Porady prawne przyczyny niedotyczące pracowników

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Czy art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy (Dz. U. Nr 90, poz. 844) daje możliwość zwolnienia pojedynczo pracownika z przyczyn (...)

Zwolnienia grupowe pracowników

Zwolnienia grupowe pracowników

W grudniu 2003 r. wręczyłem wypowiedzenia umowy o pracę pracownikom z przyczyn ekonomicznych. Rozwiązanie umowy nastąpi 31 marca 2004 r. Kieruję dwoma firmami. W pierwszej firmie zwonienie dotyczy (...)

Zwolnienie grupowe pracowników

Zwolnienie grupowe pracowników

Zatrudniamy 85 pracowników, chcemy zwolnić jednego pracownika z przyczyn ekonomicznych z 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Jaką odprawę powinniśmy mu wypłacić jeżeli jest zatrudniony u nas od 01.08.1996 (...)

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Pracodawca zatrudnia pow. 20 pracowników. Zwalnia jedną osobę (likwidacja stanowiska pracy) czy wg nowo obowiązujących przepisów pracownikowi należy się odprawa? Pracownik był zatrudniony na czas (...)

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Zakład pracy zatrudniający 66 osób rozwiązał z pracownicą umowę o pracę z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika. W/w pracownica była zatrudniona w zakładzie 8 lat, czy w związku (...)

Zwolnienie pracownika z przyczyn niezawinionych

Zwolnienie pracownika z przyczyn niezawinionych

Pracodawca zatrudnia około 200 pracowników, ale zamierza rozwiązać stosunek pracy z jednym pracownikiem, czyli na podstawie art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków (...)

Zwolnienia grupowe a odprawa

Zwolnienia grupowe a odprawa

Moja firma zatrudnia 13 pracowników na etatach oraz kilkudziesięciu na umowach zlecenie. Obecnie będziemy zmuszeni z przyczyn ekonomicznych zwolnić 7 etatowców. Czy w takim przypadku mogą mieć u (...)

Przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunków pracy niedotyczące pracowników

Przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunków pracy niedotyczące pracowników

Czym są przyczyny uzasadniające rozwiązanie stosunków pracy niedotyczące pracowników, o których mowa w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn (...)

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Czy pracownicy ponownie zatrudnieni w tym samym zakładzie lecz pod inną nazwą będą w świetle prawa traktowani jak nowozatrudnieni? Jak to się ma do art. 23 KP i czy przy zwolnieniu dużej ilości (...)

Rozwiązanie bez wypowiedzenia a odprawa

Rozwiązanie bez wypowiedzenia a odprawa

Czy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 paragraf 1 [1] w związku z zaprzestaniem przez pracodawcę od 3 miesięcy wypłaty wynagrodzenia pracownikowi przysługuje odprawa w (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem

Z powodu śmierci współwłaściciela spółki cywilnej - było dwóch wspólników - spółka zakończyła działalność 31.07.2005 r. Współwłaściciel, który pozostał zgłosił kontynuację działalności (...)

Sposób obliczania odprawy przy zwolnieniu grupowym

Sposób obliczania odprawy przy zwolnieniu grupowym

W jaki sposób prawidłowo wyliczyć wysokość odprawy dla pracownika ( przepisy mówią: zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 08.01.1997, Dz. U. nr 2 poz. 14 ze zm.). Załóżmy, że zwalniany pracownik w ciągu (...)

Zwolnienie z pracy po powrocie z urlopu

Zwolnienie z pracy po powrocie z urlopu

Jestem zatrudniona w firmie od 15 września 1997 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony. Firma została przejęta łącznie z pracownikami i zobowiązaniami wobec nich w listopadzie ubiegłego roku (...)

Odprawa pieniężna, przysługująca pracownikowi zwolnionemu na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Odprawa pieniężna, przysługująca pracownikowi zwolnionemu na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Jak wysoka jest odprawa pieniężna, przysługująca pracownikowi zwolnionemu na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne