Nieletni artykuły i zmiany w prawie

Ochrona tożsamości dzieci

Ochrona tożsamości dzieci

4.8.2022

1 sierpnia br. weszły w życie przepisy rozporządzenia Bruksela II b, dzięki którym we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, (...)

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich

12.4.2022

Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy, która kompleksowo reguluje postępowanie w sprawach nieletnich. Przepisy, skierowane (...)

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich

9.6.2021

Obecna ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, pochodząca z 1982 r., jest archaiczna. Nie obejmuje wielu czynów karalnych. Rząd chce zmienić przepisy, aby skutecznie izolować sprawców (...)

W walce z pedofilią liczy się surowość kary...

W walce z pedofilią liczy się surowość kary...

30.5.2021

Nawet na 30 lat trafi za kraty pedofil za zgwałcenie dziecka, a najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie. Zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, skończą (...)

Prawo procesowe przyjazne dzieciom

Prawo procesowe przyjazne dzieciom

25.2.2021

Przygotowana nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego czy Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadzi prekursorskie rozwiązania dla dobra (...)

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

20.7.2020

Nie tylko dorośli mogą mieć dowód osobisty. Warto wyrobić go także dzieciom. Może się przydać w trakcie wakacyjnych podróży. Co najważniejsze, wniosek możecie złożyć przez internet.

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

10.12.2019

Jak skutecznie powiadomić dziecko o naruszeniu dotyczących jego danych osobowych? Jakie prawa przysługują dziecku w takiej sytuacji? Czy potrzebny jest udział rodzica w informowaniu (...)

Nieletni w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym...

Nieletni w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym...

8.10.2019

15-latek trafił do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - w którym umieszczane są osoby niebezpieczne dla otoczenia -  bo w sieci złożył propozycję seksualną 13-latce. Sąd (...)

Bezwzględna walka z pedofilią!

Bezwzględna walka z pedofilią!

15.5.2019

Za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat,  najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, ohydne zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać, (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

23.2.2018

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. (...)

Podstawa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku

Podstawa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku

19.1.2018

Podstawę prawną zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich stanowią przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnego (...)

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jako rodzaj środka wychowawczego

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jako rodzaj środka wychowawczego

23.12.2017

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych przez sądy w postępowaniu w (...)

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

30.8.2017

Sądy rodzinne będą miały obowiązek zawiadamiania prokuratury o sprawach, w których jest zagrożone dobro dziecka i o prowadzonych z urzędu postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej.

Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich

Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich

20.8.2017

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego (...)

Młodzież w pracy

Młodzież w pracy

16.7.2017

Okres wakacji sprzyja podejmowaniu przez młodzież zatrudnienia. Dla wielu z młodych ludzi jest to okazja nie tylko do zarobienia pieniędzy, ale także do zdobycia doświadczeń zawodowych czy przeżycia (...)

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

19.4.2017

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. Celem ustawy jest zaostrzenie systemu kar przewidzianych (...)

Jak rozliczyć niepełnoletnie dziecko? PIT 2014

Jak rozliczyć niepełnoletnie dziecko? PIT 2014

2.3.2015

Nawet szesnastolatek musi mieć własny PIT. Wystarczy, że dostanie stypendium lub podpisze umowę o dzieło.

Coraz więcej gwałtów w szkołach

Coraz więcej gwałtów w szkołach

30.5.2014

Najgorzej jest w gimnazjach i podstawówkach. Jak pokazują policyjne statystyki, z roku na rok rośnie liczba gwałtów na terenie tych placówek.

Jak najskuteczniej zwalczać przemocy wobec dzieci?

Jak najskuteczniej zwalczać przemocy wobec dzieci?

14.4.2014

Aby odpowiedzieć na te pytanie i pomóc państwom członkowskim w tworzeniu systemów ochrony najmłodszych, Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne online.

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

Czy pracodawca może zatrudniać osoby niepełnoletnie? Warunki ich zatrudniania

21.1.2014

Abyś mógł skutecznie zawrzeć umowę o pracę z młodocianym najpierw musisz uzyskać zgodę jego rodziców. Umowę należy zawrzeć na piśmie, określić czas jej trwania, miejsce odbywania (...)

Postępowanie w sprawie nieletnich - zmiany w 2014 roku

Postępowanie w sprawie nieletnich - zmiany w 2014 roku

10.12.2013

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy (...)

Dzieci będą bezpieczniejsze. Rząd zajął się pedofilami

Dzieci będą bezpieczniejsze. Rząd zajął się pedofilami

12.9.2012

Do 18 lat wzrośnie granica wieku, do której małoletni będą chronieni przed przestępstwami pornografii dziecięcej.

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy oraz członków jego rodziny w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

2.5.2012

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez osoby prowadzące pozarolniczą (...)

Kary i nagrody dla dzieci mogą łamać prawo

Kary i nagrody dla dzieci mogą łamać prawo

7.3.2012

Rzecznik praw obywatelskich podważa system kar i nagród, ponieważ nie ma on wyraźnego umocowania ustawowego.

Zmiany w prawie 2012

Zmiany w prawie 2012

29.12.2011

1 stycznia to nie tylko początek Nowego Roku ale także dzień w którym zazwyczaj wchodzi w życie wiele zmian w przepisach. Nie będzie inaczej i w 2012 roku. Kontynuujemy przegląd najistotniejszych (...)

Testy na prawo jazdy 2012. Będzie trudniej

Testy na prawo jazdy 2012. Będzie trudniej

8.12.2011

Zdając egzamin dostaniemy 10 sekund na każdą odpowiedź, a pytania będą różnie punktowane.

Jest sposób na uczniów palących papierosy

Jest sposób na uczniów palących papierosy

24.11.2011

Jeśli straż miejska przyłapie nieletniego, który pali na terenie szkoły, to rodzice zostaną o tym powiadomieni listownie.

Rząd nauczy młodych oszczędności

Rząd nauczy młodych oszczędności

8.8.2011

Jeśli dyrektor zakładu poprawczego skieruje wychowanka do hotelu, to nieletni będzie musiał płacić za wynajem.

Dziecko może odpowiadać przed sądem jak dorosły

Dziecko może odpowiadać przed sądem jak dorosły

4.8.2011

Ponad 50 tys. nieletnich w zeszłym roku popełniło przestępstwo. To blisko 10 proc. wszystkich podejrzanych.

Praca na wakacje - nie zawsze warto dużo zarobić

Praca na wakacje - nie zawsze warto dużo zarobić

24.6.2011

Jeśli dochód dziecka przekroczy 3091 zł, to rodzice stracą możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej.

Sklep może nie sprzedać towaru dziecku

Sklep może nie sprzedać towaru dziecku

1.6.2011

Nastolatek sam kupił odtwarzacz mp3? Niezadowoleni z nabytku rodzice mają prawo żądać zwrotu pieniędzy.

Policjanci sami się ukarzą za palenie papierosów

Policjanci sami się ukarzą za palenie papierosów

2.5.2011

Jeśli jeden z nich zapali w radiowozie, to drugi ma wlepić mu mandat w wysokości do 500 zł.

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

21.4.2011

Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej. Generalnie można powiedzieć, iż jest ono prowadzone w drobniejszych sprawach. We wszystkich (...)

Dostałeś w spadku kredyt? Jest na to rada

Dostałeś w spadku kredyt? Jest na to rada

12.4.2011

Masz pół roku, żeby odwiedzić notariusza lub sąd. Jeśli się spóźnisz, będziesz musiał spłacić odziedziczone długi.

PIT 2010: jak rozliczać dochody dzieci?

PIT 2010: jak rozliczać dochody dzieci?

15.3.2011

Rodzice doliczają je do własnych i wykazują we wspólnym zeznaniu PIT-36. Od tej reguły są jednak wyjątki.

Wydziały rodzinne nie znikną z sądów

Wydziały rodzinne nie znikną z sądów

9.2.2011

Ministerstwo Sprawiedliwości rezygnuje z pomysłu zniesienia obligatoryjności tworzenia wydziałów rodzinnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie walczyć z dopalaczami

Ministerstwo Sprawiedliwości będzie walczyć z dopalaczami

4.10.2010

Minister Sprawiedliwości chce zaostrzyć przepisy karne w ten sposób, aby karać za udostępnianie nieletnim dopalaczy – tak w sprzedaży bezpośredniej jak i w sieci.

Esesman odpowie przed sądem dla nieletnich?

Esesman odpowie przed sądem dla nieletnich?

30.7.2010

Były strażnik obozu zagłady w Bełżcu usłyszał zarzut współudziału w morderstwie 430 tys. osób. Mężczyzna może odpowiedzieć za swoje czyny jak nieletni i spędzić za kratkami maksymalnie (...)

Sprawy nieletnich będą trwać dłużej?

Sprawy nieletnich będą trwać dłużej?

29.6.2010

Sędziowie są przeciwni zniesieniu obligatoryjnych wydziałów rodzinnych w sądach rejonowych. Według nich sprawy nieletnich po reformie mogą trwać dłużej niż dziś - informuje Rzeczpospolita.

W jakich miastach zamkną pedofilów?

W jakich miastach zamkną pedofilów?

11.6.2010

Znane są już miejscowości, w których przeprowadzana będzie tzw. chemiczna kastracja pedofilów.

Pedofile na terapię, nieletni gwałciciele za kratki

Pedofile na terapię, nieletni gwałciciele za kratki

8.6.2010

Duża nowelizacja kodeksów karnych wprowadza m.in. przymusowe leczenie dla pedofilów, daje obywatelom większe prawa w sytuacji obrony koniecznej oraz usprawnia działanie sądów 24-godzinnych.

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

Jak wymeldować nieobecnego? - opinia prawna

12.5.2010

Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone (...)

Nastolatki rodzą, państwo się nimi nie zajmuje

Nastolatki rodzą, państwo się nimi nie zajmuje

27.4.2010

Statystyki GUS wskazują na gwałtowny przyrost nieletnich matek. Gazeta Prawna zauważa, że polskie prawo nie nadąża za tym zjawiskiem.

Alkohol kupimy także przez internet

Alkohol kupimy także przez internet

19.4.2010

Ministerstwo Gospodarki chce zalegalizować handel alkoholem w sieci. Towar dostarczy do domu kurier, który będzie mógł poprosić nabywcę o dowód tożsamości.

Gimnazjaliści nie widzą nic złego w seksie za dżinsy?

Gimnazjaliści nie widzą nic złego w seksie za dżinsy?

25.2.2010

Co drugi katowicki gimnazjalista twierdzi, że zna koleżankę lub kolegę, którzy uprawiają seks w zamian za ubrania lub kosmetyki. Co drugi uważa również, że takie zachowanie jest naganne - informuje (...)

Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

Kiedy jestem uprawniony do żądania ustanowienia obrońcy z urzędu?

10.2.2010

Porada wskaże Ci jakie warunki musisz spełnić, by móc domagać się ustanowienia obrońcy z urzędu. Czy będziesz musiał zapłacić wyznaczonemu przez sąd obrońcy? Jakie są jego obowiązki (...)

16-letnie matki pójdą do szkół dla dorosłych

16-letnie matki pójdą do szkół dla dorosłych

18.1.2010

Osoby powyżej 16 roku życia, z opóźnieniem w toku kształcenia, będą przyjmowanie do liceów i ogólniaków dla dorosłych. Do "przywięziennych" szkół dla dorosłych trafią z kolei przestępcy, (...)

15-letnie dziewczynki chciały zabić wychowawcę

15-letnie dziewczynki chciały zabić wychowawcę

13.1.2010

Mężczyzna miał zginąć w Sylwestra. Opracowany plan zbrodni zakładał zwabienie opiekuna w konkretne miejsce, przewrócenie go i zabicie nożami oraz tłuczkiem do mięsa.

Za przeglądanie pornografii grozi więzienie

Za przeglądanie pornografii grozi więzienie

5.1.2010

Częste przeglądanie zdjęć małoletnich o tematyce pornograficznej, zapisywanie ich na dysku komputera lub na przenośnych urządzeniach i płytach DVD może się skończyć długim pobytem za kratkami.

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne