Porady prawne roszczenia bankowe

Treść bankowego tytułu egzekucyjnego

Treść bankowego tytułu egzekucyjnego

Jakie elementy powinny się znaleźć w treści bankowego tytułu egzekucyjnego?

elementy, bankowy, tytuł, egzekucyjny

elementy, bankowy, tytuł, egzekucyjny

Jakie elementy powinien zawierać bankowy tytuł egzekucyjny?

Bankowe tytuły egzekucyjne

Bankowe tytuły egzekucyjne

Czy polskie banki są uprawnione do wystawiania tytułów egzekucyjnych?

Zajęcie przez komornika rachunku kredytowego

Zajęcie przez komornika rachunku kredytowego

Dłużnik posiada konto bankowe, na którym ma dostępną linię kredytową. Czy komornik może zająć pieniądze z linii kredytowej?

Przedawnienie roszczeń z debetu bankowego

Przedawnienie roszczeń z debetu bankowego

Moja znajoma miała konto na którym jest niedozwolone saldo debetowe. Debet ten powstał 11 czerwca 2005 r. Bank wezwał znajomą do zapłaty kilka dni po stwierdzeniu niedoboru na koncie, jednak znajoma (...)

Wniesienie pozwu wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wniesienie pozwu wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Jakie korzyści daje wniesienie pozwu wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Przedawnienie roszczeń z rachunku bankowego

Przedawnienie roszczeń z rachunku bankowego

Ile wynosi okres przedawnienia na koszty prowadzenia rachunku bankowego?

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Przedawnienie bankowego tytułu egzekucyjnego

Karta kredytowa została wydana w styczniu 2003 r. i wtedy też został uruchomiony kredyt. Po wielokrotnym przekroczeniu dopuszczalnego salda i braku jakiejkolwiek spłaty umowa kredytowa została rozwiązana (...)

Potrącenie bankowe

Potrącenie bankowe

Czy Bank może żądać od poręczyciela odpowiedzialności, gdy po terminie spłaty kredytu na koncie dłużnika głównego pojawiły się pełne środki na pokrycie tegoż kredytu, a z umowy kredytowej, (...)

Elementy bankowego tytułu egzekucyjnego

Elementy bankowego tytułu egzekucyjnego

Jakie elementy powinny się znaleźć w tytule egzekucyjnym, który wydawany jest przez bank?

Przedawnienie zadłużenia na karcie kredytowej

Przedawnienie zadłużenia na karcie kredytowej

Byłem posiadaczem karty kredytowej wydanej przez bank. W 2001 lub 2002 przestałem spłacać z niej zadłużenie. Ile wynosi termin przedawnienia długu powstałego w wyniku zaprzestania spłaty zadłużenia (...)

Wpis do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów

Wpis do Bankowego Rejestru Niesolidnych Klientów

W 1999 r miałam debet na rachunku bankowym ROR. W latach 2000 do 2002 spłacałam w ratach dług. Nie spłaciłam go do końca do tej pory. W 2003 r. była próba ugody między mną a bankiem. Ostatnia (...)

Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie (...)

Uprawnienia występującego wspólnika ze spółki

Uprawnienia występującego wspólnika ze spółki

Jestem jednym z trzech wspólników s.c. Spółka posiada nieruchomości i kredyty bankowe. Czy po moim wystąpienia ze spółki otrzymam część środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży tych nieruchomości (...)

Przedawnienie roszczeń z rachunku bankowego

Przedawnienie roszczeń z rachunku bankowego

Ile czasu ma klient banku na reklamację wypływu pieniędzy z jego konta i od którego momentu liczy się termin przedawnienia tego uprawnienia? Od momentu dowiedzenia się o tym fakcie czyli od momentu (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Mój kolega posiadał kredyt nieodnawialny ze spłata do 15.02.2006 r. Przy podpisaniu umowy podpisał klauzulę o dobrowolnym wystawieniu tytułu egzekucyjnego także do 15.02.2006 r. Oczywiście nie (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Do jakiej wysokości bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny? Jaki przepis to reguluje? Czy BTE może obejmować np. 150% kwoty udzielonego kredytu czy więcej?

Wniosek o zabezpieczenie majątku na czas rozwodu

Wniosek o zabezpieczenie majątku na czas rozwodu

Mąż złożył w sądzie pozew o rozwód z orzeczeniem o mojej winie. Zachowanie męża w ciągu ostatnich miesięcy budzi wątpliwości co do stanu jego zdrowia psychicznego. Czy - jako pozwanej - przysługuje (...)

Cesja wierzytelności przez bank

Cesja wierzytelności przez bank

Mój bank, w którym mam niespłacony kredyt, dokonał cesji na rzecz firmy windykacyjnej, która teraz dochodzi ode mnie roszczenia. Czy Bank mógł dokonać umowy cesji? Czy w tym przypadku nie obowiązuje (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Przeciwko komu może zostać wydany bankowy tytuł egzekucyjny?

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny

Czy Bank miał prawo występować do Sądu Rejonowego z bankowym tytułem egzekucyjnym, jeśli nie było to poprzedzone wezwaniami do spłaty zadłużenia. Jeśli takich wezwań nie było, czy jest to (...)

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Gdzie skierować wniosek o wypłatę niezapłaconego wynagrodzenia z umowy o pracę (z FGŚP)? Firma, w której pracowałem upadła w 2001 roku, do dziś syndyk nie może sprzedać pozostałych po firmie (...)

Realizacja uprawnienia z hipoteki

Realizacja uprawnienia z hipoteki

Kredyt mieszkaniowy z banku PKO BP zabezpieczony jest hipoteką, wartość tego kredytu wraz z hipoteką kaucyjną stanowi około 60% wartości rynkowej nieruchomości. Kredyt ten jest spłacany bardzo (...)

Pomyłki bankowe

Pomyłki bankowe

Bank wykonał operacje wypłaty gotówki oraz blokady terminowej na rzecz osoby nieuprawnionej do korzystania z konta. Na moją interwencję bank odpowiedział, że było to wynikiem pomyłki przy wprowadzaniu (...)

Wartość spadku

Wartość spadku

Mój tato zostawił testament w którym cały majątek zapisał swojej żonie. Uznałem ten testament, wkrótce odbędzie się rozprawa o nabycie spadku. Żona ojca odmawia mi podania informacji na temat (...)

Przedawnienie zobowiązania żyranta

Przedawnienie zobowiązania żyranta

Jestem żyrantem bankowej pożyczki odnawialnej. Pożyczkobiorca ma 35 lat a umowa pożyczki miała obowiązywać do 60 roku jego życia, potem miał ja spłacić. Umowa została zawarta w 1998 r. W 2002 (...)

Bezpodstawne wzbogacenie-termin przedawnienia

Bezpodstawne wzbogacenie-termin przedawnienia

W roku 2002 na konto spółki cywilnej (obecna działalność jednoosobowa prowadzona pod tą samą nazwą) trafił przelew od naszego klienta - przelew ten został wysłany omyłkowo. Czy i kiedy może (...)

 Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank

Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank

Jak powinien wyglądać bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez dany bank?

Obowiązki dłużnika w związku z wyjazdem za granicę

Obowiązki dłużnika w związku z wyjazdem za granicę

Od roku prowadzona jest egzekucja komornicza z mojej pensji (kredyt w banku). Nadarzyła się okazja do wyjazdu z kraju (Unia Europejska), do pracy, "niestety" legalnej. Chciałabym zrobić to nie powiadamiając (...)

Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

Zawarcie ugody z bankiem o umorzenie odsetek karnych.

W raz z mężem wzięliśmy kredyt hipoteczny. Oboje prowadzimy działalność gospodarczą. Nasze zarobki zależne są od sprzedaży, w związku z czym nieterminowo wpłacaliśmy ratę. Bank wypowiedział (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

Było postanowienie sądu rejonowego, które nadało bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności w 2003 r. Wobec braku skuteczności wyegzekwowania należności bank umorzył sprawę , a (...)

Podział kwoty uzyskanej z licytacji ruchomości

Podział kwoty uzyskanej z licytacji ruchomości

Mojemu dłużnikowi zająłem rachunki bankowe i samochód. Wartość samochodu jest sporo niższa od długu. Nie jestem też jedynym wierzycielem, który wnioskował o zajęcie ruchomości dłużnika. (...)

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Zniszczenie przedmiotu zabezpieczenia

Spłata pożyczki została zabezpieczona przewłaszczeniem na zabezpieczenie. Dłużnik może nadal (w ograniczonym zakresie) korzystać z rzeczy ruchomej.Czy w przypadku zniszczenia (albo kradzieży) (...)

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości

Sytuacja wygląda następująco: przegraliśmy sprawę o zapłatę faktur, wierzyciel skierował sprawę do egzekucji, komornik zajął konta bankowe i zrobił wpis do hipoteki. W tej chwili trwają między (...)

Egzekwowanie roszczenia od dłużników dłużnika

Egzekwowanie roszczenia od dłużników dłużnika

Mam tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi, który sam posiada wymagalne należności u swoich kontrahentów, jednak stwierdzają je jedynie faktury podpisane przez nich. Nie były jeszcze dochodzone (...)

Problem ze sprzedawcą

Problem ze sprzedawcą

W czerwcu, za pośrednictwem internetu, zakupiłam rolety w firmie X. Wpłaciłam należną kwotę, podałam wymiary rolet. Przed zleceniem zamówienia wysłałam zdjęcie okna z pytaniem, czy do tego (...)

Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie

Skarga na nierozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie

W dniu 06.07.2005 wypowiedziałem umowę o prace w trybie Art.55 par.1.1 KP z powodu dużych zaległości płatniczych. Pracodawca (Spółdzielnia Pracy) jest w ciężkiej sytuacji finansowej. W dniu 14.07.2005 (...)

Domaganie się zapłaty po przedawnieniu raty

Domaganie się zapłaty po przedawnieniu raty

W maju 1999 roku zawarłem kredyt na zakup ratalny w banku. Kwota kredytu wyniosła 4 572,72 zł kredyt został udzielony na okres 24 miesięcy. W umowie bank zastrzega sobie prawo do wystawienia tytułu (...)

Zwrot pożyczki stwierdzonej wyłącznie przelewami

Zwrot pożyczki stwierdzonej wyłącznie przelewami

Pożyczyłem komuś pieniądze, ale nie mam na te okoliczność umowy pożyczki tylko potwierdzenia przelewów pieniędzy z tytułem prawnym "pożyczka". Tylko ustnie ustaliliśmy, do kiedy miał zwrócić (...)

Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

Zajęcie rachunku bankowego pracodawcy

Komornik zablokował konta pracodawcy, zezwolił jednak na dokonanie wypłaty. Z poborów pracowników potracane są różne należności i zobowiązania (pracownikowi starcza pensji z nawiązka). Jednak (...)

Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

Unieważnienie bankowy tytułu egzekucyjnego

Na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy - Prawo bankowe, do dnia 31 grudnia 1997 r. bank mógł wszczynać egzekucję na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego samemu nadając mu klauzulę wykonalności (...)

Bankowy tytuł egzekucyjny, wystawiany na podstawie Prawa bankowego

Bankowy tytuł egzekucyjny, wystawiany na podstawie Prawa bankowego

Jakie elementy powinien zawierać bankowy tytuł egzekucyjny, wystawiany na podstawie Prawa bankowego?

Wypłata środków przez BFG

Wypłata środków przez BFG

Zgodnie z \'powszechną świadomością\' depozyty ludności są gwarantowane do określonej kwoty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Jak to wygląda w praktyce? W jakim terminie BFG wypłaca kwotę gwarancyjną? (...)

Eksmisja najemcy prowadzącego działalność. Jak i co robić?

Eksmisja najemcy prowadzącego działalność. Jak i co robić?

11 maja 2006 zawarłem umowę najmu lokalu (mieszkania) dla podmiotu mającego prowadzić w nim działalność gospodarczą - punkt sprzedaży pieczywa. Umowa zawarta została na piśmie na czas nieokreślony (...)

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

Jak dochodzić zwrotu pożyczki

Pożyczyłem jednej osobie 1500 zł, a drugiej 1800 zł - udokumentowane przelewem bankowym na konta tych osób. Nie mogę odzyskać tych pieniędzy. Jedynym dowodem pożyczki są przelewy bankowe. Jak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne