Porady prawne obcokrajowiec

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Jestem w trakcie tworzenia umowy najmu mieszkania obcokrajowcowi. W jaki sposób zabezpieczyć się w umowie na wypadek kiedy będę chciała eksmitować takiego najemcę?

Działalność gospodarcza obcokrajowca

Działalność gospodarcza obcokrajowca

Czy zagraniczna osoba fizyczna, będąca jednocześnie przedsiębiorcą zagranicznym, prowadząca za granicą przedsiębiorstwo w formie prawnej będącej odpowiednikiem działalności gospodarczej prowadzonej (...)

Osoba zagraniczna a spółka z o.o.

Osoba zagraniczna a spółka z o.o.

Czy osoba fizyczna będąca obywatelem zagranicznym, bez pozwolenia na pobyt stały w Polsce, może być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Jaki jest typowy wzór umowy podnajęcia mieszkania pomiędzy osobami fizycznymi (nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej) na czas określony? Czy taka umowa powinna być spisana w obecności (...)

Alimenty od ojca przybywającego za granicą

Alimenty od ojca przybywającego za granicą

Matka chce się ubiegać o alimenty. Ojciec dziecka nie jest Polakiem i studiuje we Francji, w nie swoim kraju. Nie posiada on oficjalnie dochodów, pracuje nielegalnie. Mam pytanie jak możliwe jest uzyskanie (...)

Obcokrajowiec zmienia obywatelstwo a jego auto

Obcokrajowiec zmienia obywatelstwo a jego auto

Obywatel Niemiec większość roku spędza na terenie Polski, jeździ samochodem na niemieckich rejestracjach i nie jest już w stanie jeździć raz w roku na inspekcje tym samochodem do Niemiec. Samochód (...)

Zasiedzenie a najem

Zasiedzenie a najem

Najemca/obcokrajowiec mieszka w naszym mieszkaniu od 17 lat. Nie jest tam zameldowany. Początkowo był meldowany czasowo, kilka razy po 6 m-cy. Opłaca czynsz, bieżące remonty (my dopłacamy do nich (...)

Umowa o pracę z obcokrajowcem

Umowa o pracę z obcokrajowcem

Spółka prowadzi działalność za granica (Sudan) i zatrudnia pracowników (Sudańczyków). Czy takie umowy muszą być zawierane w formie pisemnej?

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania (...)

Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Obcokrajowiec z kraju Unii Europejskiej otrzymuje w RP z konta bankowego odsetki, od których jest automatycznie przez bank pobierany podatek. Czy pomimo tego musi dany dochód jeszcze raz opodatkować (...)

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest (...)

Wcześniejsza emerytura dla obcokrajowca

Wcześniejsza emerytura dla obcokrajowca

Piszę w imieniu mojej teściowej. Mama jest Ormianką, urodziła się w październiku 1948 r. Od 14 lat mieszka w Polsce, ma pobyt stały, jest mężatką (z Polakiem), obywatelstwo nadal ma ormiańskie. (...)

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Wynagrodzenie prezesa zarządu w sp. z o.o.

Prezesem Sp. z o.o. (dwóch udziałowców), zarejestrowanej w Polsce, jest cudzoziemiec (narodowość holenderska); nie posiada polskiej rezydencji podatkowej. Jak wygląda kwestia wypłaty wynagrodzenia (...)

Zatrudnić obcokrajowca na terenie państwa obcego

Zatrudnić obcokrajowca na terenie państwa obcego

Spółka z o. o. z siedzibą w Polsce, gdzie w skład zarządu wchodzą dwie osoby posiadające obywatelstwo francuskie i nie mieszkający w Polsce, będący jednocześnie udziałowcami, gdzie udziały (...)

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Duńczyk mówiący również po angielsku chce kupić działkę w Polsce na licytacji komorniczej. Razem z nim będzie Polak mówiący po polsku i angielsku niebędący tłumaczem przysięgłym. Czy możliwa (...)

Mieszkanie dla prezesa kosztem

Mieszkanie dla prezesa kosztem

Prezes obcokrajowiec, będący jednocześnie jednym z udziałowców spółki, nie jest zatrudniony na umowę o pracę. Spółka wynajmuje i opłaca dla prezesa mieszkanie w miejscowości gdzie mieści (...)

Czynsz przychodem prezesa

Czynsz przychodem prezesa

Prezes obcokrajowiec będący jednocześnie jednym z udziałowców spółki nie jest zatrudniony na umowę o pracę. Spółka wynajmuje i opłaca dla prezesa mieszkanie w miejscowości, gdzie mieści się (...)

Warunki zatrudnienia cudzoziemca

Warunki zatrudnienia cudzoziemca

Obywatel Wielkiej Brytanii zarejestrował w Polsce działalność gospodarczą-wpis do ewidencji działalności gosp. Chce rozliczać się w formie podatku liniowego. Chce zatrudnić obywatelkę Rosji, (...)

Opodatkowanie pracy obcokrajowca

Opodatkowanie pracy obcokrajowca

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Miejscem pracy, wskazanym w umowie, będzie teren Polski. Pracownik będzie czasem kierowany w podróże służbowe do Danii, (...)

Opodatkowanie sprzedaży domu za granicą

Opodatkowanie sprzedaży domu za granicą

Obcokrajowiec obywatelstwa duńskiego jest rezydentem podatkowym w Polsce. Chce sprzedać dom położony w Danii. Gdzie trzeba rozliczyć, opodatkować tę sprzedaż? Czy będzie to opodatkowane w Polsce? (...)

Wynagrodzenie prezesa kosztem

Wynagrodzenie prezesa kosztem

Wiceprezes polskiej spółki z o.o. - obcokrajowiec, nie jest w niej zatrudniony w żadnej formie, nie pobiera wynagrodzenia. Prezes jest również jednym z udziałowców tej spółki. Innym udziałowcem (...)

PCC od nabycia udziałów

PCC od nabycia udziałów

Obywatel Danii kupił od Polaka udziały w spółce z o.o. z siedzibą na terenie Szczecina. Czy, gdzie i jaką musi złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i zapłacić podatek? (...)

Pokrycie kosztów pobytu obcokrajowca

Pokrycie kosztów pobytu obcokrajowca

Polska Spółka z o.o. realizując obsługę dla klienta w Polsce musiała poprosić o pomoc specjalistę z danej dziedziny - obcokrajowca, zobowiązując się do pokrycia kosztów pobytu w Polsce (hotel, (...)

Zatrudnienie obcokrajowca w Polsce

Zatrudnienie obcokrajowca w Polsce

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Czy wynagrodzenie będzie ustalone zgodnie z polskimi czy duńskimi zasadami, (chodzi między innymi o płacę minimalną)?

Zatrudnienie Duńczyka w Polsce i Danii

Zatrudnienie Duńczyka w Polsce i Danii

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Gdzie będzie opodatkowana jego praca? Proszę wskazać, jakie ustawy, regulacje o tym mówią.

Amortyzacja auta zarejestrowanego za granicą

Amortyzacja auta zarejestrowanego za granicą

Obcokrajowiec z Danii prowadzi w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Rozlicza się w formie książki przychodów i rozchodów. Czy może wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód (...)

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Obcokrajowiec z kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy przy wyborze formy opodatkowania obowiązują go te (...)

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Ubezpieczenie obcokrajowca z UE w ZUS

Obcokrajowiec z Kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy musi zgłosić się do ubezpieczeń do ZUS z tytułu (...)

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Mój znajomy ma obywatelstwo amerykańskie, jest Polakiem od 40 lat przebywającym w USA. Obecnie ma 70 lat i jest na emeryturze. Ma też obywatelstwo polskie. Obecnie rozpatruje swój powrót na stałe (...)

Cudzoziemiec a nauka w szkole wyższej

Cudzoziemiec a nauka w szkole wyższej

Obcokrajowiec posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, małżonek obywatela polskiego, chciałby podjąć naukę w szkole wyższej. Czy wymieniony obcokrajowiec może nieodpłatnie podjąć (...)

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

Obcokrajowiec, obywatel państwa spoza Unii Europejskiej, nierezydent, którego podstawą pobytu jest karta czasowego pobytu (podstawa prawna: małżeństwo z obywatelem polskim) w chwili obecnej nie studiuje (...)

Podleganie podatkowi od otrzymanej darowizny

Podleganie podatkowi od otrzymanej darowizny

Przy okazji ślubu (1998 r.) dostałam (nierezydent) od rodziców (nierezydentów) darowiznę na terytorium Polskiej. Czy podlegałam obowiązkowi opodatkowania z tego tytułu? Jeśli tak, to jaki czyn (...)

Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Zbycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce

Anglik na stałe zamieszkały w swoim kraju kupuje lokal mieszkalny w Polsce. Czy obcokrajowiec (obywatel Wielkiej Brytanii) nabywając na własność lokal mieszkalny w Polsce jest zobowiązany do zapłaty (...)

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Sprzedaż używanego samochodu cudzoziemcowi

Czy można sprzedać używany samochód cudzoziemcowi (ze Wschodu) na podstawie typowej umowy kupna sprzedaży, jaka obowiązuje w Polsce? Co z podatkiem od transakcji? Czy płaci sprzedający? Co będzie (...)

Zagraniczne prawo jazdy a jazda w Polsce

Zagraniczne prawo jazdy a jazda w Polsce

Mój znajomy jest obywatelem USA. Czy aby prowadzić okazjonalnie pojazd osobowy niewyspecjalizowany w Polsce dla własnych potrzeb może używać amerykańskiego prawa jazdy?

Małżeństwo z obcokrajowcem

Małżeństwo z obcokrajowcem

Czy obywatel polski, który wstąpił w związek małżeński za granicą (z osobą nie mającą obywatelstwa polskiego), a małżeństwo nie zostało uznane w Polsce (nie zgłoszono tego faktu do USC) (...)

Pozwanie obywatela polskiego przez cudzoziemca

Pozwanie obywatela polskiego przez cudzoziemca

Czy osoba zamieszkała na stałe za granicą i będąca obywatelem innego kraju może wystąpić z pozwem cywilnym w stosunku do obywatela polskiego na terenie Polski, jeżeli zobowiązanie powstało poza (...)

Cudzoziemiec polskim rezydentem podatkowym

Cudzoziemiec polskim rezydentem podatkowym

Czy cudzoziemiec zatrudniony na umowę o dzieło (tłumaczenie), obywatel Ukrainy, posiadający kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce, będący doktorantem na polskiej uczelni wyższej, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Obcokrajowiec (Afrykanin przebywający we Francji jako student) ma w Polsce dziecko, które uznał. Jakie kroki musi poczynić, poprzez jakie instytucje, jakie posiadać dokumenty i na jakich warunkach (...)

Pozwolenie na budowę domu przez cudzoziemca

Pozwolenie na budowę domu przez cudzoziemca

Jestem obywatelką Austrii i właścicielką w Polsce gruntu z rozpoczętą budową baru gastronomicznego, który odziedziczyłam po zmarłam mężu - Polaku. Chciałabym jednak wystąpić o przekształcenie (...)

Opodatkowanie obywatela Łotwy w Polsce

Opodatkowanie obywatela Łotwy w Polsce

Osoba z Unii Europejskiej (Łotwa) płacąca podatki na Łotwie, otwiera w Polsce działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Czy musi w Polsce płacić podatki?

Ubezpieczenie społeczne obcokrajowca

Ubezpieczenie społeczne obcokrajowca

Czy obywatel Niemiec prowadzący na obszarze Polski działalność gospodarczą, zameldowany na pobyt czasowy w Polsce, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu w (...)

Darowizna od obcokrajowca dla Polaka

Darowizna od obcokrajowca dla Polaka

Jestem obywatelką Austrii i chciałabym dać w darowiźnie pewną kwotę pieniędzy dla brata Polaka. Gdzie akt tej darowizny powinien być podpisany, w Polsce czy Austrii? Jeżeli w Polsce, to jak wygląda (...)

Ustalenie ojcostwa obcokrajowca i alimenty

Ustalenie ojcostwa obcokrajowca i alimenty

Czy można pozwać o alimenty przed polskim sądem obcokrajowca (Tunezyjczyk) zamieszkałego we Włoszech, który faktycznie jest ojcem dziecka i kilkakrotnie z tego tytułu przysyłał pieniądze, jednakże (...)

Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

Czy lekarz w Polsce może wystawić zwolnienie lekarskie obywatelowi kraju Unii Europejskiej, w przypadku jego zachorowania na terenie naszego kraju? Jakie warunki powinno spełniać, aby było honorowane (...)

Emerytura dla zamieszkałego za granicą

Emerytura dla zamieszkałego za granicą

Od piętnastu lat mieszkam i pracuję w Kanadzie. Mam obywatelstwo polskie i kanadyjskie. Przed wyjazdem pracowałem siedem lat w Polsce, a następne pięć lat dla przedsiębiorstwa polskiego w Iraku. (...)

Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, a na podstawie jakiego żona?

Emerytura dla obcokrajowca

Emerytura dla obcokrajowca

Czy cudzoziemiec (Ukraina) wieku emerytalnego przebywający w kraju na podstawie karty pobytu może starać się o emeryturę w Polsce pod warunkiem, że zrezygnuje z tych świadczeń w swoim kraju? Warto (...)

Spadek za granicą

Spadek za granicą

Małżeństwo posiadało wspólny majątek na terenie Niemiec i Polski. Po śmierci żony, mąż dziedziczy majątek. Czy stwierdzenie nabycia spadku dotyczy zarówno majątku w Polsce jak i w Niemczech? (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne