Nadzór artykuły i zmiany w prawie

Lepszy nadzór nad artykułami rolno-spożywczymi

Lepszy nadzór nad artykułami rolno-spożywczymi

31.10.2022

Celem ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami jest zwiększenie efektywności nadzoru (...)

Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi

Nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi

17.11.2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, przedłożony (...)

Definicja przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru nad zakażeniami SARS-CoV-2

Definicja przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru nad zakażeniami SARS-CoV-2

31.10.2020

Główny Inspektor Sanitarny podał definicję przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem COVID-19 (definicja z dnia 4.06.2020 r.).

Nadzór rynku silników spalinowych

Nadzór rynku silników spalinowych

23.8.2020

Ustawa określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie homologacji typu UE oraz nadzoru rynku w odniesieniu do silników montowanych lub przeznaczonych (...)

Dziecko na ulicy bez opieki wykroczeniem

Dziecko na ulicy bez opieki wykroczeniem

26.7.2020

Trybunał Konstytucyjny ocenił redakcję przepisu przewidującego odpowiedzialność osób mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 za przebywanie małoletniego na drodze (...)

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

Rusza reforma nadzoru właścicielskiego

12.2.2020

W obecności Wicepremiera i Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina oraz Wiceministra Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami (...)

Nadzór nad funkcjonowaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Nadzór nad funkcjonowaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

29.10.2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedłożony przez ministra zdrowia. Zakłada on, że nadzór nad funkcjonowaniem organów (...)

Lepszy nadzór nad jakością żywności?

Lepszy nadzór nad jakością żywności?

17.9.2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Nadzór nad jakością handlową (...)

Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

Biegli rewidenci i firmy audytorskie pod lepszym nadzorem

15.9.2019

Nowelizacja przepisów zakłada wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich. Przewiduje powołanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która (...)

KNF zajmie się nadzorem nad rynkiem sekurytyzacyjnym

KNF zajmie się nadzorem nad rynkiem sekurytyzacyjnym

27.4.2019

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym rozszerza uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego o nadzór nad rynkiem sekurytyzacyjnym. Celem zmian jest zapewnienie skutecznego wykonywania (...)

Doradcy restrukturyzacyjni pod większą kontrolą

Doradcy restrukturyzacyjni pod większą kontrolą

27.4.2019

Przyjęto nowelizację szeregu ustaw w celu zwiększenia kontroli wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego. Decyzją prawodawcy doradcy będą podlegali także nadzorowi Ministra Sprawiedliwości. (...)

Sekurytyzacja pod lepszym nadzorem?

Sekurytyzacja pod lepszym nadzorem?

6.2.2019

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić realizację rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ogólnych (...)

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia a zmiana danych w KRS

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia a zmiana danych w KRS

31.1.2019

Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia (art. 8 z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 210, ze zm.) nie jest uczestnikiem postępowania (...)

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

20.11.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i (...)

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

16.7.2018

Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze, aby podwykonawcy otrzymali zapłatę za wykonane prace. Powstanie też (...)

Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Nowelizacja ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

30.6.2018

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą dostosowania polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej, reformy postępowania w sprawie kar administracyjnych oraz ułatwień dla przedsiębiorców. (...)

Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?

Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?

11.3.2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wynika (...)

Większy nadzór nad działalnością ubezpieczycieli

Większy nadzór nad działalnością ubezpieczycieli

12.11.2017

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ma na celu wykonanie obowiązków ciążących na Rzeczypospolitej Polskiej przewidzianych (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

20.10.2017

Wedle art. 63 Konstytucji RP, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji (...)

Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

Czym zajmie się Komisja Nadzoru Audytowego?

20.9.2017

Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) będzie realizować nowe zadania w zakresie nadzoru nad firmami audytorskimi. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej KNA przejęła niektóre zadania realizowane (...)

Projekty dot. branży budowlanej

Projekty dot. branży budowlanej

1.9.2017

1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi (...)

Na czym polega nadzór autorski nad utworem?

Na czym polega nadzór autorski nad utworem?

11.10.2016

Prawo autorskie wprowadza tzw. nadzór autorski który dotyczy sposobu korzystania, rozpowszechniania utworu czy też tworzenia kopii.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

27.7.2016

Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników (...)

UTK kontroluje bezpieczeństwo w Inter Cargo

UTK kontroluje bezpieczeństwo w Inter Cargo

4.8.2015

Naruszenie przepisów przez przewoźnika polegało na nienależytym stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

NIK alarmuje o żenującym tempie prac nad szybkim internetem

NIK alarmuje o żenującym tempie prac nad szybkim internetem

24.7.2015

Odpowiedzialny za inwestycje Minister Infrastruktury uspokaja, że budowa zostanie zakończona zgodnie z planem.

Zmiana właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej

Zmiana właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej

7.7.2015

Wprowadzona nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, objęła również w swym zakresie istotne zmiany w zakresie właściwości proceduralnej Żandarmerii Wojskowej.

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

26.5.2015

Przepełnione sale, płatne szafki, za krótkie przerwy - oto obraz skontrolowanych placówek edukacyjnych.

UTK wytyka nieprawidłowości w przewozie towarów niebezpiecznych

UTK wytyka nieprawidłowości w przewozie towarów niebezpiecznych

12.5.2015

Prezes UTK stwierdził naruszenie przez uczestników przewozu towarów niebezpiecznych : Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o. i DB Schenker Rail Polska S.A. przepisów dotyczących obowiązków (...)

Nieprawidłowości na kolei trafiły pod nadzór UTK

Nieprawidłowości na kolei trafiły pod nadzór UTK

17.4.2015

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w wyniku działań kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa transportu wydał decyzje stwierdzające naruszenie przez przedsiębiorców kolejowych przepisów w zakresie (...)

NIK o błędach przy budowie autostrad

NIK o błędach przy budowie autostrad

16.4.2015

Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. Żadna z dróg oddanych (...)

Ewa Kopacz zapowiada lepszą ochronę konsumentów

Ewa Kopacz zapowiada lepszą ochronę konsumentów

14.4.2015

Premier przedstawiła pomysły nowego prawa.

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

14.4.2015

Obecnie zasady i sposób rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyznaczają przepisy ustawy o systemie oświaty.

Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

Oszustwa na paliwie. NIK ujawnia raport

31.3.2015

Ponad 60 proc. wszystkich zbadanych dystrybutorów zawyżało wskazania sprzedanego paliwa na niekorzyść kupującego.

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

Wielka inwestycja drogowa podręcznikowym przykładem nieprawidłowości

17.3.2015

Biorąc pod uwagę skalę nieprawidłowości Delegatura NIK w Bydgoszczy skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności.

NIK krytycznie o egzekwowaniu ustawy hazardowej

NIK krytycznie o egzekwowaniu ustawy hazardowej

16.3.2015

Służba celna nie jest w stanie zapobiec nielegalnemu urządzaniu oraz reklamowaniu zakładów wzajemnych przez firmy bukmacherskie, których siedziby znajdują się poza granicami Polski - wynika z kontroli (...)

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

NIK sprawdził bezpieczeństwo sieci gazowych

12.3.2015

Występowanie awarii nie miało bezpośredniego związku z wiekiem eksploatowanych gazociągów.

NIK skontrolowała resort kultury. Szereg nieprawidłowości

NIK skontrolowała resort kultury. Szereg nieprawidłowości

20.2.2015

Od 14 lat kolejni ministrowie kultury za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, przekazywali niepublicznym szkołom artystycznym zaniżone dotacje, konsekwentnie naruszając ustawę o systemie oświaty. (...)

Ustawa górnicza podpisana. Uratuje górnictwo?

Ustawa górnicza podpisana. Uratuje górnictwo?

27.1.2015

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015 oraz niektórych innych ustaw pozwoli zrealizować rządowy "Plan naprawczy Kompanii Węglowej S.A.".

Raport NIK: Właściciele ferm omijają prawo

Raport NIK: Właściciele ferm omijają prawo

8.1.2015

Wyniki obecnej kontroli NIK potwierdziły, że proceder celowego podziału ferm wielkoprzemysłowych nadal istnieje.

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

NIK ocenił działalność spółek komunalnych

31.12.2014

Oceniono, że za bardzo koncentrują się one na działalności komercyjnej.

UOKIK: 30 procent skontrolowanych produktów nie spełnia wymagań

UOKIK: 30 procent skontrolowanych produktów nie spełnia wymagań

17.11.2014

Najczęściej zastrzeżenia wzbudzały: zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, dźwigi, maszyny, sprzęt radiowy i telekomunikacyjny, urządzenia spalające paliwa gazowe, niskonapięciowe urządzenia elektryczne (...)

Sejm przyjął weto prezydenta. PO i PiS zgodne

Sejm przyjął weto prezydenta. PO i PiS zgodne

13.10.2014

Bronisław Komorowski zawetował ustawę likwidującą nadzór ministerstwa nad odrolnieniem najlepszych gruntów w związku z ryzykiem, jakie niosłoby jej przyjęcie.

NIK przyjrzał się Centralnym Ośrodkom Sportu. Jest kilka zastrzeżeń

NIK przyjrzał się Centralnym Ośrodkom Sportu. Jest kilka zastrzeżeń

4.9.2014

Sportowcom w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich brakuje obiektów do ćwiczeń oraz specjalistycznego sprzętu, dlatego często muszą wyjeżdżać zagranicę.

Rząd chce zmian w prawie farmaceutycznym

Rząd chce zmian w prawie farmaceutycznym

30.7.2014

Chodzi m.in. o w prowadzenie definicji sfałszowanego produktu leczniczego.

Ważne prawa konsumentów korzyścią dla przedsiębiorców

Ważne prawa konsumentów korzyścią dla przedsiębiorców

9.7.2014

Organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa mogą również przekazywać sobie nawzajem ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowych praktyk, które mogą przenosić się na inne kraje.

Ochrona danych osobowych pod lupą Unii

Ochrona danych osobowych pod lupą Unii

6.6.2014

Prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w UE trwają już ponad dwa lata. Ich głównym celem jest stworzenie nowoczesnych, spójnych i jednolitych ram ochrony danych we Wspólnocie.

Rząd zwiększy nadzór nad parabankami

Rząd zwiększy nadzór nad parabankami

12.5.2014

W przyjętym projekcie ustawy przewiduje się nie tylko ścisły nadzór KNF nad instytucjami finansowymi nie będącymi bankami, ale też wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek od pożyczek.

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji do zmiany. Więcej spółek trafi w ręce samorządów?

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji do zmiany. Więcej spółek trafi w ręce samorządów?

5.5.2014

Dotychczas komunalizacja, była możliwa w odniesieniu do spółek powstałych w drodze komercjalizacji - przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową. To ma się zmienić.

Specjalne ośrodki wychowawcze pod lupą MEN

Specjalne ośrodki wychowawcze pod lupą MEN

30.4.2014

Kuratorzy mają sprawdzić w placówkach warunki pobytu wychowanków, ich liczbę, wiek, podstawę przyjęcia do ośrodka, kontakty ze światem zewnętrznym, z rodzicami, przedszkolami i szkołami.

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne