Porady prawne rozwój

Koszt utrzymania dziecka a alimenty

Koszt utrzymania dziecka a alimenty

Rozwodzę się z mężem, mamy dwójkę dzieci syn mieszka z mężem a córka ze mną. Mąż w związku z tym nie chce płacić alimentów na córkę, ponieważ uważa, że alimenty się \\\'znoszą\\\' (...)

Alimenty na  dziecko a podstawy ich zasądzenia

Alimenty na dziecko a podstawy ich zasądzenia

Jakie sprawy sąd bierze pod uwagę przy zasądzaniu alimentów na rzecz dzieci? Kiedy sąd może ograniczyć wysokość alimentów oraz do kiedy muszę je płacić na rzecz córki?

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Jestem pracownikiem akademickim, robię doktorat i chciałbym w związku z tym wziąć urlop bezpłatny. Czy mam prawo do urlopu bezpłatnego we względu na pracę naukową w ramach doktoratu?

Przywrócenie terminu w postępowaniu karnym

Przywrócenie terminu w postępowaniu karnym

W marcu otrzymałam postanowienie o wszczęciu postępowania z art. 160 kodeksu karnego i 190 kodeksu karnego przeciwko pani X. Czekając na dalszy rozwój sprawy w połowie marca zadzwoniłam do prokuratora (...)

Stawka VAT na szkolenia

Stawka VAT na szkolenia

Firma, podatnik podatku VAT, przeprowadziła szkolenie pt. \"Zaangażowanie zakładu pracy w rozwój pracowników\"; Na fakturze wskazano PKWiU 80.42.20 i zastosowano stawkę zwolnioną. Czy jest to prawidłowe (...)

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Wyłudzenie bezzwrotnej dotacji przez bezrobotnego

Bezrobotny otrzymał chyba z urzędu miejskiego 10 tys. zł. dotacji na otwarcie i rozwój własnej firmy - sklepu motoryzacyjnego. Firmy jednak nie prowadzi. Rzekomy sklep jest cały czas zamknięty od (...)

Przelewy między firmami

Przelewy między firmami

Właściciel 2 odrębnych firm - działalność 1-osobowa. Czy jest możliwość, aby legalnie, zgodnie z polskim prawem, przelewać pieniądze pomiędzy firmą 1 i firmą 2, które należą do tej samej (...)

Posiadanie samoistne a dziedziczenie

Posiadanie samoistne a dziedziczenie

Moi zmarli rodzice uczynili mnie jedynym spadkobiercą co potwierdził sąd w prawomocnym już postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. Moja matka razem z moim wujkiem figurują w starostwie powiatowym (...)

Dofinansowanie regionalnego programu operacyjnego

Dofinansowanie regionalnego programu operacyjnego

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju reguluje zasady rozdzielania środków unijnych przez administrację państwową w celu realizacji ustawowych celów publicznych. Rozdzielanie (...)

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Przedmiotem mojego zapytania jest zmiana przeznaczenia gruntu, z rolnego na budowlane. Posiadam kilka działek rolnych w gminie, w której nie podjęto jeszcze prac nad miejscowym planem zagospodarowania (...)

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Mój chłopak się rozwodzi. Był to pomysł jego żony, więc postanowili zrobić to bez orzekania o winie. Mój chłopak napisał pozew, w nim ilość alimentów - 350zł (ponieważ mają 7 letnią córeczkę), (...)

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej (...)

Zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu

Zażalenie na postanowienie sądu o zabezpieczeniu

Do lutego 2007 r. mieszkałem wraz z żoną i kilkumiesięczną córeczką w K. W lutym 2007 r. żona wyjechała z córeczką do swoich rodziców w O. (miał to być 2-tygodniowy pobyt podczas ferii zimowych). (...)

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Żona chce się ze mną rozwieść i wyprowadzić się z dziećmi. Mamy dwójkę dzieci. Czy żona może się wyprowadzić z dziećmi przed orzeczeniem sądu o rozwodzie i decyzji co do opieki nad dziećmi? (...)

Sposób podziału zysku w spółce z o.o.

Sposób podziału zysku w spółce z o.o.

Spółka z o.o. ma trzech udziałowców: A (80%), B (10%), C (10%). Wszyscy są osobami fizycznymi, przy czym A ma obywatelstwo obce. Umowa spółki przewiduje wyłączenie zysku od podziału, zgodnie (...)

Koszt naprawy środka trwałego

Koszt naprawy środka trwałego

Spółka zakupiła w grudniu 2005 r. samochód osobowy, który jest w ewidencji środków trwałych. Jest to stary rocznik i od momentu zakupu tego samochodu, Spółka ponosi poważne koszty związane (...)

Stan zdrowia dziecka a stanowisko sądu

Stan zdrowia dziecka a stanowisko sądu

Od grudnia 2005 roku aż do chwili obecnej toczy się postępowanie w sądzie rodzinnym wszczęte z urzędu z powodu wniosku rodziny zastępczej o jej rozwiązanie. Matka, która ma ograniczoną władzę (...)

Zakup strychu od wspólnoty

Zakup strychu od wspólnoty

Mam zamiar zaadaptować strych w kamienicy, zarządzanej przez wspólnotę. Strych nadaje się do prawie całkowitej wymiany. Belki stropowe są zmurszałe. Wspólnota wyraziła zgodę na adaptację i (...)

Zwolnienie (obniżenie) z podatku od gruntów

Zwolnienie (obniżenie) z podatku od gruntów

Firma (osoby fizycznej) zajmująca się wydobyciem kopalin płaci podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tzn. od obszaru górniczego. Od ponad dwóch lat przychody (...)

Małoletni sprawca szkody

Małoletni sprawca szkody

Jadąc zgodnie z przepisami motocyklem w terenie zabudowanym w wyniku nagłego wtargnięcia przez małoletniego na jezdnię, chcąc uniknąć potrącenia pieszego, wykonałem nagły ruch kierownicą w (...)

Prawo do wychowania i opieki nad dziećmi

Prawo do wychowania i opieki nad dziećmi

Żona za moją zgodą wyjechała wraz z dziećmi na wakacje do rodziny poza granice kraju. Dzieci są małoletnie, ale posiadają własne paszporty. Po kilku miesiącach pobytu za granicą żona uznała, (...)

Osobiste starania o wychowanie

Osobiste starania o wychowanie

Sama wychowuję 12 letniego syna. Mam wykształcenie średnie, ogólne. Obecnie jestem osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Utrzymuję się głównie dzięki pomocy najbliższej rodziny. Ojciec dziecka (...)

Zgoda rodzica na uczęszczanie na religię

Zgoda rodzica na uczęszczanie na religię

Żona chce zapisać nasze 5-letnie dziecko na religię. Czy może, to uczynić bez mojej zgody, czy też wymagana jest zgoda obojga rodziców?

Intercyza dla zabezpieczenia przyszłych dochodów

Intercyza dla zabezpieczenia przyszłych dochodów

Rozpoczynam prowadzenie własnej działalności gospodarczej i chcę aby w przyszłości dochody pochodzące z prowadzenia tej działalności nie stanowiły majątku wspólnego, tzn. by małżonek nie (...)

Czynności wbrew woli ubezwłasnowolnionego

Czynności wbrew woli ubezwłasnowolnionego

Mój szwagier, który jest opiekunem prawnym swego brata chce wraz z pozostałą częścią rodziny (z moją rodziną włącznie) umieścić chorego na schizofrenię brata w zakładzie opieki społecznej. (...)

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przed zawarciem małżeństwa zawarłem umowę spółki cywilnej z moim ojcem, otworzyliśmy razem sklep. W ciągu kolejnych 10 lat wartość "firmy" znacznie wzrosła. Oczywiście dochody jakie przynosiła (...)

Majątek małżonków a spółka z o.o.

Majątek małżonków a spółka z o.o.

Czy czysty zysk bilansowy wypracowany przez firmę(sp. z o.o.) w czasie trwania małżeństwa niezależnie od tego czy został wypłacony w postaci dywidendy i przelany na prywatne konto, czy przekształcony (...)

Ustalenie wysokości alimentów

Ustalenie wysokości alimentów

Sędzia zasądziła alimenty na rzecz dzieci regresowe (wsteczne), jaki jest przepis regulujący tę kwestię? Znalazłam też informację, że wysokość alimentów określa się "przy zachowaniu równej (...)

Dotacja ze środków unijnych a VAT

Dotacja ze środków unijnych a VAT

Czy otrzymanie dotacji w ramach programu SPO RZL należy wykazywać w deklaracji VAT, a jeśli tak to z jaką stawką?

Działalność agroturystyczna

Działalność agroturystyczna

Czy rolnik, który chce rozpocząć agroturystykę musi być zameldowany w miejscu, w którym prowadzi agroturystykę, gdzie znajduje się budynek i gospodarstwo? Czy też może być zameldowany gdziekolwiek (...)

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Podatek VAT od sprzedaży działek budowlanych

Jestem właścicielem kilku działek budowlanych. Obecnie zamierzam je sprzedać. Czy to prawda że od transakcji tej będę musiał odprowadzić podatek VAT? Nadmieniam, że jestem osobą fizyczną i (...)

Rozwiązanie najmu z innych przyczyn niż w ustawie

Rozwiązanie najmu z innych przyczyn niż w ustawie

Czy w umowie najmu lokalu mieszkalnego można zastrzec prawo wypowiedzenia stosunku najmu przez wynajmującego w innym trybie i na innych podstawach niż przewiduje to ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie (...)

Dotacje rady gminy na rzecz mniejszości narodowej

Dotacje rady gminy na rzecz mniejszości narodowej

Czy rada gminy może przekazać towarzystwu oświatowemu, dodatkową dotację na naukę języka mniejszości narodowej, w prowadzonej przez towarzystwo szkole podstawowej, w oparciu o zapisy (art. 18 ustępu (...)

Odliczanie darowizny od dochodu

Odliczanie darowizny od dochodu

Czy darowizna przekazana Radzie Dzielnicy w postaci towarów handlowych na loterię fantową podlega odliczeniu od dochodu?

Czy w sprawie o alimenty dla pełnoletniego dziecka sąd może żądać informacji o dochodach drugiego rodzica?

Czy w sprawie o alimenty dla pełnoletniego dziecka sąd może żądać informacji o dochodach drugiego rodzica?

Czy w sprawie o alimenty dla pełnoletniego dziecka gdzie pozwanym jest jeden z rodziców - ojciec, sąd może żądać informacji o dochodach drugiego rodzica - matki, która nie jest stroną w sprawie? (...)

Majątek spółki cywilnej

Majątek spółki cywilnej

Czy prowadząc dwuosobową spółkę cywilną wspólnie z małżonką (nie posiadamy intercyzy) wpłacając na konto firmy pieniądze pochodzące z zysku spółki (które wcześniej wypłaciliśmy z tego (...)

Wiarygodność pośrednika przy udzielaniu kredytu

Wiarygodność pośrednika przy udzielaniu kredytu

Jak można sprawdzić wiarygodność firmy pośredniczącej w udzieleniu kredytu? Zwróciłem się do takiej firmy z ogłoszenia w celu uzyskania kredytu - ok.30 tys.na rozwój firmy. Po wypełnieniu (...)

Naprawienie szkody przez rodziców nieletniego

Naprawienie szkody przez rodziców nieletniego

W stosunku do naszego syna będzie prowadzone postępowanie o odszkodowanie. Syn nie posiada majątku. Czy w związku z tym sąd może żądać odszkodowania od nas? Dodaję, iż syn nie mieszka z nami.

Import usług

Import usług

Opodatkowanie zakupu usług z państwa trzeciego. Usługi dotyczą: dostępu do interaktywnej witryny internetowej w państwie trzecim, faktur za ogólny rozwój firmy (pośrednio moja firma korzysta z (...)

Przerwanie płacenia alimentów

Przerwanie płacenia alimentów

Ojciec dziecka płaci regularnie alimenty, jeden miesiąc w okresie letnim (cały miesiąc) dziecko spędza u ojca (w domu, jadą na wczasy, ojciec pokrywa wszystkie koszta utrzymania dziecka w tym miesiącu). (...)

Połowa wydatków - wielkość alimentów

Połowa wydatków - wielkość alimentów

Obowiązek alimentacyjny w stosunku do małoletniego dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Czy to znaczy, że zasądzone alimenty powinny być połową wydatków na faktyczne potrzeby dziecka?

Kontakty dziadków z wnukiem

Kontakty dziadków z wnukiem

Czy dziadkowie mają formalne usankcjonowane przepisami prawo do utrzymywania stałych kontaktów z wnukiem. Co można zrobić w sytuacji, gdy synowa uniemożliwia utrzymywanie takiego kontaktu bez żadnego (...)

Zachowania patologiczne dziecka

Zachowania patologiczne dziecka

Czy zniszczenie własności jednego małżonka - przez drugiego na oczach ich 14-letniego dziecka pociągnie za sobą skutek w postaci ograniczenia praw rodzicielskich? KR wspomina o podobnej sytuacji, (...)

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Jakie warunki muszą być spełnione przy zakładaniu fundacji, której działalność związana byłaby z kultura i sztuką? Na jakich warunkach taka fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? (...)

Obiektywne dobro dziecka

Obiektywne dobro dziecka

Co należy rozumieć pod pojęciem "obiektywne dobro dziecka"?

Wspólność majątkowa a alimenty

Wspólność majątkowa a alimenty

Proszę o informację, czy przy założeniach, że w małżeństwie istnieje wspólnota majątkowa i rodzeństwo męża stara się o przyznanie alimentów w związku z sytuacją materialną, sąd przy (...)

Podział majątku i rozliczenie nakładów

Podział majątku i rozliczenie nakładów

Mąż nie mieszka wspólnie ze mną od 4 lat i przez ten okres nie wspierał mnie i córki finansowo. Jesteśmy w trakcie rozwodu. Czy przy sądowym podziale majątku wspólnego mam prawo żądać od byłego (...)

Tok postępowania w sprawie o rozwód

Tok postępowania w sprawie o rozwód

Mój pozew rozwodowy został złożony w sądzie trzy miesiące temu, otrzymałam już wezwanie do zapłaty kosztów postępowania, co też niezwłocznie uczyniłam. Było to przeszło miesiąc temu. Do (...)

Rozwód a dobro dziecka

Rozwód a dobro dziecka

Czy gdy jest złożony wniosek rozwodowy, a dziecko jest bardzo związane z ojcem i przeżywa nasze rozstanie, do tego jeszcze mamy kłopoty finansowe, a nie bardzo chciałabym się rozwieść z mężem, (...)

Utrudnienia widywania dziecka

Utrudnienia widywania dziecka

Od stycznia do teraz odbyły się dwie sprawy o separację. Brat nie ma żadnych ograniczeń w prawach do dziecka, mimo to jego żona utrudnia mu widywanie z córką (2,5 roku). Czy można coś w tej sprawie (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne