Obligacje skarbowe artykuły i zmiany w prawie

Nowe obligacje oszczędnościowe

Nowe obligacje oszczędnościowe

31.5.2022

Od czerwca oferta Ministerstwa Finansów zostaje rozszerzona o nowe obligacje, których oprocentowanie będzie oparte o stopę referencyjną NBP.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych

11.1.2021

23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych (...)

Rzecznik Finansowy ostrzega przed usługami platform inwestycyjnych

Rzecznik Finansowy ostrzega przed usługami platform inwestycyjnych

10.12.2019

Do Rzecznika Finansowego docierają skargi klientów dotyczące stron internetowych oferujących możliwość inwestycji w różnorodne instrumenty finansowe. Inwestorzy skarżą się na problemy (...)

Wylosowano premie dla posiadaczy obligacji skarbowych

Wylosowano premie dla posiadaczy obligacji skarbowych

22.3.2019

Odbyło się losowanie obligacji skarbowych, w wyniku którego przydzielono premie pieniężne wynoszące do 10 tys. zł. Chodzi o 10-miesięczne premiowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu (...)

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

Instytucje finansowe zarządzające środkami PPK

17.1.2019

W 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jakie instytucje finansowe mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK?

Rynek finansowy bez afer?

Rynek finansowy bez afer?

28.9.2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym przewidzuje rozwiązania mające na celu wzmocnienie koordynacji (...)

Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

Gdzie trafią środki Funduszu Rezerwy Demograficznej?

29.6.2018

W projekcie nowelizacji określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD.

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

Optymalizacja podatkowa FIZ z wykorzystaniem obligacji na muszce MF

8.6.2017

Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy (...)

Kontrola NIK. Może zabraknąć pieniędzy na emerytury

Kontrola NIK. Może zabraknąć pieniędzy na emerytury

4.8.2014

Główną przyczyną jest niski wskaźnik urodzeń i emigracja oraz wchodzenie w wiek emerytalny roczników z wyżu demograficznego.

Zmiany w OFE. Od dziś w parlamencie

Zmiany w OFE. Od dziś w parlamencie

3.12.2013

Rząd zaproponował w dokumencie, by obligacje Skarbu Państwa posiadane przez Otwarte Fundusze Emerytalne przenieść do ZUS. W związku z tym OFE przekażą do ZUS 51,5 proc. wartości aktywów netto (...)

Polacy sami zdecydują - OFE czy ZUS

Polacy sami zdecydują - OFE czy ZUS

20.11.2013

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie emerytalnym. Zmieni się między innymi polityka inwestycyjna OFE.

OFE bez rewolucji

OFE bez rewolucji

31.8.2010

Podczas ostatniego posiedzenia komitetu stałego Rady Ministrów przedmiotem obrad były zmiany w regulacjach prawnych a tym samym całym funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Główną linią (...)

Pomoc finansowa dla ofiar klęsk i katastrof oraz ich rodzin

Pomoc finansowa dla ofiar klęsk i katastrof oraz ich rodzin

14.2.2008

8 lutego 2008 r. Prezydent RP skierował do rozpatrzenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych. Intencją projektodawcy jest stworzenie podstawy (...)

Bankowe papiery wartościowe

Bankowe papiery wartościowe

9.11.2004

Obrót pieniądza w sektorze bankowym jest istotę i podstawa funkcjonowania banków. Zastój w tym zakresie oznacza stagnację oraz słabe wyniki finansowe sektora bankowego co wiąże się ze słabą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne