Liceum artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

4.11.2022

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza (...)

Próbny egzamin maturalny – informacja CKE

Próbny egzamin maturalny – informacja CKE

5.9.2022

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie informacje dotyczące testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego (...)

Kształcenie na odległość – rekrutacja 2022/2023

Kształcenie na odległość – rekrutacja 2022/2023

18.8.2022

Rodzicu, planujesz wyjazd lub przebywasz z rodziną za granicą? Chcesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia (...)

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

4.8.2022

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. (...)

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

26.5.2022

Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

20.4.2022

8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów (...)

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

16.4.2022

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy (...)

Nauka zdalna do końca ferii zimowych

Nauka zdalna do końca ferii zimowych

29.1.2022

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również (...)

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej w szkołach ponadpodstawowych

21.12.2021

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość, zmiany w podstawie programowej przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) – to zawierają przekazane w piątek, 17 (...)

Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Zmiany w ramowych planach nauczania dla szkół ponadpodstawowych

21.12.2021

20 grudnia br. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia (...)

Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole

Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole

24.6.2021

W jakich szkołach mogą być realizowane zajęcia wspomagające uczniów? Czy mogą być one prowadzone w formie zdalnej? Z jakich przedmiotów organizuje się zajęcia wspomagające? Jak (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

21.4.2021

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, (...)

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

18.10.2020

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, (...)

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

1.9.2020

We wtorek, 1 września br. ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpoczyna zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. W szkołach podstawowych będzie uczyło (...)

Uzupełnienie podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna

Uzupełnienie podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna

24.7.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło podstawę programową w zakresie podstawowym o przedmiot język łaciński i kultura antyczna. Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum ogólnokształcącego (...)

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw i innych druków szkolnych

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw i innych druków szkolnych

29.8.2019

Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Wyprawka szkolna 2019/2020

Wyprawka szkolna 2019/2020

22.7.2019

Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów (...)

Matury w toku

Matury w toku

10.5.2019

Dzięki zmianie przepisów oświatowych oraz zawieszeniu strajku nauczycieli, egzaminy maturalne, mimo przeciwności, trwają.

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

Więcej godzin do dyspozycji dyrektora szkoły

5.4.2019

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych (...)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

13.12.2018

Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku - poinformowała minister Anna Zalewska podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra Macieja (...)

Wyprawka szkolna 2018/2019

Wyprawka szkolna 2018/2019

24.9.2018

Celem przyjętego Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników (...)

Kto uwierzytelni świadectwa i inne dokumenty szkolne?

Kto uwierzytelni świadectwa i inne dokumenty szkolne?

8.9.2018

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących uwierzytelniania i wydawania apostille świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń do obrotu prawnego z zagranicą.

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

31.8.2018

Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

22.8.2018

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” Emp@tia. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

27.4.2018

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje (...)

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

27.2.2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia br. w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego (...)

Nowe akty prawne w dziedzinie edukacji

Nowe akty prawne w dziedzinie edukacji

29.1.2018

Nowy zawód w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, nowe zasady naliczania i rozliczania dotacji celowej na wychowanie (...)

Będą elektroniczne legitymacje szkolne?

Będą elektroniczne legitymacje szkolne?

29.1.2018

Możliwość wydawania uczniom elektronicznych legitymacji szkolnych – to założenie projektu rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

1.9.2017

Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma (...)

„Wyprawka szkolna”

„Wyprawka szkolna”

16.8.2017

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. Wsparcie (...)

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

14.8.2017

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej: 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz (...)

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie

22.6.2017

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, (...)

Egzamin gimnazjalny i rekrutacja do szkół w 2017 r.

Egzamin gimnazjalny i rekrutacja do szkół w 2017 r.

19.4.2017

Ponad 349 000 uczniów z blisko 7 000 szkół w terminie 19-21 kwietnia br. przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

12.3.2017

Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek (...)

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

Urlop wypoczynkowy - Ile dni urlopu?Jakie są zasady jego udzielania?

14.10.2016

Urlop wypoczynkowy to wolny od pracy okres czasu do wykorzystania w ciągu roku, przeznaczony na wypoczynek pracownika - regenerację sił, relaks fizyczny i psychiczny. Urlop wypoczynkowy jest (...)

Program Wyprawka Szkolna. Kto może skorzystać?

Program Wyprawka Szkolna. Kto może skorzystać?

17.9.2014

22 września – to ostateczny termin, w którym wojewodowie mają przekazać do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje o liczbie uczniów objętych programem.

Zmiany w ramowych planach nauczania

Zmiany w ramowych planach nauczania

3.9.2014

Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian porządkujących, dostosowujących oraz uwzględniających problemy występujące w praktyce stosowania obecnych przepisów.

Program

Program "Wyprawka szkolna" przyjęty. Kto będzie mógł skorzystać?

6.8.2014

Chodzi o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Sposoby oceniania do zmiany. Resort edukacji szykuje zmianę ustawy

Sposoby oceniania do zmiany. Resort edukacji szykuje zmianę ustawy

25.7.2014

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Wyprawka szkolna 2014: skorzysta prawie pół miliona uczniów

Wyprawka szkolna 2014: skorzysta prawie pół miliona uczniów

1.6.2014

W 2014 roku z dofinansowania na zakup podręczników będzie mogło skorzystać prawie pół miliona uczniów.

Wyprawka szkolna: rząd dofinansuje zakup podręczników

Wyprawka szkolna: rząd dofinansuje zakup podręczników

6.9.2013

Sprawdź, kto może skorzystać z pomocy i na jakich zasadach.

Zaskakujące wyniki badania czasu pracy nauczycieli

Zaskakujące wyniki badania czasu pracy nauczycieli

11.6.2013

Nauczyciele zostali poddani samobadaniu swojego czasu pracy. Okazuje się, że przy średnio 18 czy też 19 godzinach pracy ?przy tablicy? średni czas pracy nauczyciela w tygodniu wynosi ? 46 godzin i (...)

Zmiany w maturach. Zobacz, od kiedy

Zmiany w maturach. Zobacz, od kiedy

27.3.2013

Dotyczy to w szczególności przystąpienia do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów.

Masz ostatnie dni, by zgłosić się po wyprawkę szkolną

Masz ostatnie dni, by zgłosić się po wyprawkę szkolną

30.8.2012

O wsparcie na zakup nowych podręczników mogą ubiegać się również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także dzieci niepełnosprawne bez względu na etap kształcenia.

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

25.6.2012

?Wyprawka szkolna? to rządowy program zapewniający pomoc finansową na zakup podręczników dla dzieci. W tym roku na dofinansowanie kosztów zakupu książek przeznaczono 140 milionów złotych ? to (...)

Alternatywa dla lekcji religii? Etyka przez internet

Alternatywa dla lekcji religii? Etyka przez internet

24.4.2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje rozporządzenie wprowadzające lekcje etyki on-line.

Mniej lekcji historii i polskiego. Więcej zdrowia i urody

Mniej lekcji historii i polskiego. Więcej zdrowia i urody

3.2.2012

Od września licea przestaną być ogólnokształcące, a staną się specjalistyczne. Uczniowie mniej czasu poświęcą na historię, język polski, biologię, chemię i geografię. Więcej - na zdrowie (...)

Nowy przedmiot w liceum. Kto będzie uczył?

Nowy przedmiot w liceum. Kto będzie uczył?

20.12.2011

Tego samego przedmiotu będzie mógł uczyć biolog, geograf, fizyk i chemik. Nauczyciele nie będą musieli więc uzyskiwać nowych kwalifikacji.

Licealista przejdzie nawet z jedynką

Licealista przejdzie nawet z jedynką

15.7.2010

Resort edukacji opracowuje przepis, który pozwoli, by w szkołach ponadgimnazjalnych promowani byli uczniowie z oceną niedostateczną - informuje Gazeta Prawna.

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne