Koncesja artykuły i zmiany w prawie

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

2.10.2022

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić (...)

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

Czy osoba małoletnia może prowadzić działalność gospodarczą i otrzymać koncesję?

12.3.2022

Jak rozumiane jest pojęcie przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (...)

Formy reglamentacji działalności gospodarczej

Formy reglamentacji działalności gospodarczej

15.4.2021

Prawo przedsiębiorców porządkuje katalog form reglamentacji działalności gospodarczej. W Prawie przedsiębiorców do niezbędnego minimum ograniczone zostały przepisy ogólne (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

20.1.2020

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach.

Dopuszczalność nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji

Dopuszczalność nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji

18.7.2019

Nałożenie na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji jest dopuszczalne także wtedy, gdy obowiązek ten można zrekonstruować z przepisów powszechnie (...)

Obrót bronią uregulowany

Obrót bronią uregulowany

28.6.2019

Nowe przepisy mają umożliwić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją, a także wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Dostosowują polskie prawo do dyrektywy Rady Unii Europejskiej, która (...)

Opłaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

Opłaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

29.5.2019

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo poszukiwanie (...)

Projekt ustawy o wytwarzaniu i obrocie bronią i amunicją

Projekt ustawy o wytwarzaniu i obrocie bronią i amunicją

27.3.2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

27.10.2018

Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także (...)

Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

21.8.2018

W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)

Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

Kto będzie mógł wydobywać węglowodory?

15.8.2018

Nowelizacja przepisów ma na celu zmniejszenie ponoszonego przez przedsiębiorców ryzyka inwestycyjnego, związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem węglowodorów (...)

Powstanie System Rejestracji Broni

Powstanie System Rejestracji Broni

10.5.2018

MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami (...)

Nie można dyskryminować operatorów gier losowych z innych państw UE

Nie można dyskryminować operatorów gier losowych z innych państw UE

3.3.2018

Węgierskie przepisy dotyczące udzielania koncesji na prowadzenie tradycyjnych kasyn i przepisy dotyczące organizacji gier w kasynach internetowych są niezgodne z prawem Unii. Owe przepisy uniemożliwiają (...)

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

28.11.2017

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającej zakres i formę jej prowadzenia. Jak (...)

Kto ma koncesję na obrót bronią?

Kto ma koncesję na obrót bronią?

26.8.2017

MSWiA uruchomiło ogólnodostępny elektroniczny spis przedsiębiorców, którzy posiadają koncesję na wytwarzanie lub obrót bronią, materiałami wybuchowymi i podobnymi wyrobami.

Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

16.7.2017

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

Nowelizacja prawa górniczego i geologicznego podpisana

Nowelizacja prawa górniczego i geologicznego podpisana

5.8.2014

Ustawa ma przyspieszyć prace poszuki­wawcze, rozpoznawcze i wydobywcze służące pozy­skiwaniu węglowodorów oraz ułatwić ich prowadzenie.

Gaz łupkowy w Polsce. Prezydent podpisał nowelizację

Gaz łupkowy w Polsce. Prezydent podpisał nowelizację

4.8.2014

Nowe przepisy mają przyspieszyć wydobycie surowca.

Prawo geologiczne i górnicze uchwalone

Prawo geologiczne i górnicze uchwalone

15.7.2014

Posłowie, podczas posiedzenia Sejmu 11 lipca br., przyjęli w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

Działalność regulowana wymaga odrębnego wpisu

31.3.2014

Osoby uruchamiające własny biznes muszą pamiętać, że w przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

Prawo geologiczne i górnicze z nowymi przepisami o CO2

Prawo geologiczne i górnicze z nowymi przepisami o CO2

26.11.2013

Podziemne składowanie dwutlenku węgla, a także poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania CO2 będzie wymagało uzyskania koncesji udzielanej przez ministra środowiska.

Zmiany w prawie mają przyspieszyć wydobycie gazu i ropy

Zmiany w prawie mają przyspieszyć wydobycie gazu i ropy

18.2.2013

Ministerstwo Środowiska przedstawiło do konsultacji społecznych i międzyresortowych kompleksową nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

29.1.2012

Stosownie do art. 8 ust. 1 nowej ustawy o opłacie skarbowej zapłata tej opłaty powinna być dokonywana gotówką lub bezgotówkowo. W celu usprawnienia załatwiania spraw w organach administracji (...)

Przepis posłów na wydobycie gazu łupkowego

Przepis posłów na wydobycie gazu łupkowego

15.11.2011

Powstanie państwowa spółka, która ma być udziałowcem koncesji na eksploatację gazu łupkowego. Państwo dostanie też opłaty ze sprzedaży tego surowca.

Będzie można wypić piwo na stadionie?

Będzie można wypić piwo na stadionie?

31.8.2010

Wkrótce ma pojawić się oficjalna propozycja ustawodawcza zniesienia zakazu sprzedaży alkoholi niskoprocentowych na stadionach

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

10.5.2010

Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona (...)

Tusk: koniec z hazardem!

Tusk: koniec z hazardem!

28.10.2009

Podniesienie podatków od gier, utrudnienia w prowadzeniu kasyn oraz stopniowa delegalizacja automatów - to niektóre z założeń projektu ustawy o grach liczbowych i hazardowych, przyjętych przez Radę (...)

Udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

Udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

19.3.2009

W Sejmie jest obecnie komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Jakie zmiany przewidziano?

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

17.2.2009

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi wchodzi w życie 20 lutego 2009 r. Określa ona zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. Ustawa (...)

Projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze

10.12.2008

Rząd przyjął projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Reguluje on zasady wykonywania działalności w zakresie prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego (...)

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym

23.10.2008

Eliminowanie zbędnych obciążeń administracyjnych, aktywizacja podmiotów publicznych i prywatnych oraz demonopolizacja administracji publicznej to główne cele, które realizować będzie nowa ustawa (...)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

16.10.2008

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reguluje zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, także przez cudzoziemców, wyznacza ramy dopuszczalnego ograniczenia (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne