Księga wieczysta artykuły i zmiany w prawie

Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

Zmiana przepisów o księgach wieczystych i hipotece

23.4.2022

Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia br. projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dzięki temu więcej podmiotów uzyska dostęp (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

23.1.2019

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

6.12.2018

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania i etap konieczny - przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Przy dokonywaniu czynności (...)

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

24.4.2018

Prawo wodne przewiduje, że opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót (...)

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

24.2.2018

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje, na wniosek, odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów (...)

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

Jak korzystać z internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych?

24.2.2018

Księgi wieczyste, zgodnie z art. 25[1] ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie teleinformatycznym. Od 2003 r. trwa proces przenoszenia (...)

Czy możliwym jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w formie depozytu?

Czy możliwym jest zabezpieczenie roszczenia pieniężnego w formie depozytu?

17.4.2015

Artykułu 747 kodeksu postępowania cywilnego enumeratywnie wymienia sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i zgodnie z jego treścią zabezpieczyć roszczenia pieniężne można poprzez:

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

3.2.2015

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, który może zostać zastosowany w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, którego celem jest zapewnienie, (...)

Określenie adresu osoby występującej w akcie notarialnym - opinia prawna

Określenie adresu osoby występującej w akcie notarialnym - opinia prawna

12.11.2014

Miejsce zamieszkania to oprócz zwrotu funkcjonującego w życiu codziennym także pojęcie prawnicze. Miejsce zamieszkania reguluje przepis artykułu 25 kodeksu cywilnego, który stanowi, (...)

Odpisy zwykłe oraz wyciąg z księgi wieczystej w nowej postaci

Odpisy zwykłe oraz wyciąg z księgi wieczystej w nowej postaci

22.8.2014

Zmiana ma na celu podniesienie czytelności danych objętych księgą wieczystą, zracjonalizowanie formy graficznej dokumentów oraz zmniejszenie objętości.

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

17.1.2014

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o (...)

Odpis z księgi wieczystej. Łatwiej w sieci

Odpis z księgi wieczystej. Łatwiej w sieci

17.5.2012

Przepisy surowiej traktują osoby, które starają się o odpis z księgi prowadzonej w wersji papierowej.

Sąd nie poprowadzi już księgi wieczystej?

Sąd nie poprowadzi już księgi wieczystej?

28.9.2011

Mogą je przejąć wyspecjalizowane organy administracji publicznej. Nie ma potrzeby, aby zajmowały się nimi sądy powszechne.

Dane o działkach budowlanych będą on-line

Dane o działkach budowlanych będą on-line

20.9.2011

Powstanie zintegrowany system informacji o nieruchomościach. Taką zmianę zakłada rozporządzenie Rady Ministrów.

Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska - oferta dla prawników - czerwiec 2011 r.

Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska - oferta dla prawników - czerwiec 2011 r.

9.5.2011

W czerwcu odbędzie się 12 szkoleń dla prawników, których organizatorem jest Wolters Kluwer Polska.

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

21.3.2011

Na gruncie prawa cywilnego obowiązuje zasada (zupełnie zresztą oczywista), że nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada. Zasada ta oznacza, że nie można przenieść, czy (...)

Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska - oferta dla prawników - kwiecień 2011 r.

Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska - oferta dla prawników - kwiecień 2011 r.

11.3.2011

W kwietniu odbędzie się 8 szkoleń dla prawników, których organizatorem jest WoltersKluwer Polska. Udział w nich umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych.

Banki poprawią ustawę o hipotece?

Banki poprawią ustawę o hipotece?

14.12.2010

Związek Banków Polskich powołał grupę roboczą, która ma zbadać przepisy ustawy dotyczące obciążenia klientów deweloperów hipoteką łączną.

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

16.9.2010

Według przepisów Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

18.8.2010

Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, (...)

Dostęp do ksiąg wieczystych jeszcze prostszy

Dostęp do ksiąg wieczystych jeszcze prostszy

16.8.2010

Elektroniczne wersje ksiąg można przeglądać teraz jedynie wtedy, gdy znamy ich numery. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić.

Księgi wieczyste przejrzymy on-line

Księgi wieczyste przejrzymy on-line

17.6.2010

Publiczny, bezpłatny i powszechny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej umożliwiło nam Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem - opinia prawna

24.5.2010

Współwłasność przewidziana w polskim prawie cywilnym może mieć dwa oblicza. Przede wszystkim może to być współwłasność łączna (przysługująca na podstawie określonych stosunków prawnych (...)

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

6.5.2010

Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl poświęcony tematyce zakupu mieszkania i wszystkim problemom i formalnościom z tym związanym, a przede wszystkim z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Zakup mieszkania (...)

Mieszkania za złotówkę - spółdzielcy mają czas do końca roku na złożenie wniosku o wpis

Mieszkania za złotówkę - spółdzielcy mają czas do końca roku na złożenie wniosku o wpis

17.12.2009

Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości związane z przekształcaniem spółdzielczych własnościowych lokali mieszkalnych w odrębną własność.

Nabyłeś nieruchomość? Dokonaj wpisu w księdze wieczystej

Nabyłeś nieruchomość? Dokonaj wpisu w księdze wieczystej

4.11.2009

Osoby kupujące lub sprzedające lokal, mieszkanie czy działkę muszą wystąpić do sądu i załatwić formalności związane z księgą wieczystą - donosi Rzeczpospolita.

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

Taksa notarialna przy umowie z deweloperem - opinia prawna

4.8.2009

Dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej poszerzony został katalog aktów notarialnych, przy sporządzaniu (...)

Rząd przygotował obszerne zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Rząd przygotował obszerne zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

4.3.2009

Z końcem grudnia 2008 roku w Sejmie RP został przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. W dniu 9 stycznia 2009 roku skierowano projekt (...)

IX - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie zabezpieczające

IX - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie zabezpieczające

20.8.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające (Dz.U. 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.). W trakcie toczącego się postępowania, a także (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne