Lokal zamienny artykuły i zmiany w prawie

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

6.9.2018

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego bądź wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Sprawdź, (...)

Zmiana w ochronie praw lokatorów

Zmiana w ochronie praw lokatorów

17.2.2018

Celem nowelizacji przepisów jest wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego i pokrycia (...)

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

21.4.2017

Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem (...)

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

18.4.2017

Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

16.2.2012

W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego (...)

Gmina zapłaci za blokowanie eksmisji

Gmina zapłaci za blokowanie eksmisji

14.12.2011

Właściciel mieszkania dostanie odszkodowanie za to, że urzędnicy nie zapewnili osobie eksmitowanej pomieszczenia tymczasowego.

Komu zabiorą dodatki mieszkaniowe?

Komu zabiorą dodatki mieszkaniowe?

1.6.2011

Stracą je wszyscy właściciele mieszkań. Wszystko po to, by zwiększyć wsparcie dla ubogich najemców.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

19.8.2010

Mimo, iż pomoc przewidziana ustawą o dodatku mieszkaniowym tylko częściowo pokryje comiesięczne wydatki związane z opłatami za mieszkanie, warto jednak zapoznać się z warunkami przyznawania takich (...)

Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

24.2.2010

Niezależnie od formy władania lokalem zasadą jest nienaruszalność tego prawa oraz wyłączne korzystanie i rozporządzanie przez uprawnionego. Jest to zasada wyrażona w Konstytucji RP, która wyraźnie (...)

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

20.2.2009

Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, (...)

Jak eksmitować lokatora do lokalu zastępczego - opinia prawna

Jak eksmitować lokatora do lokalu zastępczego - opinia prawna

19.12.2008

Wynajmujący wygrał sprawę w sądzie o eksmisję lokatora do lokalu zastępczego, z wyszczególnionymi warunkami. Mieszkanie, do którego ma być przeniesiony lokator, spełnia wszystkie te warunki (metraż, (...)

Okres zalegania z czynszem a wypowiedzenie - opinia prawna

Okres zalegania z czynszem a wypowiedzenie - opinia prawna

11.4.2008

Najemca w umowie cywilnoprawnej zawartej pod koniec lipca zgodził się na opłatę czynszu za pierwszy miesiąc oraz za kaucje wartości 1 miesiąca czynszu w przeciągu kilku dni po wprowadzeniu się, (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

20.8.2007

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów (...)

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

9.8.2007

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27 ze zm.) reguluje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (...)

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

18.5.2007

Zgodnie z art. 20 § 2a ustawy o ochronie praw lokatorów w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gmina może wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

15.12.2005

Jaki jest zgodny z prawem tryb podnoszenia lokatorowi stawki odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego? Czy można to zrobić pismem poleconym? Czy w przypadku uzyskania wyroku (...)

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

13.10.2004

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

13.10.2004

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zmianami wynikającymi z Dz. U. 2002 r., Nr 216, poz. 1826, 2003 r., Nr 203, poz. 1966, 2003 r., Nr 203, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne