Macierzyństwo artykuły i zmiany w prawie

Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

Filiacja, czyli określenie pochodzenia dziecka od określonych rodziców

30.6.2021

Do powództw o stwierdzenie pochodzenia dziecka od określonych osób zaliczają się: powództwo o ustalenie macierzyństwa, powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa, powództwo (...)

Adopcja a dobro dziecka

Adopcja a dobro dziecka

21.3.2021

Szanując prawa osób o odmiennej orientacji seksualnej, wynikające z konstytucyjnej zasady równości i wolności obywatelskiej, należy zawsze pamiętać o nadrzędnej wartości, jaką w (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

2.3.2020

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, \"rodzica\", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego (...)

Dłuższe uprawnienia aplikantów

Dłuższe uprawnienia aplikantów

25.8.2019

Wydłużenie uprawnień dla aplikantek, które urodziły dziecko, przewidziano w nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

28.6.2019

Rządowy projekt zakłada modyfikację początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

21.10.2017

Zarówno uznanie dziecka jak i sądowe ustalenie ojcostwa dotyczy tzw. dziecka pozamałżeńskiego, czyli potocznie mówiąc sytuacje te dotyczą dziecka, które nie ma ojca. Uznanie (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

27.9.2017

Generalnie podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za (...)

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia

22.9.2016

Zasadniczo, zgodnie z regulacjami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwaną dalej ustawą zasiłkową, zasiłek chorobowy przysługuje (...)

Urlop rodzicielski. Od dziś wielkie zmiany

Urlop rodzicielski. Od dziś wielkie zmiany

17.6.2013

Łączny wymiar płatnego urlopu po urodzeniu jednego dziecka zwiększy się z 6 miesięcy do roku.

Co dalej z urlopami macierzyńskimi?

Co dalej z urlopami macierzyńskimi?

16.1.2013

Plan rządu zakłada wydłużenie urlopu macierzyńskiego do roku dla obojga rodziców oraz daje możliwość elastycznego z niego korzystania.

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

29.9.2011

W dniu 13 czerwca 2009r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najważniejsze zmiany dotyczą przepisów odnoszących się do pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, (...)

Wiedza o seksie od podstawówki

Wiedza o seksie od podstawówki

24.5.2010

Obowiązkowy przedmiot "wiedza o życiu seksualnym człowieka" oraz refundacja środków antykoncepcyjnych - to niektóre pomysły Lewicy, które ponownie trafiły do Sejmu.

Lewica apeluje o wznowienie prac nad

Lewica apeluje o wznowienie prac nad "planowaniem rodziny"

10.5.2010

Partia domaga się wpisania na listę leków refundowanych środków antykoncepcyjnych oraz wprowadzenia do szkół obowiązkowego przedmiotu "wiedza o życiu seksualnym człowieka".

Społeczno-ekspercki projekt o in-vitro już w Sejmie

Społeczno-ekspercki projekt o in-vitro już w Sejmie

26.1.2010

Zakaz klonowania reprodukcyjnego, tworzenia zarodków z ludzkich oraz zwierzęcych komórek rozrodczych oraz tworzenia zarodków do celów badawczych zakłada projekt ustawy, który trafił do Komisji (...)

Zmiany dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi

Zmiany dotyczące stosunków między rodzicami a dziećmi

9.6.2009

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 13 czerwca 2009 r. Czego dotyczą zmiany?

Propozycja zmian ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Propozycja zmian ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

7.6.2009

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt nowelizacji ustawy wynika z konieczności (...)

Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

27.8.2007

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.). Ustawa zawiera przepisy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne