Porady prawne przedawnienie

Nie otrzymałem wynagrodzenia za wydaną płytę.

Nie otrzymałem wynagrodzenia za wydaną płytę.

Bardzo bym Państwa prosił o pomoc w sprawie dotyczącej niewypłaceni ami honorarium za wydaną płytę. W 2012 roku nagrałem płytę, w ramach reklamy zagrałem również pare koncertów. Niestety (...)

Wzięta pożyczka w parabanku-kiedy następuje przedawnienie?

Wzięta pożyczka w parabanku-kiedy następuje przedawnienie?

Dałem się namówić mojemu znajomemu na wzięcie na siebie pożyczki w jednym z parabanków. Pożyczkę wziąłem na siebie w 2010 roku. Niestety mój znajomy pożyczki nie spłacił. 10 czerwca 2015 (...)

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kiedy następuje przedawnienie zaległych składek ZUS?

Kto zaległe składki ZUS ulegają przedawnieniu? Czy jeżeli ZUS nie odezwał się w sprawie zaległych składek za rok 2003, to mogę sprawę uważać za zakończoną?

Wezwanie do zapłaty za jazdę bez biletu

Wezwanie do zapłaty za jazdę bez biletu

Przedwczoraj otrzymałem pocztą nakaz zapłaty za jazdę bez biletu w 2004 roku. Powiem szczerze nie pamiętam żebym wtedy jechał bez biletu. Czy jeżeli sprawa dotyczy tak odległego czasu, to czy (...)

Czy istnieje możliwość uniknięcia spłaty kredytu?

Czy istnieje możliwość uniknięcia spłaty kredytu?

W 2006 roku wziąłem kredyt na zakup sprzętu elektronicznego w wysokości 4000 złotych. W 2014 roku wysokość kredytu do spłaty wzrosła do 15 tysięcy. W chwili obecnej cały czas nęka mnie firma (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

Wymagalność roszczenia

Wymagalność roszczenia

Z jakim momentem dane roszczenie staje się wymagalne?

Odpowiedzialność za pokój wynajęty na wakacje

Odpowiedzialność za pokój wynajęty na wakacje

Jakie przepisy regulują wynajęcie pokoju gościnnego podczas wakacji (przy ustalonym koszcie za dobę i regułach dotyczących doby hotelowej) - czy mają tu zastosowanie przepisy o usługach turystycznych. (...)

Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Po jakim terminie przedawnienia się przestępstwo oszustwa (art. 286 par. 1 k.k.)?

Przedawnienie abonamentu RTV

Przedawnienie abonamentu RTV

Bardzo dawno temu osoba zarejestrowała odbiornik RTV. Może to był rok 1982. Po pewnym czasie zaprzestała opłacać abonament RTV, który już ok. 15 lat nie jest opłacany. Były wysyłane wezwania (...)

Zrzeczenie się prawa do spadku

Zrzeczenie się prawa do spadku

Kupiłam od rodziców nieruchomość (działka z domem). Rodzice nadal mieszkają w w/w nieruchomości - taką zawarłam z nimi umowę. Mam siostrę. Chcę zapłacić jej pewną kwotę z tytułu nieuczestniczenia (...)

Ściganie za przestępstwo zniesławienia

Ściganie za przestępstwo zniesławienia

Czy ściganie za przestępstwo zniesławienia uzależnione jest od woli pokrzywdzonego?

Przedawnienie roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku

Przedawnienie roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku?

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Po jakim czasie następuje przedawnienie zobowiązania podatkowego?

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia majątkowego

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia majątkowego

Czy możliwe jest zrzeczenie się zarzutu przedawnienia roszczenia majątkowego przed upływem jego terminu?

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Witam. Mój znajomy jest mi winien sporą sumę pieniędzy. Obecnie czekam na spłatę tego długu, jednak boję się że dług ten może ulec przedawnieniu. Co mogę zrobić, by przerwać bieg terminu (...)

Przedawnienie należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne

Przedawnienie należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne

Po jakim terminie ulegają przedawnieniu należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne?

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Czy wszczęta egzekucja, powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Zarzut przedawnienia roszczenia banku

Zarzut przedawnienia roszczenia banku

Czy poręczyciel kredytu może powołać się na zarzut przedawnienia roszczenia banku, jeżeli dłużnik zrzekł się tego uprawnienia?

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Po jakim okresie następuje przedawnienie zobowiązań podatkowych?

Okres przedawnienia zobowiązania powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem

Okres przedawnienia zobowiązania powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem

Jak długi jest okres przedawnienia w przypadku zobowiązania, które powstało pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem?

Kradzież pieniędzy przez partnera życiowego

Kradzież pieniędzy przez partnera życiowego

Jakiś czas temu upoważniłam mojego chłopaka do korzystania z mojego rachunku bankowego. Niestety wyjechał i opróżnił moje konto. Czy mogę go oskarżyć o kradzież, pomimo udzielonego wcześniej (...)

Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn

Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn

Jakie warunki musi spełnić podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn?

Losy roszczenia cywilnego

Losy roszczenia cywilnego

Co dzieje się z roszczeniem cywilnym w przypadku przerwania biegu jego przedawnienia?

Przedawnienie roszczenia cywilnego

Przedawnienie roszczenia cywilnego

Czy sąd może samodzielnie oddalić powództwo ze względu na przedawnienie roszczenia?

Podniesienie zarzutu przedawnienia przez osobę zobowiązaną do spełnienia świadczenia

Podniesienie zarzutu przedawnienia przez osobę zobowiązaną do spełnienia świadczenia

Na czym polega podniesienie zarzutu przedawnienia przez osobę zobowiązaną do spełnienia świadczenia?

Umorzenie wszczętego wcześniej postępowania karnego

Umorzenie wszczętego wcześniej postępowania karnego

W jakich sytuacjach następuje umorzenie wszczętego wcześniej postępowania karnego?

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej

Przedawnienie roszczeń z umowy przedwstępnej

Po jakim czasie przedawniają się roszczenia z zawartej umowy przedwstępnej?

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia cywilnego

Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia cywilnego

Zaistnienie jakich zdarzeń przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia cywilnego?

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia, spowodowanego wszczęciem egzekucji administracyjnej

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia, spowodowanego wszczęciem egzekucji administracyjnej

Do jakiego momentu trwa zawieszenie biegu terminu przedawnienia, spowodowanego wszczęciem egzekucji administracyjnej?

Termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych

Termin przedawnienia roszczeń alimentacyjnych

Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z alimentów?

Roszczenia alimentacyjne - przedawnienie

Roszczenia alimentacyjne - przedawnienie

Kiedy przedawniają sie roszczenia alimentacyjne?

Przedawnienie roszczenia regresowego Zakładu Ubezpieczeń

Przedawnienie roszczenia regresowego Zakładu Ubezpieczeń

Parę lat temu spowodowałem wypadek samochodowy. Czy zakład ubezpieczeniowy może dochodzić ode mnie zwrotu pieniędzy, które wypłacił on poszkodowanemu? Jeśli tak, to po jakim czasie roszczenie (...)

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu

Przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu?

Przedawnienie roszczenia o zapłatę odsetek

Przedawnienie roszczenia o zapłatę odsetek

Po jakim czasie ulega przedawnieniu roszczenie o zapłatę odsetek, za niewykonanie zobowiązania pieniężnego w terminie?

Przedawnienie karalności wykroczenia

Przedawnienie karalności wykroczenia

Po jakim czasie następuje przedawnienie karalności wykroczenia?

Przedawnienie roszczenia, które przysługuje wierzycielowi w stosunku do poręczyciela

Przedawnienie roszczenia, które przysługuje wierzycielowi w stosunku do poręczyciela

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia, które przysługuje wierzycielowi w stosunku do poręczyciela?

Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji

Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji

Czy roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu?

Zwolnienie od podatku nabycia nieruchomości w drodze spadku

Zwolnienie od podatku nabycia nieruchomości w drodze spadku

Kiedy nabycie nieruchomości w drodze spadku jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn?

Zrzeczenie się przez dłużnika przysługującego mu prawa podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia

Zrzeczenie się przez dłużnika przysługującego mu prawa podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia

Czy dłużnik może zrzec się przysługującego mu prawa podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia?

Przedawnienie należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przedawnienie należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Po jakim czasie przedawnieniu ulegają należności z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Ustawowy skutek powstania przedawnienia roszczenia

Ustawowy skutek powstania przedawnienia roszczenia

Jaki jest ustawowy skutek powstania przedawnienia roszczenia?

Powołanie się na naruszenie interesu kontrahenta i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego

Powołanie się na naruszenie interesu kontrahenta i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego

Czy na podstawie przepisów prawa karnego, możliwe jest powołanie się na naruszenie interesu kontrahenta i zasadę rzetelnego obrotu gospodarczego? Mój dłużnik w postępowaniu przed sadem powołał (...)

Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

Zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn

Na czym polega zwolnienie podatkowe, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Przerwanie biegu przedawnienia, a nowe terminy

Przerwanie biegu przedawnienia, a nowe terminy

Czy po przerwaniu przedawnienia termin tego przedawnienia biegnie na nowo?

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie

Czy wierzytelność zabezpieczona hipotecznie może ulec przedawnieniu?

Zwrot udziału od spółdzielni - termin przedawnienia

Zwrot udziału od spółdzielni - termin przedawnienia

W jakim terminie przedawnia się roszczenie o zwrot udziału od spółdzielni?

Odpowiedzialność sprzedawcy za rzacz - terminy

Odpowiedzialność sprzedawcy za rzacz - terminy

W jakim terminie sprzedawca odpowiada za wady rzeczy?

Ospowiedzialność solidarna - roszczenie regresowe

Ospowiedzialność solidarna - roszczenie regresowe

Jako dłużnik solidarny spłaciłem dług. Czy mogę domagać się zwrotu pieniędzy od moich wspólników, pozostałych dłużników?

Przerwanie biegu przedawnienia - skutki

Przerwanie biegu przedawnienia - skutki

Jakie są skutki przerwania biegu przedawnienia?

1

2

3

4

5

...

19

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne