Licencja artykuły i zmiany w prawie

Pośrednictwo przy przewozie osób a VAT

Pośrednictwo przy przewozie osób a VAT

26.5.2021

Ministerstwo Finansów przypomniało (ostrzeżenie podatkowe), że instytucja pośrednictwa przy przewozie osób została uregulowana w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (...)

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

Umowa o handlu i współpracy UE – UK

4.1.2021

W dniu 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Wynegocjowana umowa o handlu i współpracy (...)

Prace nad wdrożeniem SSRK idą zgodnie z harmonogramem

Prace nad wdrożeniem SSRK idą zgodnie z harmonogramem

28.12.2020

Prace związane z wdrażaniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SSRK), pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. 15 działań zostanie (...)

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

16.1.2020

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz (...)

Doradcy restrukturyzacyjni pod większą kontrolą

Doradcy restrukturyzacyjni pod większą kontrolą

27.4.2019

Przyjęto nowelizację szeregu ustaw w celu zwiększenia kontroli wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Decyzją prawodawcy doradcy będą podlegali także nadzorowi Ministra Sprawiedliwości. (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

23.4.2019

Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre (...)

Porządkowanie rynku przewozu osób

Porządkowanie rynku przewozu osób

4.4.2019

Rządowy projekt ustawy zakłada stworzenie jasnych i równych warunków funkcjonowania rynku przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami, opartych na jednakowych zasadach (...)

Plany zmian w transporcie drogowym

Plany zmian w transporcie drogowym

10.1.2019

Założeniem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców jest doprowadzenie do sytuacji, w której (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

28.4.2018

Ustawa o CIT zawiera regulacje ograniczające wysokość możliwych do zaliczenia w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio (...)

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

Kto może świadczyć usługi detektywistyczne?

28.11.2017

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania (...)

Propozycja dot. doradców restrukturyzacyjnych

Propozycja dot. doradców restrukturyzacyjnych

31.10.2017

Rządowy projekt ustawy określa wymogi stawiane doradcom restrukturyzacyjnym i wprowadza skuteczny nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością doradców. 

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

26.9.2017

Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego (...)

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

7.5.2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Proponowana ustawa będzie wdrażać (...)

Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu bez umowy? (dozwolony użytek)

Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu bez umowy? (dozwolony użytek)

21.3.2016

Zasadą w prawie autorskim jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Najczęściej będzie to sam twórca lub osoba, która nabyła określone prawa (...)

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

Warunki i licencje umieszczania utworów na stronach internetowych

20.3.2015

Pomimo częstego pomijania tego faktu przez osoby tworzące strony internetowe, prawo autorskie zobowiązuje je do dbałości o prawa twórców

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

10.2.2015

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym (...)

Zawód pośrednika nieruchomości uwolniony

Zawód pośrednika nieruchomości uwolniony

8.8.2013

Nie będzie już wymagane posiadanie licencji pośrednika nieruchomości.

Jakie pliki można legalnie ściągać i udostępnić w sieci?

Jakie pliki można legalnie ściągać i udostępnić w sieci?

12.4.2013

Co to jest dozwolony użytek osobisty? Czym - w świetle prawa autorskiego - jest stosunek towarzyski? To musisz wiedzieć, żeby nie wejść w konflikt z prawem.

Nie boją się deregulacji i walczą o licencję

Nie boją się deregulacji i walczą o licencję

30.10.2012

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wyniki pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

2.10.2012

W ostatnim czasie w odniesieniu do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pojawiły się dwa kolejne wyroki Sądu Najwyższego, które mają istotne znaczenie dla praktyki. (...)

Euronowelizacje

Euronowelizacje

13.6.2012

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

Przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich a VAT

10.4.2012

Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

5.3.2012

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji.

Rząd otworzy dostęp do niemal 50 zawodów

Rząd otworzy dostęp do niemal 50 zawodów

28.2.2012

Bez większych problemów będziesz mógł zostać m.in. przewodnikiem turystycznym, taksówkarzem, pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości.

Piractwo komputerowe karalne, gdy świadome

Piractwo komputerowe karalne, gdy świadome

14.11.2011

Nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej właścicielki komputera, która nie wiedziała, że podczas naprawy sprzętu w serwisie wgrano programy o czasowej licencji.

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

Czy rozumiesz treść autorskiej umowy licencyjnej?

21.7.2011

W prawie autorskim rozróżnia się dwa rodzaje praw. Mianowicie wyróżnia się osobiste prawa autorskie i majątkowe prawa autorskie. Zasadą jest, chyba że konkretny przepis stanowi inaczej, (...)

Przybędzie taksówek. Ceny spadną?

Przybędzie taksówek. Ceny spadną?

7.4.2011

Od dziś gmina nie będzie ograniczać liczby taksówek na swoim terenie.

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

Umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy licencyjne

18.2.2011

Umowa o przeniesienie praw autorskich polega na tym, że przenoszący prawa autorskie wyzbywa się całkowicie władztwa nad tymi prawami na rzecz nabywcy. Umowa taka powinna zostać sporządzona w formie (...)

10 tys. zł kary za udawanie taksówkarza

10 tys. zł kary za udawanie taksówkarza

31.1.2011

Przewieziemy odpłatnie osoby bez licencji taksówkarskiej jedynie samochodem, który ma minimum siedem miejsc.

Obowiązki komandytariusza

Obowiązki komandytariusza

25.1.2011

Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce komandytowej. Dowiedzmy się więc, jakie obowiązki posiada komandytariusz. M.in. art. (...)

Koniec firm działających jak korporacje taksówkarskie

Koniec firm działających jak korporacje taksówkarskie

7.1.2011

W środę 5 stycznia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację do ustawy o transporcie drogowym. Wynika z niej, że zarobkowy przewóz osób bez posiadania licencji będzie karany do 15 tys. zł. Nowe przepisy (...)

Co jest legalne a co zabronione w sieci?

Co jest legalne a co zabronione w sieci?

7.10.2010

Przeciętny użytkownik nie wie co może zrobić z plikiem w sieci. Zgodnie z prawem autorskim, jeżeli plik zawiera utwór, użytkownik może z niego korzystać, ale nie wolno mu go rozpowszechniać. (...)

Łatwiej o licencję syndyka

Łatwiej o licencję syndyka

1.6.2010

Senat chce uprościć egzaminy na licencję syndyka. Zniknie np. część ustna egzaminu, nie będzie również punktacji ujemnej za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi - informuje Rzeczpospolita.

Egzamin na syndyka będzie łatwiejszy

Egzamin na syndyka będzie łatwiejszy

14.5.2010

Kandydat na syndyka będzie musiał uzyskać jedynie 66 proc. poprawnych odpowiedzi na egzaminie pisemnym.

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

10.5.2010

Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona (...)

Znikną limity dla taksówkarzy

Znikną limity dla taksówkarzy

30.4.2010

Każdy przewóz osób samochodem osobowym będzie uznawany za usługę taksówkową. Gminy nie ustalą już limitu licencji taksówkowych - informuje Gazeta Prawna.

Firmy zawieszą działalność transportową

Firmy zawieszą działalność transportową

18.1.2010

Przewoźnicy otrzymają możliwość zawieszenia działalności bez utraty licencji oraz wycofają pojazdy z ruchu nawet na dwa lata.

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

Ochrona praw autorskich współtwórców programu komputerowego w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej - opinia prawna

30.10.2009

Zgodnie z art. 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się przy tym, że wielkości udziałów we wspólnym prawie są równe, (...)

Korzystanie z zamówionego programu po upływie terminu licencji a majątkowe prawa autorskie - opinia prawna

Korzystanie z zamówionego programu po upływie terminu licencji a majątkowe prawa autorskie - opinia prawna

29.10.2009

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy autorskiej, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od (...)

Utwory publikowane w nabywanym serwisie internetowym - opinia prawna

Utwory publikowane w nabywanym serwisie internetowym - opinia prawna

21.10.2009

Pan X chce zakupić serwis internetowy. Na stronach serwisu znajdują się krótkie informacje, sprawozdania, felietony. Czy autorzy tych treści mają do nich prawa? Czy autor może żądać usunięcia (...)

Licencja programowa dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia?

Licencja programowa dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia?

27.10.2008

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczą proponowane zmiany?

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne