Obcokrajowcy artykuły i zmiany w prawie

Zamknięte granice przed koronawirusem

Zamknięte granice przed koronawirusem

19.3.2020

Od niedzieli 15 marca zamknięto na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani (...)

Dobre praktyki dla turystów

Dobre praktyki dla turystów

27.2.2020

Wybierasz się na urlop, wycieczkę, w daleką podróż? Pamiętaj, że agent turystyczny ma obowiązek poinformowania Cię o tym co ważne przed podróżą - jak korzystnie ubezpieczyć urlop, (...)

Więcej cudzoziemców

Więcej cudzoziemców

15.2.2019

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem do pracy i zamieszkania. Pokazują to dane z nowego raportu ZUS „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych”. Najchętniej (...)

Polska w kwestii przyjmowania imigrantów...

Polska w kwestii przyjmowania imigrantów...

23.11.2018

Polska nie poprze porozumienia Global Compact ws. migracji. Poza tym szykują się zmiany ustawy o cudzoziemcach.

Kto będzie miał łatwiej o zezwolenie na pracę?

Kto będzie miał łatwiej o zezwolenie na pracę?

9.5.2018

Łatwiejszy dostęp do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców dzięki rozszerzeniu listy zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy – takie rozwiązanie przewiduje przygotowany w (...)

Cudzoziemcy do pracy

Cudzoziemcy do pracy

30.3.2018

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło nowe priorytety rządowej polityki migracyjnej. Jednym z najważniejszych wyzwań dla rozwoju Polski są obecnie niekorzystne trendy demograficzne. (...)

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

11.12.2017

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

27.10.2017

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemcy (...)

Ułatwiona legalna migracja do UE?

Ułatwiona legalna migracja do UE?

26.8.2017

Rada uzgadnia mandat negocjacyjny co do projektowanych przepisów mających przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

24.8.2017

1 października 2017 roku zacznie działać nowa instytucja, która ma ściągnąć nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę (...)

Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

6.4.2017

Dla określenia obowiązków podatkowych w zakrecsie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu również (...)

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

14.10.2016

Cudzoziemiec pragnący wejść w związek małżeński przed polskim organem - zarówno przy małżeństwie cywilnym (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego), jak i przy małżeństwie konkordatowym (...)

Ponad 350 zezwoleń na zakup nieruchomości dla obcokrajowców

Ponad 350 zezwoleń na zakup nieruchomości dla obcokrajowców

13.4.2015

359 zezwoleń na nabycie nieruchomości uzyskali w zeszłym roku cudzoziemcy. Dotyczyły one gruntów rolnych jak i mieszkań. Jak podkreśla MSW, od pięciu lat liczba pozwoleń na kupno nieruchomości (...)

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

4.3.2014

Odpowiedzialna za sprzedaż państwowej ziemi Agencja Nieruchomości Rolnych nie monitoruje występujących na rynku wtórnym procesów koncentracji gruntów w rękach jednej osoby.

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

3.3.2014

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie ma jednak pełnych danych, o skali zjawiska.

Poseł ukarany, bo nie chce kibicować Polsce

Poseł ukarany, bo nie chce kibicować Polsce

28.5.2012

Naganna oraz miesięczne zawieszenie w prawach członka klubu - to kara dla Jana Tomaszewskiego, byłego bramkarza i aktualnego posła Prawa i Sprawiedliwości.

Cudzoziemcy w Polsce. Grożą poważne kary

Cudzoziemcy w Polsce. Grożą poważne kary

15.3.2012

Teraz osoba pochodząca spoza Unii Europejskiej (np. Ukrainiec) będzie musiała pokazać ważny dokument (wizę) uprawniająca ją do pobytu w Polsce.

Samochodem na Ukrainę? Zobacz, na co uważać

Samochodem na Ukrainę? Zobacz, na co uważać

21.2.2012

Kozackie patrole udające milicjantów, negocjowanie wysokości mandatów i zero alkoholu.

Opodatkowanie przychodów z odsetek od pożyczek uzyskiwanych przez obcokrajowców

Opodatkowanie przychodów z odsetek od pożyczek uzyskiwanych przez obcokrajowców

17.11.2011

19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się między innymi z tytułu odsetek od pożyczek, z wyjątkiem przypadku, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. Zryczałtowany (...)

Cudzoziemcy nie wykupują polskich gruntów

Cudzoziemcy nie wykupują polskich gruntów

22.1.2010

Obcokrajowcy mogą kupować w naszym kraju domy bez zezwolenia już od ośmiu miesięcy. Według danych MSWiA nie spowodowało to większego zainteresowania wykupem gruntów.

Francuska Spółka Akcyjna: SOCIETE ANONYME. Ogólna charakterystyka

Francuska Spółka Akcyjna: SOCIETE ANONYME. Ogólna charakterystyka

4.11.2009

Francuska spółka handlowa SA (Société Anonyme) uregulowana jest przepisami art. L. 224-1 do L. 225-270 francuskiego Kodeksu Handlowego (Code de Commerce).

Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

Udzielanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

6.4.2009

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (...)

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca

6.3.2009

Z dniem 6 marca 2009 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca. Zaświadczenie tożsamości, w (...)

Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia

Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia

11.2.2009

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (...)

Wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca

9.2.2009

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca określa m.in. typy zezwoleń na pracę oraz tryb postępowania (...)

Zmiany ważne dla cudzoziemców

Zmiany ważne dla cudzoziemców

20.1.2009

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw obowiązje od 1 stycznia 2009 r. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do aktualnych unormowań UE (...)

Szerszy dostęp do polskiego rynku pracy

Szerszy dostęp do polskiego rynku pracy

12.12.2008

Na stronach MPiPS dostępny jest projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Projektowana regulacja (...)

Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

12.12.2008

Na stronie MPiPS dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń (...)

Prostsza procedura wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Prostsza procedura wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

12.12.2008

Na stronach MPiPS dostępny jest projekt nowego rozporządzenia w sprawie procedury wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Proponowana regulacja ułatwi podejmowanie legalnej pracy w Polsce przez (...)

Dostosowanie polskich przepisów do protokołu do umowy WE-Szwajcaria o swobodnym przepływie osób

Dostosowanie polskich przepisów do protokołu do umowy WE-Szwajcaria o swobodnym przepływie osób

28.10.2008

Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją (...)

Jakie środki powinni posiadać cudzoziemcy chcący czasowo mieszkać w Polsce?

Jakie środki powinni posiadać cudzoziemcy chcący czasowo mieszkać w Polsce?

23.9.2008

Dla udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi musi on spełniać pewne warunki. Nowe rozporządzenie, wchodzące w życie 25 września 2008 r., określa minimalne kwoty, jakie (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne