Koszty dojazdu artykuły i zmiany w prawie

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

28.6.2022

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje ona w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

28.4.2022

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów Pakietu mobilności I, wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy (...)

Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?

Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?

25.6.2019

Agencje zatrudnienia potrafią znaleźć studentowi wymarzoną, wakacyjną pracę za granicą. Pod warunkiem, że student znajdzie najpierw właściwą agencję.

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

27.1.2019

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

21.12.2018

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać?

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

5.6.2018

 Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. CPK ma powstać w Stanisławowie (...)

Sąd po stronie rodziców, którzy sami dowożą do szkoły dzieci z niepełnosprawnościami

Sąd po stronie rodziców, którzy sami dowożą do szkoły dzieci z niepełnosprawnościami

22.2.2018

Gmina ma zwracać rodzicowi koszt nie tylko dowiezienia do szkoły i odwiezienia z niej dziecka z niepełnosprawnością, ale także powrotu samego rodzica ze szkoły oraz dojazdu do niej po dziecko. - (...)

Rehabilitacja lecznicza z ZUS

Rehabilitacja lecznicza z ZUS

19.9.2017

Chcesz odzyskać zdrowie w ośrodku rehabilitacyjnym? Masz taką możliwość z ZUS. Z rehabilitacji mogą skorzystać: osoby pobierające zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne (...)

Kto zapłaci świadkowi wykroczenia?

Kto zapłaci świadkowi wykroczenia?

29.8.2017

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich (...)

Tańsze rozrywki z Kartą Dużej Rodziny...

Tańsze rozrywki z Kartą Dużej Rodziny...

15.7.2017

Nadeszło lato, czas odpoczynku i rekreacji. Duża rodzina to spore wydatki związane z organizacją czasu wolnego. Jednak z Kartą Dużej Rodziny można sporo zaoszczędzić. W programie uczestniczy wiele (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

26.5.2017

Prawo UE zapewnia obywatelom państw Unii Europejskiej (a więc też obywatelom RP) oraz państw EOG i Szwajcarii możliwość pobytu i zamieszkania w innym (niż ich państwo pochodzenia) państwie UE/EOG (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

14.5.2017

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia (...)

Usprawiedliwienie nieobecności świadka z powodu choroby w postępowaniu cywilnym - zaświadczenie od lekarza sądowego

Usprawiedliwienie nieobecności świadka z powodu choroby w postępowaniu cywilnym - zaświadczenie od lekarza sądowego

30.5.2016

Podstawowym obowiązkiem osoby będącej świadkiem w postępowaniu cywilnym jest osobiste stawiennictwo na wezwanie sądu w wyznaczonym miejscu i czasie stosowanie do otrzymanego wezwania. Podkreślenia (...)

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy. UOKiK karze

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy. UOKiK karze

9.12.2014

Konsumenci, którzy kupują od akwizytorów i na pokazach, są szczególnie chronieni m.in. poprzez prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia.

Koszty dojazdu do pracy można odliczyć z PIT

Koszty dojazdu do pracy można odliczyć z PIT

24.4.2014

Zobacz, jakie warunki muszą być do tego spełnione.

Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

Te zmiany w prawie mają odmienić pośredniaki

6.11.2013

Wzrost zatrudnienia dzięki lepszemu dostosowaniu ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych - to główny cel regulacji przyjętych przez rząd.

Rower i skuter w firmie najbardziej atrakcyjne podatkowo

Rower i skuter w firmie najbardziej atrakcyjne podatkowo

6.8.2013

Twój biznes wymaga częstego przemieszczania się po mieście? Pomyśl o zakupie jednośladu.

Złóż PIT-12 i zapomnij o rocznym rozliczeniu z fiskusem

Złóż PIT-12 i zapomnij o rocznym rozliczeniu z fiskusem

10.1.2013

Osoby, które przez cały rok miały tylko jednego pracodawcę, mogą uniknąć samodzielnego rozliczania się z fiskusem za 2012 rok.

Dofinansowanie dojazdów do pracy może pozbawić prawa do podwyższonych kosztów

Dofinansowanie dojazdów do pracy może pozbawić prawa do podwyższonych kosztów

6.11.2012

Osobom pracującym poza miejscowością zamieszkania przysługuje prawo do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

Zwrot kosztów w postępowaniu karnym

26.7.2012

Wobec orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją przepisu o zwrocie kosztów dojazdu do sądu świadka, Senat przygotował projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Jednocześnie (...)

Wezwany na świadka? Dostaniesz za benzynę

Wezwany na świadka? Dostaniesz za benzynę

2.4.2012

Teraz jadąc do sądu na sprawę karną możemy wydać na paliwo nawet 200 złotych, a odzyskamy jak za najtańszy bilet PKP.

Wynajem samochodu zastępczego. Kto pokrywa koszty?

Wynajem samochodu zastępczego. Kto pokrywa koszty?

23.3.2012

Dotychczas ubezpieczyciele często odmawiali rekompensaty za wynajem, jeśli ubiegała się o nią osoba prywatna.

Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

22.11.2011

W niektórych zakładach pracy od jakiegoś czasu powstała moda na finansowanie pracownikom dojazdów do i z pracy. Może to polegać np. na sfinansowaniu przez pracodawcę biletów publicznej komunikacji (...)

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

28.6.2011

Zarząd, jako organ zarządzający spółką akcyjną nie może pozostać bez kontroli wspólników. Ponieważ skala czynności dokonywanych przez zarząd, a także liczba akcjonariuszy nie pozwala na (...)

Nowe opłaty sądowe to tańsze rozwody

Nowe opłaty sądowe to tańsze rozwody

18.4.2011

Więcej zapłacimy z kolei za sprawy spadkowe. Wezwany do sądu świadek dostanie natomiast zwrot za dojazd własnym autem.

Każdy świadek odzyska koszty dojazdu

Każdy świadek odzyska koszty dojazdu

23.3.2011

Nic nie uzasadnia różnicowania sytuacji osoby wezwanej w sprawie cywilnej i karnej - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Za szkolenie płatny czas wolny

Za szkolenie płatny czas wolny

8.12.2009

Pracownikowi, który odbywa szkolenie poza godzinami pracy, należy się wynagrodzenie oraz dodatkowy czas wolny. Płatne zwolnienie otrzymamy na czas zajęć i dojazdu do szkoły - wynika z senackiej (...)

Pracodawca da płatny urlop na dokształcenie

Pracodawca da płatny urlop na dokształcenie

4.11.2009

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe dostanie płatny urlop lub zostanie zwolniony z całości czy części dnia pracy.

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

Diety krajowe - Sposób rozliczania delegacji służbowych na obszarze kraju - delegacje krajowe

27.8.2009

Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie (...)

Zwrot kosztów dojazdu na wezwanie ZUS-u

Zwrot kosztów dojazdu na wezwanie ZUS-u

4.3.2009

4 marca 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego (...)

Ważne dla pracowników lecznic dla zwierząt

Ważne dla pracowników lecznic dla zwierząt

6.2.2009

Do Sejmu trafił komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Proponowane zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Jakie zmiany spowoduje (...)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

22.10.2008

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział III (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera (...)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)

17.10.2008

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział IV (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera (...)

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

1.8.2008

Zagadnienie upadłości konsumenckiej budzi szereg kontrowersji. Przygotowany przez Platformę Obywatelską projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego trafił niedawno do Sejmu. Nowelizacja (...)

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

28.3.2008

Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Nowa regulacja wprowadza do Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania (...)

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

19.3.2008

Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to jest tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy (...)

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

31.10.2006

Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

27.10.2006

Członek spółdzielni posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w którym prowadzi działalność gastronomiczną. Wejście oraz dojazd do tego lokalu jest usytuowane wyłącznie (...)

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

22.8.2005

Nikt nie lubi wydawać pieniędzy bez powodu. A jeżeli już zmuszeni jesteśmy uszczuplić swoje oszczędności, chcielibyśmy widzieć efekty dokonanej inwestycji. Niechętnie korzystamy z usług sądów, (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne