Porady prawne osoba bliska

Przekazanie udziału w mieszkaniu a bonifikata dla osoby najbliższej

Przekazanie udziału w mieszkaniu a bonifikata dla osoby najbliższej

W tym roku mój ojciec, brat i bratowa wykupili od gminy mieszkanie komunalne korzystając z możliwości uzyskania bonifikaty. Ojciec przepisał na mnie 75% udziału w mieszkaniu, które wykupili, natomiast (...)

Zwrot bonifikaty

Zwrot bonifikaty

Po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami Gmina jest zobowiązana do wystąpienia z żądaniem zwrotu udzielonych przy sprzedaży bonifikat. Nabywca lokalu nie ma takiego obowiązku jeżeli (...)

Zbycie udziału w spółce jawnej osobie trzeciej

Zbycie udziału w spółce jawnej osobie trzeciej

Czy mogę zbyć swój udział w spółce jawnej osobie trzeciej?

Definicja pojęcia osoby trzeciej

Definicja pojęcia osoby trzeciej

Czy możliwe jest podanie prawnej definicji wyrażenia - "osoba trzecia"?

Bonifikata a sprzedaż mieszkania

Bonifikata a sprzedaż mieszkania

W grudniu 2008 r. moja mama wykupiła mieszkanie komunalne od UM z bonifikatą około 80%. Mama jest zameldowana w mieszkaniu od 1984 r. i jest głównym najemcą. Czy istnieje prawna możliwość sprzedaży (...)

zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty za wykupienie lokalu komunalnego

zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty za wykupienie lokalu komunalnego

Czy w sytuacji, której nabywca lokalu komunalnego z bonifikatą zbył tenże lokal na rzecz osoby bliskiej a osoba ta zbyła go w ciągu 5 lat od daty pierwotnego nabycia i przeznaczyła uzyskaną z tego (...)

Odmowa zeznań przez osobę bliską pokrzywdzonemu

Odmowa zeznań przez osobę bliską pokrzywdzonemu

Jestem żoną oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej. Sędzia jednak skupiła się na prześwietlaniu mojego męża, a nie oskarżonego. Nakazała mi podanie (na wniosek obrońcy oskarżonego) wszystkich (...)

Rozdzielność majątkowa a podatek od darowizn

Rozdzielność majątkowa a podatek od darowizn

Posiadam z żoną rozdzielność majątkową. Czy w takim przypadku żona jest traktowana jako osoba mi bliska, za które uważa się osoby z I i II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku i darowizn?

Kontakty dziecka z babcią

Kontakty dziecka z babcią

Żona utrudnia kontakty 3,5 letniego dziecka z rodziną ojca, w tym z babcią. Ojciec ma sądownie ustalone kontakty. Do jakiego sądu się zwrócić w sprawie kontaktów z dzieckiem? Czy może to być (...)

Sprzedaż lokalu a obowiązek zwrotu bonifikaty

Sprzedaż lokalu a obowiązek zwrotu bonifikaty

Konieczność sprzedaży nieruchomości jest podyktowana zmianą warunków życiowych (praca w innym mieście). Zwrócę się do Gminy z prośbą o skrócenie czasu związanego z bonifikatą z 10 na 5 (...)

Składanie oświadczeń przez świadka

Składanie oświadczeń przez świadka

Jako osoba bliska podejrzanemu - świadek, który chce zeznawać, nie mam prawa do składania wniosków dowodowych. Jaką moc prawną ma "oświadczenie " takiej osoby, aby było uwzględnione w rozpatrywaniu (...)

Przejście mieszkania lokatorskiego na osobę bliską

Przejście mieszkania lokatorskiego na osobę bliską

Znajomy pan w podeszłym wieku, który nie jest moim krewnym, zaproponował mi, że w zamian za opiekę nad nim pozostawi mi w przyszłości swoje mieszkanie. Mieszkanie jest spółdzielcze (lokatorskie), (...)

Konkubent - osoba najbliższa

Konkubent - osoba najbliższa

Czy istnieje jakaś umowa lub zaświadczenie (np. notarialne), które ja i mój konkubent moglibyśmy nosić przy sobie, aby np. w szpitalu uznano nas za najbliższa sobie rodzinę? Chodzi mi o to, że (...)

Wynajęcie części spółdzielczego mieszkania

Wynajęcie części spółdzielczego mieszkania

Osoba, która opuściła mieszkanie spółdzielcze, może oddać je do użytku osobie innej. Czy członek spółdzielni może wynająć spółdzielcze mieszkanie, jeśli w mieszkaniu tym przebywa osoba (...)

Uprawnienie do przejrzenia teczki w IPN

Uprawnienie do przejrzenia teczki w IPN

Chciałem zajrzeć do swojej teczki w Instytucie Pamięci Narodowej. Nie byłem jakimś wielkim działaczem podziemia, ale wiem, że byłem inwigilowany. Jednakże w 1993 roku pracowałem krótko w Policji (...)

Ile czasu mają osoby bliskie na złożenie oświadczenia o chęci wstąpienia do spółdzielni na miejsce zmarłego?

Ile czasu mają osoby bliskie na złożenie oświadczenia o chęci wstąpienia do spółdzielni na miejsce zmarłego?

Ile czasu mają osoby bliskie na złożenie oświadczenia o chęci wstąpienia do spółdzielni na miejsce zmarłego?

Przetarg na nabycie nieruchomości

Przetarg na nabycie nieruchomości

Jestem pracownikiem urzędu miejskiego w wydziale gospodarki nieruchomościami i zamierzam przystąpić do przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki gminnej. Czy przewodniczący komisji, będący (...)

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Umowa dożywocia a kwestia dziedziczenia

Kobiecie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (jej odrębny majątek). Planuje ona małżeństwo. Ma dorosłą córkę (zameldowaną w tym mieszkaniu, ale mieszkającą gdzie indziej). (...)

Udział osoby bliskiej w posiedzeniu Sądu

Udział osoby bliskiej w posiedzeniu Sądu

Czy na sprawie o umorzenie śledztwa wobec mojego konkubenta, mogę przebywać na sali jako osoba bliska? Czy należy o to poprosić Sąd? Kto i w jakim momencie może to zrobić? Czy też nie ma takiej (...)

Forma umowy pożyczki

Forma umowy pożyczki

Bliska osoba zwróciła się do mnie z prośbą o udzielenie pożyczki pieniężnej na pół roku. Wiem, że jest wypłacalna, ale chciałabym się zabezpieczyć, na wypadek gdyby jednak nie chciała mi (...)

Zasiłek dla kobiety mieszkającej za granicą

Zasiłek dla kobiety mieszkającej za granicą

Czy kobiecie, która opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w KRUS-ie przysługuje zasiłek z tytułu urodzenia dziecka jeżeli wyszła za Włocha, zamieszkuje we Włoszech i tam urodziła dziecko?

Sprzedaż mieszkania nabytego z bonifikatą

Sprzedaż mieszkania nabytego z bonifikatą

Czy mąż osoby bliskiej jest osobą bliską w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami Art. 4 pkt. 13? Chcę sprzedać nabyte z bonifikatą mieszkanie osobie bliskiej (córce mojego brata), żeby (...)

Kim są osoby bliskie w rozumieniu Prawa lokalowego?

Kim są osoby bliskie w rozumieniu Prawa lokalowego?

Kim są osoby bliskie w rozumieniu Prawa lokalowego?

Udział w postępowaniu

Udział w postępowaniu

Czy osoba bliska (konkubent), będąca jednocześnie świadkiem w sprawie, może znajdować się na sali sądowej w sprawie karnej z powództwa cywilnego, jeśli posiedzenie jest niejawne?

Stosunek świadka do stron

Stosunek świadka do stron

Na pytanie Sądu podczas rozprawy karnej skierowanej do świadka o "stosunek do stron" odpowiedział obcy. Natomiast świadek wspólnie z oskarżycielką procesową stanowi od roku parę wspólnie zamieszkującą (...)

Osoba bliska, według ustawy o gospodarce nieruchomościami

Osoba bliska, według ustawy o gospodarce nieruchomościami

W jaki sposób ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje pojecie osoby bliskiej?

Definicja przestępstwa oszustwa

Definicja przestępstwa oszustwa

Proszę o wyjaśnienie pojęcia oszustwo. Na podstawie jakich przepisów prawa i w jakich okolicznościach może ścigać oszustów prokurator?

Podmiot dokonujący zameldowania

Podmiot dokonujący zameldowania

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może odmówić zameldowania córki na stałe w naszym mieszkaniu spółdzielczym? Zaznaczam, iż córka już była wiele lat temu zameldowana z nami na stałe?

Żądanie zwrotu bonifikaty

Żądanie zwrotu bonifikaty

Umowa (akt notarialny) z Gminą z 1999 r. - obowiązywała stara ustawa, gdzie gmina mogła żądać zwrotu bonifikaty przy sprzedaży przed upływem 10 lat. W umowie tej zapisano, że w razie zbycia lokalu (...)

Najem lokalu

Najem lokalu

W lokalu komunalnym stanowiącym własność gminy zameldowana była matka z synem. Syn pracował poza miejscem zamieszkania, opłaty były więc wnoszone za 1 osobę. W międzyczasie syn ożenił się, (...)

Skierowanie na przymusowe leczenie

Skierowanie na przymusowe leczenie

Czy osoba bliska może wystąpić do sądu o wydanie nakazu leczenia alkoholika?

Cofnięcie wniosku o ściganie

Cofnięcie wniosku o ściganie

W 2003 r. zgłosiłam policji fakt wyłudzenia ode mnie towaru. Sprawę zawieszono. Teraz odwieszono i dostałam wezwanie na przesłuchanie. Czy mogę wycofać zgłoszenie (oskarżenie)? Niewiele już (...)

Uprawniony do zakupu nieruchomości rolnej

Uprawniony do zakupu nieruchomości rolnej

Czy nie mając wykształcenia "rolniczego" ani nie będąc mieszkanką wsi mogę kupić działkę rolną o wielkości 10 arów? Chciałabym zagospodarować ten kawałek pola urządzając ogród.

Zbycie nieruchomości nieobciążonej a wypłacalność

Zbycie nieruchomości nieobciążonej a wypłacalność

Na skutek dziedziczenia ustawowego mieszkanie stanowi współwłasność dwóch osób: ojca i córki. Czy na podstawie aktu notarialnego można spowodować, aby mieszkanie stało się własnością jednej (...)

Przekazanie udziału w wykupionym mieszkaniu a utrata bonifikaty

Przekazanie udziału w wykupionym mieszkaniu a utrata bonifikaty

W tym roku mój ojciec, brat i bratowa wykupili od gminy mieszkanie komunalne korzystając z możliwości uzyskania bonifikaty. Ojciec przepisał na mnie 65% udziału w mieszkaniu, które wykupili, natomiast (...)

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Kilka dni temu umarła moja babcia, która była głównym lokatorem mieszkania komunalnego. Ja jestem zameldowana w tym mieszkaniu od ok. 15 lat. Jakie kroki muszę podjąć, aby stać się głównym (...)

Nieprzyznanie matce zasiłku z pomocy społecznej

Nieprzyznanie matce zasiłku z pomocy społecznej

Czy powodem nieprzyznania zasiłku z pomocy społecznej matce, może być dobra kondycja finansowa jej dorosłej córki?

Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

Odpłatność za zakład opiekuńczo-leczniczy

Pacjentka, z którą ze względu na stan zdrowia nie ma żadnego kontaktu przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym, za który ponosi częściową odpłatność (potrącaną z emerytury). Ta część (...)

Sprzedaż nieruchomości a skarga pauliańska

Sprzedaż nieruchomości a skarga pauliańska

Wiem, że gdy dłużnik daruje komuś nieruchomość i wierzyciel w związku z tym nie może zostać zaspokojony, to może wnieść do sądu skargę pauliańską skutkiem czego można unieważnić darowiznę (...)

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Chcę kupić działkę rolną, którą obecnie dzierżawi osoba fizyczna. Umowa dzierżawy została zawarta na 10 lat (będzie jeszcze trwała do 2013 roku). Nie ma w niej mowy o tym, że dzierżawcy będzie (...)

Zeznania świadka na piśmie

Zeznania świadka na piśmie

Czy jako świadek mogę przedstawić sądowi wyjaśnienia na piśmie, dostarczając je przed przesłuchaniem? Czy mogę prosić sąd aby sprawy z moim majątkiem moje dochody w przedmiotowej sprawie (alimentacyjnej (...)

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych

W jaki sposób należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych?

Zwrot bonifikaty za mieszkanie

Zwrot bonifikaty za mieszkanie

Moja żona otrzymała z Urzędu Miasta pismo wzywające ją do zwrotu bonifikaty, którą uzyskał jej brat w związku z wykupieniem w 1990 r. mieszkania z Urzędu Miasta. W tymże roku moja żona otrzymała (...)

Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

Zwrot bonifikaty od osoby bliskiej dawnego najemcy

W 2005 roku najemca lokalu komunalnego kupił go od gminy, korzystając z bonifikaty od ceny sprzedaży. Miesiąc później mieszkanie zostało zbyte na rzecz osoby bliskiej. Pod koniec 2005 roku mieszkanie (...)

Zwrot bonifikaty za mieszkanie

Zwrot bonifikaty za mieszkanie

Miesiąc temu wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Oczywiście z bonifikatą. Wiem, że nie mogę go sprzedać przez 5 lat bo będę musiała zwrócić gminie udzieloną zniżkę. Jest (...)

Pracownik a osoba współpracująca w spółce z o.o.

Pracownik a osoba współpracująca w spółce z o.o.

Spółka z o.o. zatrudnia pracownika na umowę o pracę, tyle że ów pracownik to mąż osoby tworzącej spółkę (spółka 1 osobowa z 2 wspólnikami posiadającymi pojedyncze udziały) mający z żoną (...)

Wyzbycie się działki w ogródku pracowniczym

Wyzbycie się działki w ogródku pracowniczym

Dzierżawię w pracowniczym ogródku działkę 300 m2. Wybudowałem na niej solidną altankę, a w zasadzie malutki domek. Chce pozbyć się tej działki bo nie mam już siły jej uprawiać. Co mogę sprzedać? (...)

Wydziedziczenie bez przyczyny

Wydziedziczenie bez przyczyny

Moja babcia zmarła w styczniu br. Babcia zapisała cały swój spadek swoim córkom, wydziedziczając dzieci swojego zmarłego syna tzn. mnie wraz z siostrą. 28 czerwca odbędzie się posiedzenie o stwierdzenie (...)

Kompensata od państwa dla ofiary przestępstwa

Kompensata od państwa dla ofiary przestępstwa

Matka pewnej dziewczyny została zamordowana. Dziewczyna ma 20 lat i była na utrzymaniu mamy. Dziewczyna ma dwójkę nieletniego rodzeństwa, pierwsza rozprawa odbędzie się za kilka dni. Dziewczyna (...)

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne