Mikroorganizmy artykuły i zmiany w prawie

Zmiany dotyczące nawożenia

Zmiany dotyczące nawożenia

27.4.2018

Rozwój biogazowni rolniczych oraz potrzeba wprowadzenia przepisów ułatwiających nawozowe zagospodarowanie produktów pofermentacyjnych powstających w procesie fermentacji metanowej (...)

Zmiany w GMO

Zmiany w GMO

19.4.2018

Nowelizacja ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie modyfikowanych zakłada, że aby wpisać uprawę GMO do rejestru, trzeba będzie mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych (...)

Jak wprowadzano GMO do Polski?

Jak wprowadzano GMO do Polski?

1.5.2017

Poznaj historię GMO w Polsce oraz nowy projekt zmian rozpatrywany w Sejmie i postulowane przez resort środowiska zmiany.

W życie weszła nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

W życie weszła nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

31.3.2015

Ustawa wykonuje dyrektywę unijną regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych.

NIK skontrolował oczyszczalnie ścieków

NIK skontrolował oczyszczalnie ścieków

3.1.2014

Działania niektórych zakładów mogą stwarzać ryzyko skażenia środowiska szkodliwymi substancjami.

Obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi

Obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi

2.4.2008

Produktem leczniczym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne jest substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne