Obrażenia artykuły i zmiany w prawie

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

4.12.2022

Co roku w okolicy Sylwestra i Nowego Roku słyszymy o wypadkach związanych z użyciem fajerwerków! Przyczyną zdecydowanej większości wypadków jest nieprzestrzeganie instrukcji obsługi (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

29.11.2022

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawdź, z (...)

Jak zgłosić przestępstwo?

Jak zgłosić przestępstwo?

20.12.2020

Jeśli dana osoba jest świadkiem albo ofiarą przestępstwa, np. ktoś ukradł jej samochód albo rower ktoś ją oszukał, to może ona zgłosić takie zdarzenie na policji albo (...)

Szkodliwe treści w Internecie - trzeba reagować

Szkodliwe treści w Internecie - trzeba reagować

19.11.2019

W jaki sposób opiekunowie mogą uchronić swoje pociechy przed negatywnymi konsekwencjami kontaktu dzieci ze szkodliwymi treściami w Internecie? Co zrobić, gdy dziecko może (...)

Zmienił słowa hymnu...

Zmienił słowa hymnu...

4.11.2019

Pan Jan odśpiewał „Mazurka Dąbrowskiego” ze zmienionymi słowami - tak by zapraszał do Polski uchodźców. Dwa sądy uznały to za wykroczenie, bo przetwarzanie słów (...)

Przejścia dla pieszych mają być bezpieczniejsze

Przejścia dla pieszych mają być bezpieczniejsze

29.7.2018

Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Wytyczne te będą rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom  oświetlenia, (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

22.2.2018

Państwo ma obowiązek zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiedniej odstraszającej ochrony przed torturami. Aby było to skuteczne, należy wprowadzić do kodeksu karnego przestępstwo tortur. (...)

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

Europa w ruchu, czy w bezruchu?

2.6.2017

Utrzymaniu konkurencyjności w ramach sprawiedliwej społecznie transformacji w kierunku czystej energii i cyfryzacji – to kierunki rozwoju europejskiego sektora transportowego. Inicjatywa Komisji (...)

Co z Magdaleną Żuk?

Co z Magdaleną Żuk?

18.5.2017

Ciało Magdaleny Żuk trafiło już do kraju. Trwają intensywne czynności śledcze.

Czy pijani kierowcy to największe zagrożenie na drogach?

Czy pijani kierowcy to największe zagrożenie na drogach?

9.1.2014

Nietrzeźwi kierowcy powodują ok. 12% ogółu wypadków rocznie. O wiele większym zagrożeniem są młodzi, niedoświadczeni i przeceniający swoje możliwości kierujący.

Bezpieczeństwo w Polsce w 2012 roku. Jest raport

Bezpieczeństwo w Polsce w 2012 roku. Jest raport

5.8.2013

W 2012 roku spadła łączna liczba przestępstw oraz doszło do mniejszej ilości wypadków drogowych niż w roku 2011 - wynika z opublikowanego przez MSW Raportu o Stanie Bezpieczeństwa.

Nie szanujesz pieszego na drodze? Tyle możesz zapłacić

Nie szanujesz pieszego na drodze? Tyle możesz zapłacić

13.5.2013

Nieprawidłowe zachowanie się wobec pieszego jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych w Polsce.

Szkoła odpowiada za wypadki uczniów

Szkoła odpowiada za wypadki uczniów

19.8.2010

Jeżeli podczas zajęć uczeń uległ wypadkowi, to rodzice powinni kierować do placówki roszczenia o jednorazowe odszkodowanie lub stałą rentę - informuje Gazeta Prawna.

Kandydat na kierowcę odpowie za wykroczenia

Kandydat na kierowcę odpowie za wykroczenia

4.11.2009

Osoba kierująca samochodem nauki jazdy odpowie za przekroczenie prędkości czy wypadek tak samo jak kierowca, który prawo jazdy posiada - informuje Gazeta Prawna.

Kodeks Karny - Część Wojskowa, Rozdziały XXXVIII-XLIV

Kodeks Karny - Część Wojskowa, Rozdziały XXXVIII-XLIV

30.12.2008

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY - Część Wojskowa, (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami) jest szczególnym działem prawa karnego, dostosowanym do potrzeb służby wojskowej. Część (...)

Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XVI-XXVII

Kodeks Karny - Część szczególna, Rozdziały XVI-XXVII

19.12.2008

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. KODEKS KARNY - Część Szczególna, Rozdziały XVI-XXVII (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zmianami) zawiera przepisy dotyczące przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości (...)

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

Czego można żądać od Policji, czyli zatargi z sąsiadem - opinia prawna

5.11.2005

W aktualnie obowiązującym prawie karnym można wyróżnić dwa podstawowe tryby (sposoby) ścigania przestępstw: tryb prywatnoskargowy oraz publicznoskargowy. W pierwszym przypadku przestępstwa ścigane (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne