Lokal użytkowy artykuły i zmiany w prawie

Czego dotyczy zasiedzenie?

Czego dotyczy zasiedzenie?

7.9.2020

Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem (...)

Zarządzanie nieruchomością wspólną

Zarządzanie nieruchomością wspólną

9.2.2020

Kupując lokal mieszkalny czy też użytkowy, najczęściej nie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób zarządzana jest nieruchomość wspólna. Tymczasem jest to niezwykle istotna kwestia, (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

12.9.2019

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota (...)

Jak uzyskać zaświadczenie o samodzielności dla lokalu użytkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie o samodzielności dla lokalu użytkowego?

23.1.2019

Jeżeli jesteś np. deweloperem i sprzedajesz lokale użytkowe, to musisz wiedzieć, jakie wymagania musi spełnić lokal użytkowy, żeby mógł być uznany za samodzielny i aby można uzyskać (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

18.4.2017

W umowie najmu strony dowolnie określają lokal będący przedmiotem najmu z punktu widzenia jego opisu, lokalizacji czy stanu technicznego. Wskazane jest, aby do umowy dołączyć protokół zdawczo-odbiorczy, (...)

Jak nie płacić podatku od wynajmu. Oto rozwiązania

Jak nie płacić podatku od wynajmu. Oto rozwiązania

14.8.2013

Na gruncie ustawy o VAT, inaczej niż dla celów podatku dochodowego, wynajem stanowi działalność gospodarczą.

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

Rozliczanie podatku VAT od usług medialnych

30.9.2011

Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że ustawodawca wprowadził szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego oraz szczególne momenty określające termin na odliczenie podatku naliczonego. (...)

VAT od miejsca parkingowego

VAT od miejsca parkingowego

5.6.2009

Ze względu na osłabienie koniunktury w budownictwie deweloperzy kuszą klientów niskimi cenami, bądź miejscem parkingowym dodawanym do każdego z mieszkań. Kupując mieszkanie wraz z takim (...)

Kiedy właściciel lokalu może powiesić reklamę - opinia prawna

Kiedy właściciel lokalu może powiesić reklamę - opinia prawna

19.12.2008

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych i prowadzą działalność gospodarczą w swoich lokalach. Lokale usytuowane są na parterze (...)

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - umowa najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony

Nowelizacja Kodeksu cywilnego - umowa najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony

17.11.2008

W dniu 1 stycznia 2009 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy - Kodeks cywilny. Ma ona na celu wydłużenie okresu, po jakim najem nieruchomości użytkowej przekształca się ze stosunku prawnego zawartego (...)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

26.8.2008

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Działy I - II (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Ustawa ta reguluje nie tylko zasady gospodarowania nieruchomościami (...)

XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

XI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowanie egzekucyjne

20.8.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne. Tytuły II i III (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296). Zawarte są tu przepisy szczegółowe o (...)

Sprzedaż lokalu a obowiązek odprowadzenia podatku VAT - opinia prawna

Sprzedaż lokalu a obowiązek odprowadzenia podatku VAT - opinia prawna

14.6.2006

Małżonkowie, jako wspólnicy spółki jawnej, nabyli lokal od spółdzielni w celach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Lokal był z zerową stawką VAT, został potraktowany (...)

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

Gdy nie zgadzam się na wysokość opłat narzucanych przez spółdzielnię – opinia prawna

17.1.2005

Art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, stanowi, że zarówno członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali, jaki i członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze (...)

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

23.11.2004

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS prawo do renty może ulec zawieszeniu lub ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne