Porady prawne osoby fizyczne

Upadłość osoby fizycznej

Upadłość osoby fizycznej

Czy jest jakaś możliwość przeprowadzenia upadłości osoby fizyczne? Podobno od stycznia miła być taka możliwość wprowadzona ustawą. W myśl tej ustawy raz w życiu można byłoby ogłosic upadłość.

Podatnicy podatku VAT

Podatnicy podatku VAT

Kto może byc podatnikiem VAT

Spółka cywilna

Spółka cywilna

Czy utworzyć jednoosobową spółkę cywilną?

Deklaracje bez podpisu elektronicznego

Deklaracje bez podpisu elektronicznego

Zgodnie z przepisami , od 1 października osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą mogły wysyłać deklaracje vat-7 bez podpisu elektronicznego.Czy możliwość taką będą miały (...)

Osoby prawne jako wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Osoby prawne jako wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czy wspólnikami spółki z o.o. mogą być osoby prawne?

Podmiot zobowiązany z tytułu rękojmi

Podmiot zobowiązany z tytułu rękojmi

Osoba A sprzedaje samochód osobie B, a ta po upływie np. 7 dni sprzedaje ten sam samochód osobie C. Osoba C stwierdza, że samochód ma wadę fizyczną (w ciągu 14 dni od daty zakupu), o której osoba (...)

Dane osobowe pozwalające na identyfikację danej osoby a ustawa o ochronie danych osobowych

Dane osobowe pozwalające na identyfikację danej osoby a ustawa o ochronie danych osobowych

Jakie dane, według ustawy o ochronie danych osobowych, są danymi osobowymi pozwalającymi na identyfikację danej osoby, czy będzie to przykładowo opis jej upodobań i hobby?

Uproszczone łączenie spółek

Uproszczone łączenie spółek

Czy w przypadku połączenia spółek z o.o., w których udziałowcami są te same dwie osoby fizyczne, wymagane jest ogłoszenie planu połączenia oraz ustanowienie biegłego przez Sąd?

Usługowe prowadzenie ksiegowości

Usługowe prowadzenie ksiegowości

Wspólnota mieszkaniowa zatrudnia księgowego na umowę zlecenie, czy przepisy prawa wymagają posiadania uprawnień takiej osoby do wykonywania takiej usługi - licencja ministerstwa finansów? Jakie (...)

Nabycie na licytacji przez dwie osoby

Nabycie na licytacji przez dwie osoby

Czy dwie osoby fizyczne mogą dokonać zakupu nieruchomości (po 50% udziałów) podczas licytacji sądowej (komorniczej)?

NIP spółki komandytowej

NIP spółki komandytowej

Dwie osoby są jedynymi wspólnikami sp. z o.o., a jednocześnie jej jedynymi członkami zarządu. Planowane jest utworzenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem miałaby być sp. z o.o., (...)

Wspólnik spółki komandytowej

Wspólnik spółki komandytowej

Wspólnikami spółki komandytowej są osoby fizyczne (komandytariusze) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz). Nie wszyscy komandytariusze prowadzą niezależnie od spółki (...)

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kto może być wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Podatek od osiąganych przychodów z tytułu czynszu najmu płacony przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

Podatek od osiąganych przychodów z tytułu czynszu najmu płacony przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

W jaki sposób osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może rozliczać się z Urzędem Skarbowym z osiąganych przychodów z tytułu najmu lokalu?

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Składka zdrowotna w przeciwieństwie do pozostałych składek na ZUS wynosi 8% dochodu podatnika. Czy w przypadku korzystania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą z opodatkowania w (...)

Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

Zaliczenie okresów składkowych obcokrajowca

Czy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej, nie mający obywatelstwa polskiego będzie miał liczone do emerytury składki na ubezpieczenie społeczne płacone z tytułu umowy o pracę wykonywaną w Polsce, (...)

Forma umowy spółki jawnej

Forma umowy spółki jawnej

Dwie osoby fizyczne zakupiły wspólnie nieruchomość w postaci gruntu. Zamierzają zawiązać spółkę jawną i wnieść ową nieruchomość do spółki. Czy osoby fizyczne mogą wnieść zakupiony (...)

Czy spółka cywilna może zostać zawiązana przez jeden podmiot?

Czy spółka cywilna może zostać zawiązana przez jeden podmiot?

Czy spółka cywilna może zostać zawiązana przez jeden podmiot?

Nieograniczony obowiązek podatkowy, uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nieograniczony obowiązek podatkowy, uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Na czym polega tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne

Jakie są zasady opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne?

Dochody ze spółki komandytowej

Dochody ze spółki komandytowej

W listopadzie 2008 r. podpisano akt założycielski u notariusza spółki komandytowej. Zapisane jest w akcie, że pierwszy rok obrotowy zakończy się 31.12.2009 r. Wspólnikami spółki są osoby fizyczne. (...)

Wynajem lokali w ramach działalności

Wynajem lokali w ramach działalności

Rozpoczynam prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Przychód opodatkowany podatkiem zryczałtowanym. Jaką zastosować stawkę ryczałtu?

Dochody obcokrajowców osiągnięte poza Polską

Dochody obcokrajowców osiągnięte poza Polską

Polska fundacja organizuje szkolenia. W celu pozyskania uczestników, będzie przeprowadzony konkurs dla chętnych. Wszyscy, którzy się zgłoszą i przedstawią rachunek za podróż na miejsce konkursu (...)

Definicja nierezydenta

Definicja nierezydenta

Kim jest "nierezydent" w rozumieniu ustawy prawo dewizowe?

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Zamierzam kupić od osoby fizycznej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nabyte od Gminy w 1988 roku. Działka w chwili nabycia w 1988 r. była działką budowlaną (i jeszcze taki zapis jest (...)

Pojęcie pracodawcy

Pojęcie pracodawcy

Co należy rozumieć przez pojęcie "pracodawca", kiedy w spółce następuje zmiana pracodawcy mając na uwadze art. 241[8]KP?

Podmioty umowy o dzieło

Podmioty umowy o dzieło

Firma produkująca programy komputerowe zamawia ich wykonanie, posługując się umową o dzieło z wykonawcą. Czy taka umowę można zawrzeć jednocześnie z dwiema osobami? W praktyce te osoby fizyczne (...)

Komandytariusz-rolnik a ubezpieczenie społeczne

Komandytariusz-rolnik a ubezpieczenie społeczne

Osoba fizyczna prowadzi własne gospodarstwo rolne i z tego tytułu korzysta z ubezpieczenia społecznego w KRUS. Obecnie została komandytariuszem w spółce komandytowej. Spółka ta osiągnie pierwsze (...)

Przedsiębiorcy, których działanie może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji

Przedsiębiorcy, których działanie może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji

Jakie podmioty są uważane za przedsiębiorców, których działanie może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji?

Podatnicy objęci opodatkowaniem w formie karty podatkowej

Podatnicy objęci opodatkowaniem w formie karty podatkowej

Jacy podatnicy podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej?

Ubezwłasnowolnienie częściowe osoby fizycznej

Ubezwłasnowolnienie częściowe osoby fizycznej

Jakie okoliczności muszą zaistnieć, by możliwe było ubezwłasnowolnienie częściowe osoby fizycznej?

Pojęcie danych osobowych

Pojęcie danych osobowych

Czym są dane osobowe?

Obowiązek posiadania numeru REGON

Obowiązek posiadania numeru REGON

Czy ilość zatrudnionych pracowników ma wpływ na nadanie numeru REGON? Zatrudnienie zwiększono z 4 do 7 pracowników. Jeżeli tak, to w jakim czasie należy dokonać zmiany?

Zarejestrowanie spółki cywilnej

Zarejestrowanie spółki cywilnej

Prowadzę działalność gospodarczą w województwie A. Chcę założyć nową firmę (w branży zupełnie nie związanej z pierwszą). Druga firmą będzie spółka cywilna. Wspólnik mieszka w województwie (...)

Rozliczenia w obcej walucie

Rozliczenia w obcej walucie

Czy jest możliwość przesłania dewiz w ilości ponad 10000 Euro z dewizowego konta firmy, Sp. z o.o. na konto podmiotu krajowego, pośrednika w zakupie samochodu z USA?

Niepełny miesiąc a wymiar urlopu

Niepełny miesiąc a wymiar urlopu

Nauczyciel, z którym zawarliśmy umowę o pracę na czas określony od 1.09.2007 r. do 30.06.2008 r. złożył w dniu 12.11.2007 r. dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę, które upłynie w dniu 1.12.2007 (...)

Miejsce powstania dochodu z pożyczki

Miejsce powstania dochodu z pożyczki

Dwie osoby fizyczne zawierają umowę pożyczki poza granicami kraju. Zarówno wydanie pieniędzy, jak ich zwrot następuje w miejscu zawarcia umowy. Pożyczkodawcą jest osoba mieszkająca za granicą, (...)

Czy jako użytkownik wieczysty mogę wystąpić z żądanie przekształcenia tego prawa w prawo własności?

Czy jako użytkownik wieczysty mogę wystąpić z żądanie przekształcenia tego prawa w prawo własności?

Czy jako użytkownik wieczysty mogę wystąpić z żądanie przekształcenia tego prawa w prawo własności?

Spółka cywilna

Spółka cywilna

Jakie powinienem spełnić kryteria przy zakładaniu spółki cywilnej?

Podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości.

Prywatny przedsiębiorca zrealizował inwestycję polegającą na budowie budynku handlowo-usługowego. Aby do jego obsługi uzyskać wystarczająca ilość miejsc parkingowych Inwestor podpisał z gminą (...)

Transport morski (rejs żeglarski) - problem vat

Transport morski (rejs żeglarski) - problem vat

Prowadzimy spółkę cywilną (pkpir + vat). Pośredniczymy w sprzedaży rejsów żeglarskich które odbywają się głównie poza Unią (Chorwacja) oraz w Unii. Usługę rejsu zakupujemy od polskiego (...)

Umowa użyczenia a podatek od nieruchomości

Umowa użyczenia a podatek od nieruchomości

Kieruję samorządową instytucją kultury, która podlega miastu. Ma z nim podpisaną umowę użyczenia nieruchomości będącej jej siedzibą. Jest zatem użytkownikiem tej nieruchomości. Umowa użyczenia (...)

Rękojmia przy sprzedaży

Rękojmia przy sprzedaży

Nabyłem poprzez internet od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej towar, który okazał się wadliwy, czy mam możliwość dochodzenia swoich praw, dodam że sprzedający nie chce (...)

Umowa spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej

Czterech przedsiębiorców chce założyć spółkę komandytową. 1 w roli komplementariusza, 3 w roli komandytariuszy. Podział zysku będzie regulować umowa spółki niezależnie od roli i udziałów (...)

Usługi remontowe dla wspólnoty

Usługi remontowe dla wspólnoty

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa + VAT). Usługi ślusarskie i usługi remontowe. Usługi świadczę dla ludności, są to remonty klatek schodowych, piwnic, pralni, w budynkach mieszkalnych (...)

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Którzy podatnicy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy

Kiedy sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Użytkowanie wieczyste a prawo własności

W Polsce mam działkę 6000 m2, jest to użytkowanie wieczyste, niezabudowane. Działkę nabyłam w styczniu 1996 roku od gminy z przetargu. Nie zabudowałam działki w terminie umownym nie z mojej winy (...)

Czym jest nieograniczony obowiązek podatkowy?

Czym jest nieograniczony obowiązek podatkowy?

Czym jest nieograniczony obowiązek podatkowy?

Faktura wystawiana przez osobę fizyczną

Faktura wystawiana przez osobę fizyczną

Pracuję na etacie i jednocześnie prowadzę firmę jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Czy jako osoba fizyczna, nie jako firma, którą prowadzę, mogę wystawić fakturę?

1

2

3

4

5

...

18

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne