Nieruchomość wspólna artykuły i zmiany w prawie

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

Zarządzanie nieruchomością czy prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – opinia prawna

4.3.2009

W prawie polskim pojęcie są dwa zbliżone pojęcia - administratora oraz zarządcy. Pojęcie zarządcy pojawia się w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Według tej ustawy zarządzanie nieruchomością (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

6.7.2007

Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy (...)

Obowiązki właściciela lokali i zarządcy nieruchomością wspólną - opinia prawna

Obowiązki właściciela lokali i zarządcy nieruchomością wspólną - opinia prawna

7.7.2006

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wyraźnie określa, że to właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Jest on między innymi zobowiązany do utrzymywania swojego (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

29.4.2005

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów prawa spadkowego. Z (...)

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

Gdy udziały w nieruchomości wspólnej wspólnoty zostały błędnie obliczone... – opinia prawna

17.1.2005

Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 5a ustawy o własności lokali czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu jest w szczególności udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

17.12.2004

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy zainteresowany. Do kręgu tych osób niewątpliwie należy włączyć samego spadkobiercę, który chce tym samym udowodnić, że rzeczywiście (...)

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

3.12.2004

Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne