak sporządzić plan urlopów?

31.7.2020

Udzielenie urlopu pracownikowi nie sprowadza się jedynie do zaakceptowania wniosku urlopowego, ale jest o wiele bardziej skomplikowane, zwłaszcza dla pracodawcy zatrudniającego większą liczbę pracowników. (...)

Specustawa pomoże rolnikom w czasie suszy

Specustawa pomoże rolnikom w czasie suszy

25.5.2020

Kancelaria Prezydenta wspólnie z czterema resortami przygotowuje projekt specustawy, która ułatwi rolnikom gospodarowanie wodą w czasach suszy – zapowiedział Andrzej Duda.

Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

19.1.2020

 Pomoc socjalną z Funduszu Promocji Kultury mogą uzyskać twórc i artyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Aby ubiegać się o pomoc socjalną, należy (...)

Większe korzyści dla ubezpieczonych rolników

Większe korzyści dla ubezpieczonych rolników

27.3.2019

Ruszyły ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa.

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

19.8.2018

Rząd reklamuje ostatnio swój „Plan dla wsi”. Nowelizacja przepisów ma na celu uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z identyfikacją i rejestracją (...)

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

22.7.2018

Nowe rozwiązania dla wsi mają nadrobić zaległości z wielu lat. W tym celu zostanie zaproponowany „Plan dla wsi”. 

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

Ułatwienia i pomoc dla rolników...

18.7.2018

Poniżej przedstawiono istotne informacje dla rolników, np. producentów świń i poszkodowanych przez suszę, a także zadłużonych.

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez wichurę i inne klęski?

4.7.2018

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) (...)

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

Pomoc dla poszkodowanych przez huragan

6.10.2017

Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) (...)

Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych

Ulgi w płatności zobowiązań podatkowych

30.4.2017

Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć (...)

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

17.10.2016

Prowadzenie działalności gospodarczej to oprócz potencjalnych zysków także pewne ryzyko. Chociaż przedsiębiorca zdaje sobie z niego sprawę, to nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. (...)

Prawnik za darmo, ale nie dla każdego

Prawnik za darmo, ale nie dla każdego

8.4.2015

Bezpłatna pomoc prawna ma przysługiwać po spełnieniu ściśle określonych warunków.

Początkujący biznesmeni nie zapłacą składek?

Początkujący biznesmeni nie zapłacą składek?

18.5.2011

Komisja Przyjazne Państwo chce zafundować im czteromiesięczne wakacje ubezpieczeniowe. Gorzej, jeśli ktoś zachoruje.

Obowiązkowe polisy od powodzi i pożaru

Obowiązkowe polisy od powodzi i pożaru

23.3.2011

Niewielu Polaków ma polisy, za to wszyscy liczą na pomoc państwa po ucierpieniu w klęsce żywiołowej.

Co zmieni wprowadzenie stanu klęski żywiołowej?

Co zmieni wprowadzenie stanu klęski żywiołowej?

27.5.2010

Po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego obywatele mogą zostać zobowiązani np. do układania worków z piaskiem czy udostępnienia swoich mieszkań ewakuowanym. Zwalczanie skutków powodzi w trybie zwyczajnym (...)

Powódź ujawniła kolejną lukę w prawie

Powódź ujawniła kolejną lukę w prawie

21.5.2010

Ogłoszenie stanu klęski żywiołowej przesuwa wybory na 90 dni po ustaniu tego stanu. Nie ma przepisów, które mówiłyby, co w sytuacji, gdy ogłaszając stan klęski, mamy już kampanię wyborczą (...)

Tusk: na razie nie ogłaszamy stanu klęski żywiołowej

Tusk: na razie nie ogłaszamy stanu klęski żywiołowej

20.5.2010

Premier stwierdził, że jeśli okaże się to jednak koniecznie, decyzję podejmie wraz z rządem i nie będzie patrzył na kalendarz wyborczy - czytamy na łamach Gazety Prawnej.

Szef może wezwać do walki z powodzią

Szef może wezwać do walki z powodzią

20.5.2010

Podczas klęsk żywiołowych możemy spodziewać się pracy w nadgodzinach, a nawet w niedziele i dni świąteczne - informuje Rzeczpospolita.

Powódź może zmienić termin wyborów prezydenckich

Powódź może zmienić termin wyborów prezydenckich

18.5.2010

Jeżeli rząd ogłosi stan klęski żywiołowej, to termin wyborów prezydenckich może zostać przesunięty.

Ustawa o podatku rolnym

Ustawa o podatku rolnym

20.8.2007

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969) reguluje zasady ustalania i obliczania wysokości podatku rolnego oraz zwolnień i ulg podatkowych.

Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dział III (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Ten obszerny dział ustawy dotyczy zobowiązań podatkowych, m.in. ich powstawania (...)

Rolnicy otrzymają dotacje do ubezpieczeń swoich upraw i zwierząt?

Rolnicy otrzymają dotacje do ubezpieczeń swoich upraw i zwierząt?

14.7.2005

W Sejmie znalazł się projekt ustawy, którego celem jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych (...)

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

Czy działanie wichury to już stan klęski żywiołowej?

2.12.2004

Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, który może zostać wprowadzone w przypadku zaistnienia określonych okoliczności. W stanie tym mogą ulec ograniczeniu pewne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne