Niewypłacalność artykuły i zmiany w prawie

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

28.4.2018

Ustawa o CIT zawiera regulacje ograniczające wysokość możliwych do zaliczenia w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio (...)

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

Skarga pauliańska - Jak odzyskać pieniądze, których pozbył się dłużnik?

24.2.2018

Często zdarza się, iż dłużnik nie chce wypełnić zobowiązania. Jeżeli jednak posiada jakiś majątek, wówczas wierzyciel może się z niego zaspokoić. Problem pojawia się, gdy pozbywa (...)

Współuprawnieni i współzobowiązani - czyli co to jest solidarność?

Współuprawnieni i współzobowiązani - czyli co to jest solidarność?

7.12.2017

Niejednokrotnie zdarza się taka sytuacja, gdy samodzielne dokonanie pewnej czynności może się wydawać trudne lub niemalże niemożliwe, a co najmniej ryzykowne. Reguła ta ma zastosowanie w każdej (...)

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

Co zrobić, jeśli właściciel sprzeda zarezerwowaną przez Ciebie rzecz?

13.10.2017

Wielu z nas słyszało o skardze pauliańskiej, która stanowi ochronę wierzyciela przed nieuczciwymi działaniami dłużnika, a konkretnie - przed jego niewypłacalnością, do której sam (...)

Roszczenia pracowników niewypłacalnych firm pod ochroną

Roszczenia pracowników niewypłacalnych firm pod ochroną

13.9.2017

Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rozszerza ochronę roszczeń pracowników i przyspiesza (...)

Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników niewypłacalnych firm

Rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników niewypłacalnych firm

17.7.2017

Proponowane w nowelizacji zmiany mają na celu rozszerzenie ochrony roszczeń pracowników, którzy w sytuacji niewypłacalności pracodawcy zostali pozbawieni zatrudnienia oraz świadczeń (...)

Transgraniczne postępowania upadłościowe w UE

Transgraniczne postępowania upadłościowe w UE

15.7.2017

26 czerwca br. weszły w życie w całej Unii Europejskiej zaproponowane przez Komisję w 2012 r. i przyjęte przez ustawodawców UE w 2015 r. nowe przepisy dotyczące transgranicznych (...)

Będą zmiany w ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy?

Będą zmiany w ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy?

27.5.2017

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przedłożony przez ministra rodziny, (...)

Jak uzyskać wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych?

Jak uzyskać wypłatę świadczeń z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych?

14.5.2017

Świadczenia są wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdy: roszczenia nie zostały zaspokojone przez pracodawcę, który jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów (...)

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

A jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

14.12.2016

Prawo do uzyskania odszkodowania powstaje w momencie spełnienia się ryzyka ubezpieczeniowego. Wysokość, czy też rodzaj świadczenia zależy od rodzaju ubezpieczenia i wysokości sumy w nim wskazanej. (...)

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

17.10.2016

Prowadzenie działalności gospodarczej to oprócz potencjalnych zysków także pewne ryzyko. Chociaż przedsiębiorca zdaje sobie z niego sprawę, to nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. (...)

Nowe prawo restrukturyzacyjne podpisane przez Prezydenta

Nowe prawo restrukturyzacyjne podpisane przez Prezydenta

11.6.2015

Zmiany w projekcie obejmują m.in. rozdzielenie procedur restrukturyzacyjnych i naprawczych od postępowania upadłościowego

Środki prawne pozwalające wierzycielowi na odzyskanie długu z majątku nienależącego już do dłużnika

Środki prawne pozwalające wierzycielowi na odzyskanie długu z majątku nienależącego już do dłużnika

16.1.2015

Przekazanie majątku przez dłużnika osobie trzeciej stanowi jeden z najbardziej powszechnych sposobów uniemożliwiających skuteczną egzekucję. Wierzycielowi przysługują jednak środki prawne, (...)

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

15.1.2015

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. (...)

Będzie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką

Będzie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką

23.9.2014

Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości.

Nowe przepisy. Łatwiej będzie ogłosić upadłość

Nowe przepisy. Łatwiej będzie ogłosić upadłość

4.7.2014

Dotychczas trzeba było wykazać, że niewypłacalność dłużnika powstała wskutek niezależnych od niego okoliczności. Sejm przyjął zmiany.

Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości?

Jakie są przyczyny ogłoszenia upadłości?

7.3.2012

Aby prawidłowo odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy najpierw określić jaki jest cel postępowania upadłościowego. Celem tego postępowania z jednej strony jest jak najszersze zaspokojenie (...)

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

24.1.2012

Rejestr dłużników niewypłacalnych powstał wraz z powstaniem Krajowego Rejestru Sądowego. Wpisy do tego Rejestru dokonywane są z urzędu lub na wniosek. Rejestr dłużników może stać (...)

Łatwiej odzyskasz zaległą wypłatę

Łatwiej odzyskasz zaległą wypłatę

6.10.2011

Od dziś obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Tusk nie popiera radykalnych reform

Tusk nie popiera radykalnych reform

5.8.2010

Rząd nie przeprowadzi żadnych radykalnych zmian. Wbrew ekonomistom, ale "dla dobra ludzi żyjących tu i teraz" - zapowiada Donald Tusk.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

19.3.2010

Niezwykle istotny jest fakt, iż do odpowiedzialności pociągnąć możemy nie tylko członka zarządu, który obecnie pełni swoją funkcję, lecz wszystkich członków zarządu pełniących swoje funkcje (...)

 Rodzaje faktoringu ze względu na umiejscowienia ryzyka niewypłacalności dłużnika i ze względu  na moment otrzymania środków pieniężnych za sprzedaną wierzytelność

Rodzaje faktoringu ze względu na umiejscowienia ryzyka niewypłacalności dłużnika i ze względu na moment otrzymania środków pieniężnych za sprzedaną wierzytelność

26.2.2010

W zależności od tego, w jaki sposób jest uregulowane w umowie faktoringu przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy, mówimy o faktoringu pełnym lub niepełnym (nazywanym też odpowiednio właściwym (...)

Raport na temat upadłości firm w Polsce w 2009 roku

Raport na temat upadłości firm w Polsce w 2009 roku

15.1.2010

Wiele firm nie przetrwało kryzysu finansowego, a można się spodziewać, że to nie koniec. Musimy wziąć pod uwagę, iż statystyki upadłościowe z pewnym opóźnieniem pokazują zmiany w sytuacji (...)

Konsument też może ogłosić upadłość!

Konsument też może ogłosić upadłość!

1.12.2009

Dnia 31 marca 2009 roku weszła w życie długo oczekiwana ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku wprowadzająca zmiany do ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła instytucję (...)

Nie unikajmy windykacji sądowej

Nie unikajmy windykacji sądowej

4.11.2009

Każdy z przedsiębiorców wie jak działa polski wymiar sprawiedliwości. Zdaje sobie sprawę z tego, jak silne trzeba mieć nerwy, jak bogatym doświadczeniem trzeba się legitymować, jak dużo trzeba (...)

Które osoby prywatne będą mogły zbankrutować?

Które osoby prywatne będą mogły zbankrutować?

4.11.2009

Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania (...)

Co jeśli upadły konsument nie spełni swych obowiązków w okresie wykonywania planu spłaty?

Co jeśli upadły konsument nie spełni swych obowiązków w okresie wykonywania planu spłaty?

21.4.2009

Założono, że wszelkie zobowiązania oddłużeniowe winny być realizowane przez dłużnika w sposób dobrowolny pod rygorem umorzenia postępowania. Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich (...)

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

19.3.2009

Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania (...)

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

Upadłość konsumencka w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze

1.8.2008

Zagadnienie upadłości konsumenckiej budzi szereg kontrowersji. Przygotowany przez Platformę Obywatelską projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego trafił niedawno do Sejmu. Nowelizacja (...)

Wykupienie mieszkania przez syna członków spółdzielni - opinia prawna

Wykupienie mieszkania przez syna członków spółdzielni - opinia prawna

25.7.2008

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem związanym z członkostwem w spółdzielni. Umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego można zawrzeć tylko (...)

Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)

22.10.2007

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część I, tytuły I, II, III, IV (Dz.U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.). Ta część ustawy zawiera przepisy wstępne dotyczące upadłości, (...)

Zajęcie sprzedanych udziałów w spółce przez komornika - opinia prawna

Zajęcie sprzedanych udziałów w spółce przez komornika - opinia prawna

7.9.2007

Gdy zajęcie praw majątkowych w postaci udziałów w spółce z o.o. zostało już dokonane, dłużnik nie może rozporządzać, obciążać ani realizować zajętego prawa, jak również nie może pobierać (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

10.8.2007

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń (...)

Ogłoszenie indywidualnej niewypłacalności a egzekucja z majątku w Polsce - opinia prawna

Ogłoszenie indywidualnej niewypłacalności a egzekucja z majątku w Polsce - opinia prawna

28.9.2006

X jest rezydentem w Wielkiej Brytanii, tam też ogłosił indywidualne bankructwo. Czy w takiej sytuacji jego kredytodawcy mają prawo, które pozwala im na terenie Polski odzyskać nie spłacone długi? (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

21.9.2006

1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Ustawa ta reguluje zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne