Porady prawne pobór

Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli nie wpuszczę do swojego (...)

Kontrola poboru prądu

Kontrola poboru prądu

Posiadam swój dom. Doszły mnie słuchy, że po naszym mieście chodzi "komisja", która sprawdza pobór prądu w poszczególnych domach, mieszkaniach, czy jest pobierany legalnie. Wchodzą do domów, (...)

Podatnik podatku od nieruchomości

Podatnik podatku od nieruchomości

Została zawarta umowa na okres 3 lat, tytuł: "Organizowanie targów i pobór opłat targowych na targowisku", między Gminą, jako Zamawiającym, a osobą fizyczną, jako Wykonawcą, będąca następstwem (...)

Przedawnienie poboru podatku od spadku

Przedawnienie poboru podatku od spadku

Pan X wniósł sprawę do sądu o stwierdzenie praw do spadku po 14 latach od chwili otwarcia spadku. Uzyskał postanowienie sądu, że to on dziedziczy w całości spadek. Czy p. x może podnieść w (...)

Pobór podatku dochodowego z wynagrodzenia

Pobór podatku dochodowego z wynagrodzenia

Pracownik w trakcie roku podatkowego w jednym z miesięcy przekroczył pierwszy próg skali podatkowej. Pracodawca zastosował do obliczenia zaliczki w miesiącu przekroczenia progu 19 %, od następnego (...)

Urząd właściwy do rozliczeń nierezydenta

Urząd właściwy do rozliczeń nierezydenta

Mieszkam od ponad dwóch lat za granicą, obecnie w Wielkiej Brytanii. Mam też adres zameldowania w Polsce i w sumie tam także mieszkam, tylko że nigdy mnie tam nie ma. W Polsce nadal rozliczam PIT-28 (...)

Inkasent opłaty targowej a zarząd tarowiskiem

Inkasent opłaty targowej a zarząd tarowiskiem

Gmina jako właściciel targowiska zobowiązana jest - zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych - uchwalić odpowiednią uchwałę ustalającą m.in. wysokość pobieranych opłat, formę pobieranych (...)

Nowe przepisy o komornikach i egzekucji

Nowe przepisy o komornikach i egzekucji

Od kiedy wchodzą w życie nowe przepisy o komornikach i egzekucji i jaki jest numer publikatora ustawy nowelizującej? Czy wg. nich komornik ustala swoją prowizję stosownie do nakładu pracy, a nie (...)

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy lekarze oddelegowani do komisji (...)

Moment zaliczenia do kosztów rachunku za energię

Moment zaliczenia do kosztów rachunku za energię

Otrzymujemy (spółka z o.o.) od dostarczyciela energii faktury za dostarczenie energii. Przykładowo w lutym otrzymujemy fakturę dokumentującą pobór energii w styczniu. W którym momencie możemy (...)

Podatek rolny - zgłoszenie

Podatek rolny - zgłoszenie

Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

Sprzedaż pojazdów elektrycznych a środowisko

Sprzedaż pojazdów elektrycznych a środowisko

Firma nasza dystrybuuje pojazdy elektryczne typu segway. Są to jednostki napędzane elektrycznie dedykowane do jazdy w ruchu pieszym. W ogólnym zarysie można je porównać do hulajnóg elektrycznych, (...)

Ustalanie taryfy za wodę przez gminę

Ustalanie taryfy za wodę przez gminę

Właścicielem urządzeń wodnych (oczyszczalnia ścieków i studnia wody) jest zakład, którego właścicielem jest skarb państwa. Czy gmina może ustalać stawki za pobór wody i odprowadzanie ścieków (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim (...)

Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo poboru dla obecnych akcjonariuszy?

Właściwość urzędu dla zagranicznego wspólnika

Właściwość urzędu dla zagranicznego wspólnika

Dywidenda za 2005 r. została wypłacona osobie fizycznej - zagranicznemu wspólnikowi sp. z o.o. 9.06.2006 r. Spółka ma siedzibę w Szczecinie. Do jakiego urzędu skarbowego: Zachodniopomorskiego w (...)

Ustalenie dłużnika zobowiązanego

Ustalenie dłużnika zobowiązanego

Z uwagi na spory sąsiedzkie podejrzewam, że sąsiad dopuścił się uszkodzenia mojego licznika elektrycznego znajdującego się na klatce schodowej, pracownicy Zakładu Energetycznego ( prawdopodobnie (...)

Nielegalny pobór energii

Nielegalny pobór energii

W dniu 12.02.2006 zgłosiłem do zakładu energetycznego reklamację na zawyżanie licznika. W dniu 14.02.2006 przyjechali panowie z kontroli i stwierdzili że liczniki zawyżają pobór energii, po czym (...)

Zarząd w małej wspólnocie

Zarząd w małej wspólnocie

Przed zniesieniem sądowym współwłasności nieruchomości, jeden z współwłaścicieli był administratorem nieruchomości i zbierał od wszystkich lokatorów ryczałtem za wodę, przypisując każdemu (...)

Pobór i zapłata podatku od dywidendy

Pobór i zapłata podatku od dywidendy

Jeśli spółka jawna jest akcjonariuszem spółki akcyjnej, to jak wygląda zapłata podatku od dywidendy? Czy spółka jawna ma zaliczyć przychód z tego tytułu do swoich przychodów, a zryczałtowany (...)

Formularze CIT przy poborze podatku od dywidend

Formularze CIT przy poborze podatku od dywidend

W przypadku wypłaty przez osobę prawną (określoną jako podmiot A) dywidendy na rzecz innej osoby prawnej (określoną jako podmiot B), podmiot A, jako płatnik podatku od dywidendy, powinien złożyć (...)

Płatnik a należności związane z najmem

Płatnik a należności związane z najmem

Jesteśmy spółką z o.o. Dla dwóch naszych przedstawicieli wynajmujemy mieszkania w innym mieście - jedno od osoby prywatnej, drugie od spółdzielni. Wiemy, że dla pracowników jest to przychód (...)

Rozliczenie straty podatkowej oraz zwrot zaliczek

Rozliczenie straty podatkowej oraz zwrot zaliczek

W związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą od sierpnia 2005 r. ponoszę jedynie koszty. Nie miałem w tym okresie przychodów. W związku z tym rok 2005 zakończę ze stratą. Czy (...)

Przeniesienie do rezerwy przez WKU

Przeniesienie do rezerwy przez WKU

W dniu 20 października 2005 roku rozpocząłem 29 rok życia, jednocześnie 1 października 1999 roku rozpocząłem studia, których nie przerywałem a jedynie miałem parę powtórek semestrów. W związku (...)

Kara za nielegalny pobór energii

Kara za nielegalny pobór energii

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

Podatek od podwyższenia kapitału zakładowego

Podatek od podwyższenia kapitału zakładowego

Z funduszu zapasowego podniesiono kapitał w spółce z o.o. Spółka zapłaciła z tego tytułu podatek. Czy udziałowcy muszą zwrócić spółce podatek?

Opodatkowanie wygranej w zakładzie bukmacherskim

Opodatkowanie wygranej w zakładzie bukmacherskim

Jak należy się rozliczyć z ewentualnej wygranej od sportowych zakładów bukmacherskich zawieranych przez internet za granicą? Np. www.expekt.com/pol?Czy będzie to wyglądało tak samo w przypadku (...)

Prowadzenie spraw podatkowych w firmie

Prowadzenie spraw podatkowych w firmie

Zgodnie z Ordynacją Podatkową płatnik jest obowiązany wyznaczyć osoby odpowiedzialne za naliczenie, pobór oraz odprowadzenie PDOF. Jeżeli firmę obslugują dwa biura rachunkowe (jedno nalicza płace (...)

Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia

Opodatkowanie zaległego wynagrodzenia

Po prawomocnym wyroku w Sądzie Pracy, komornik wyegzekwował od mojego zakładu pracy kwotę pieniędzy (wraz z odsetkami) i przekazem pocztowym wysłał mi do domu. Pieniądze otrzymałam w 2004 r za (...)

Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

Pobór zaliczek przez zarządcę sądowego od lokalu

Pobór zaliczek przez zarządcę sądowego od lokalu

Czy zarządca sądowy może naliczać współwłaścicielom kamienicy, którzy zajmują w niej mieszkania, tzw. fundusz remontowy? Przecież i tak wszystko jest finansowane z ich przychodów.

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli tak, to ile trwa w tym przypadku (...)

Powołanie do wojska w trakcie studiów

Powołanie do wojska w trakcie studiów

Jeżeli w wieku 28 lat jest się na ostatnim roku studiów i dostało się powołanie do WKU, to czy można zostać powołanym do wojska co jest jednoznaczne z przerwaniem studiów na 11 miesięcy służby?

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Pobór opłaty za zajęcia pasa drogowego

Czy gmina powinna pobierać opłatę za zajęcie pasa drogowego w przypadku gdy dotyczy to drogi wewnętrznej, nie mającej formalnie nadanego statusu drogi publicznej gminnej, będącej własnością (...)

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Nielegalne a bezumowne pobieranie energii

Kiedy dochodzi do nielegalnego poboru energii , czym się to różni od bezumownego poboru energii?

nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

Czy nieprawidłowe działanie licznika zawsze skutkuje uznaniem, że energia elektryczna pobierana była nielegalnie?

Sankcje za nielegalny pobór energii

Sankcje za nielegalny pobór energii

Jakie sankcje cywilne grożą za nielegalny pobór energii?

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

Opłaty karne za nielegalny pobór energii

W jaki sposób obliczane są opłaty karne za nielegalne pobieranie energii?

Odpowiedzialność odszkodowawcza za nielegalny pobór energii

Odpowiedzialność odszkodowawcza za nielegalny pobór energii

Jak kształtuje się odpowiedzialność odszkodowawcza za nielegalny pobór energii?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne