Porady prawne cudzoziemiec

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić?

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Jestem w trakcie tworzenia umowy najmu mieszkania obcokrajowcowi. W jaki sposób zabezpieczyć się w umowie na wypadek kiedy będę chciała eksmitować takiego najemcę?

Tryb postępowania cywilnego, określony wyrażeniem: OZ

Tryb postępowania cywilnego, określony wyrażeniem: OZ

Co oznacza tryb postępowania cywilnego, określony wyrażeniem: OZ?

Dokumenty niezbędne do przedłuzenia wizy Schengen

Dokumenty niezbędne do przedłuzenia wizy Schengen

Jakie dokumenty powinien przedstawić obywatel państwa niebędącego członkiem UE, który chce przedłużyć wizę Schengen?

Wykonywanie w Polsce zawodu lekarza dentysty przez cudzoziemca

Wykonywanie w Polsce zawodu lekarza dentysty przez cudzoziemca

Czy cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wykonywać w Polsce zawód lekarza dentysty?

Egzamin z języka polskiego przeprowadzany dla osób, które nie są obywatelami polskimi a chciałyby w Polsce wykonywać zawód lekarza dentysty

Egzamin z języka polskiego przeprowadzany dla osób, które nie są obywatelami polskimi a chciałyby w Polsce wykonywać zawód lekarza dentysty

Jak wygląda egzamin z języka polskiego przeprowadzany dla osób, które nie są obywatelami polskimi a chciałyby w Polsce wykonywać zawód lekarza dentysty?

Przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce

Przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty w Polsce

Jakie dokumenty powinien przedstawić lekarz cudzoziemiec okręgowej radzie lekarskiej, przed przyznaniem mu prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu, na obszarze której zamierza (...)

Warunki wykonywania w Polsce zawodu przez cudzoziemca

Warunki wykonywania w Polsce zawodu przez cudzoziemca

Jakie warunki, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach oraz ustawą o promocji zatrudnienia, musi spełnić cudzoziemiec, który chce wykonywać zawód na terytorium Polski?

Ślub z obcokrajowcem a dokumenty potrzebne w Urzędzie stanu cywilnego

Ślub z obcokrajowcem a dokumenty potrzebne w Urzędzie stanu cywilnego

Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie stanu cywilnego, gdy chce się wziąć ślub z obcokrajowcem?

Treść protokołu dziedziczenia sporządzonego przez notariusza

Treść protokołu dziedziczenia sporządzonego przez notariusza

Co powinien zawierać protokół dziedziczenia sporządzony przez notariusza ?

Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

Kim są osoby zagraniczne według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Czy mogą one prowadzić działalność w takiej formie jak pozostałe podmioty?

Sytuacje, w których notariusz odmówi poświadczenia dziedziczenia

Sytuacje, w których notariusz odmówi poświadczenia dziedziczenia

Kiedy notariusz może odmówić poświadczenia dziedziczenia?

Sprzedaż samochodu cudzoziemcowi a dopełnienie wszystkich formalności przez zbywcę

Sprzedaż samochodu cudzoziemcowi a dopełnienie wszystkich formalności przez zbywcę

Mam zamiar sprzedać samochód obywatelowi Niemiec. Czy muszę dopełnić jakichś formalności czy wszystkim zajmie się nowy właściciel?

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Czy obywatel Anglii może nabyć nieruchomość w Polsce?

Jurysdykcja sądów polskich w sprawach małżeńskich stosunków majątkowych

Jurysdykcja sądów polskich w sprawach małżeńskich stosunków majątkowych

Co decyduje o jurysdykcji sądów polskich w sprawach małżeńskich stosunków majątkowych?

Założenie działalności w Polsce przez obywatela UE

Założenie działalności w Polsce przez obywatela UE

Osoba z Kartą Pobytu Obywatela EU chce założyć działalność gospodarczą w Polsce. Jakie wymagania musi spełnić w zależności od formy tej działalności? Jakie wymagania musi spełnić osoba (...)

Małżeństwo z cudzoziemcem przez pełnomocnika

Małżeństwo z cudzoziemcem przez pełnomocnika

Na trzymiesięcznej wizie przebywa u mnie Egipcjanin. Za dwa tygodnie kończy mu się wiza. Mamy w zamiarze ślub. Na ślub czeka się min. 30 dni, więc nie zdążymy podczas tego pobytu. Czy jest możliwe (...)

Zagraniczna osoba prawna a nabywanie nieruchomości

Zagraniczna osoba prawna a nabywanie nieruchomości

Kościół Wyznawców Dnia Ostatecznego z siedzibą w Kanadzie, według prawa tego państwa posiadający osobowość prawną chce nabyć nieruchomość w Polsce. Czy może występować z wnioskiem o zezwolenie (...)

Pełnomocnictwo z klauzulą apostille

Pełnomocnictwo z klauzulą apostille

Jesteśmy spółką z kapitałem zagranicznym .Prezes -osoba zagraniczna udzielił mi pełnomocnictwa do zaciągnięcia kredytu i ustanowienia hipoteki na rzecz banku jako zabezpieczenia tego kredytu. (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania (...)

Zameldowanie cudzoziemca

Zameldowanie cudzoziemca

Obywatel Ukrainy ma wizę (kat. D) ważną do List. 2010 ma też pozwolenie na pracę. Czy można zameldować obcokrajowca na okres dłuższy niż 3 miesiące (podstawa prawna )? W Urzędzie Gminy zameldowali (...)

Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE

Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE

Jestem obywatelem polskim mającym -jako jedyny- udziały w brytyjskiej spółce LTD (odpowiednik sp. z o.o.). Spółka nie ma w Polsce ani oddziału ani przedstawicielstwa. W najbliższym czasie chcę (...)

Sądowe ustalenie ojcostwa - termin dla matki

Sądowe ustalenie ojcostwa - termin dla matki

Chciałabym złożyć pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty. Moje dziecko ma 15 miesięcy. Ojciec dziecka jest obywatelem Ukrainy. Czy wiek dziecka ma tutaj znaczenie, tzn. czy pozew mogę złożyć w (...)

Podatki od wynajmu lokali Szwajcara

Podatki od wynajmu lokali Szwajcara

Cudzoziemiec, obywatel Szwajcarii, również pobyt stały w Szwajcarii, posiada nieruchomość w Polsce, mieszkania/lokale we własnym domu, które wynajmuje i uzyskuje tzw. pożytki, czyli przychody z (...)

Konkubinat a status uchodźcy

Konkubinat a status uchodźcy

Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym mu pomoc w uzyskaniu zezwolenia (...)

Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

Nie mam już obywatelstwa polskiego. Czy to przeszkadza przy podziale spadku po moich rodzicach w Polsce? Czy mogę zabrać pieniądze ze spadku ze sobą za granicę?

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest (...)

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Prezesem Sp. z o.o. (dwóch udziałowców), zarejestrowanej w Polsce, jest cudzoziemiec (narodowość holenderska); nie posiada polskiej rezydencji podatkowej. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia (...)

Ochrona praw pracowniczych za granicą

Ochrona praw pracowniczych za granicą

Mój narzeczony pracuje w Wielkiej Brytanii, nie ma jeszcze ukończonych 21 lat. Z racji tego zarabia 4,85 funta na godzinę choć inni pracownicy maja 5,35 funta bo są pełnoletnimi pracownikami(maja (...)

Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca

Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca

Jestem właścicielka nieruchomości zabudowanej. Nieruchomość tę częściowo otrzymałam w spadku po ojcu, część darowała mi Mama i rodzeństwo. Mój mąż jest Niemcem. Mieszkamy w Anglii, ale (...)

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Duńczyk mówiący również po angielsku chce kupić działkę w Polsce na licytacji komorniczej. Razem z nim będzie Polak mówiący po polsku i angielsku niebędący tłumaczem przysięgłym. Czy możliwa (...)

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Zamieszkanie Amerykanina w Polsce

Mąż obywatelki polskiej, obecnie zamieszkałej w USA, ale posiadającej miejsce stałego pobytu w Polsce jest obywatelem USA. Osoba ta chce wraz z żoną emigrować do Polski. W 2003 roku osoba ta została (...)

NIP i PESEL dla obcokrajowca

NIP i PESEL dla obcokrajowca

Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

Jestem obywatelem Białorusi. Pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest proces uzyskania pozwolenia na pracę? Czy po zawarciu małżeństwa mogę podjąć pracę natychmiast?

Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca

Nieruchomość w spadku dla cudzoziemca

Jestem obywatelką niemiecką, mieszkającą w Polsce, posiadającą kartę stałego pobytu. Jestem właścicielem nieruchomości - działki z domem jednorodzinnym, którą nabyłam w grudniu 2004 roku. (...)

Spółka cywilna z cudzoziemcem w Polsce

Spółka cywilna z cudzoziemcem w Polsce

Obywatel polski i obywatel czeski chcą zarejestrować w Polsce spółkę cywilną. Czy polskie prawo daje taką możliwość? Jakie są szczególne uwarunkowania funkcjonowania takiej spółki? Jeżeli (...)

Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce a ZUS

Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce a ZUS

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Miejscem pracy, wskazanym w umowie, będzie teren Polski. Pracownik będzie czasem kierowany w podróże służbowe do Danii, (...)

Poręczenie cudzoziemca za kredyt mieszkaniowy

Poręczenie cudzoziemca za kredyt mieszkaniowy

Zamierzam kupić mieszkanie w Polsce. Mam obywatelstwo polskie i angielskie, ale mieszkam w Anglii. Chcę zaciągnąć kredyt w jednych z banków (polskim lub zagranicznym, ale zarejestrowanym w Polsce). (...)

Pokrycie kosztów pobytu obcokrajowca

Pokrycie kosztów pobytu obcokrajowca

Polska Spółka z o.o. realizując obsługę dla klienta w Polsce musiała poprosić o pomoc specjalistę z danej dziedziny - obcokrajowca, zobowiązując się do pokrycia kosztów pobytu w Polsce (hotel, (...)

Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty

Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty

Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem w Polsce? (narzeczony z Niemiec).

Becikowe a poród za granicą

Becikowe a poród za granicą

Jestem Polką, dziecko urodziło się 2 miesiące temu w Niemczech, Ojcem jest obywatel USA przebywający razem ze mną, razem opiekujemy się dzieckiem. Zgłosiłam się do MOPSU z wnioskiem o zasiłek (...)

Cudzoziemiec w przetargu na sprzedaż nieruchomości

Cudzoziemiec w przetargu na sprzedaż nieruchomości

Czy obywatel Bułgarii, który obecnie przebywa na terenie Polski i posiada ważną kartę czasowego pobytu, może być dopuszczony do przetargu na sprzedaż nieruchomości? Jeśli tak, to na jakich zasadach? (...)

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Obcokrajowiec z kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy przy wyborze formy opodatkowania obowiązują go te (...)

Cudzoziemiec a nauka w szkole wyższej

Cudzoziemiec a nauka w szkole wyższej

Obcokrajowiec posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, małżonek obywatela polskiego, chciałby podjąć naukę w szkole wyższej. Czy wymieniony obcokrajowiec może nieodpłatnie podjąć (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Obcokrajowiec, obywatel państwa spoza Unii Europejskiej, nierezydent, którego podstawą pobytu jest karta czasowego pobytu (podstawa prawna: małżeństwo z obywatelem polskim) w chwili obecnej nie studiuje (...)

Przestępstwo za granicą na szkodę polskiej firmy

Przestępstwo za granicą na szkodę polskiej firmy

Polska firma z siedzibą w Polsce zainteresowana jest kupnem - importem towaru od firmy holenderskiej, z siedzibą w Holandii. Dochodzą do porozumienia: polska firma dokona przedpłaty w określonej kwocie, (...)

Dziedziczenie działki w Polsce przez cudzoziemca

Dziedziczenie działki w Polsce przez cudzoziemca

Nieruchomość jest położona w Polsce - właściciel zmarł w Szwecji - nie miał w chwili śmierci obywatelstwa polskiego. Postępowanie spadkowe przeprowadzone w Szwecji - może być wydane pismo, (...)

Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Anglik na stałe zamieszkały w swoim kraju kupuje lokal mieszkalny w Polsce. Czy obcokrajowiec (obywatel Wielkiej Brytanii) nabywając na własność lokal mieszkalny w Polsce jest zobowiązany do zapłaty (...)

Zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa

Zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa

Jestem obywatelka Polski, mój narzeczony obywatelem Nigerii. Planujemy pobrać się w lipcu w Polsce, chcemy mieć ślub konkordatowy. Ale do tego potrzebne jest zaświadczenie z polskiego USC. Jak się (...)

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Czy można sprzedać używany samochód cudzoziemcowi (ze Wschodu) na podstawie typowej umowy kupna sprzedaży, jaka obowiązuje w Polsce? Co z podatkiem od transakcji? Czy płaci sprzedający? Co będzie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne