Porady prawne student

Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?

Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?

Jestem babcią. Mam 19 letniego wnuka, który własnie dostał się na studia w Krakowie. Niestety jego sytuacja materialna prawdopodobnie zmusi go do porzucenia studiów. Czy ja jako członek rodziny (...)

Rezygnacja ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

Rezygnacja ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

W trakcie roku akademickiego z przyczyn osobistych musiałam zrezygnować ze studiów. Na zajęcia uczęszczałam tylko przez pierwsze dwa miesiące roku akademickiego, czy muszę płacić za cały semestr?

*Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych

*Czas przechowwania zgody na przetwarzanie danych

Ocena studenta wraz z jego nazwiskiem i imieniem została udostępniona na stronie internetowej uczelni. Jak długo należy przechowywać zgodę studenta na umieszczenie jego danych osobowych na stronie (...)

Wynagrodzenie za pracę, która wykonana została na podstawie umowy zlecenia

Wynagrodzenie za pracę, która wykonana została na podstawie umowy zlecenia

W jaki sposób kształtuje się wynagrodzenie za pracę, która wykonana została na podstawie umowy zlecenia?

Wydawanie aktów administracyjnych przez uczelnie wyższe

Wydawanie aktów administracyjnych przez uczelnie wyższe

Czy uczelnie wyższe mogą wydawać akty administracyjne?

Sprawy dotyczące indywidualnych spraw studenckich a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Sprawy dotyczące indywidualnych spraw studenckich a przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Czy w sprawach dotyczących indywidualnych spraw studenckich na uczelniach wyższych, znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego?

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Postanowienie umowy o bezzwrotności wpłat na rzecz szkoły a klauzule niedozwolone

Szkoła języków obcych podpisała umowę z uczniem, gdzie zawarła m. in. postanowienie, iż wpłaty dokonane na rzecz szkoły są bezzwrotne. Czy takie postanowienie jest zgodne z prawem?

Skreślenie z listy studentów z powodu naruszenia regulaminu studiów a jego nieznajomość  i trudno dostępność

Skreślenie z listy studentów z powodu naruszenia regulaminu studiów a jego nieznajomość i trudno dostępność

Moja żona jest studentką od semestru jesienno/zimowego 2008/2009 roku. Podpisała umowę z uczelnią. Umowa nie reguluje kwestii skreślenia z listy studentów, a jedynie odsyła do treści regulaminu (...)

Termin przedawnienia roszczeń uczelni za usługi edukacyjne

Termin przedawnienia roszczeń uczelni za usługi edukacyjne

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia uczelni z tytułu usług edukacyjnych?

Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

Czy umowa zlecenia studenta studiów zaocznych, który nie ukończył 26 roku życia podlega obowiązkowi zapłaty składek do ZUS-u po uprzednim naliczeniu składki emerytalnej i rentowej?

Fałszywe pełnomocnictwo

Fałszywe pełnomocnictwo

W jaki sposób uczelnia ma się ustrzec przed fałszywymi upoważnieniami rodzica, czy kolegi dotyczącymi udostępnienia ocen, wyników studenta? Czy najlepiej, gdyby student najpierw osobiście je przedłożył (...)

Imię i nazwisko- dane osobowe chronione

Imię i nazwisko- dane osobowe chronione

Samo nazwisko i imię nie można traktować jako dane osobowe, ponieważ wiele osób może podobnie się nazywać. Czy można umieścić imiona, nazwiska i oceny studentów bez ich zgody na przetwarzanie (...)

Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi na przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej ? Czy jest to urlop bezpłatny ?

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole

Jestem lekarzem pediatrą. Rodzice pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Pediatrii gdzie pracuję, domagają się wystawiania przez lekarzy zwolnień/zaświadczeń celem przedłożenia w szkole (...)

Utrzymywanie studiującego dziecka mającego dochody

Utrzymywanie studiującego dziecka mającego dochody

Syn w czasie studiów mieszkał z nami i był przez nas utrzymywany. W czasie studiów czasami pracował na umowy zlecenia. Zdarzyło się, że w 2001 r. wyjątkowo zarobił aż ok. 40.000,00 zł. Zarobione (...)

Prawo do wynagrodzenia za niezdolność do pracy

Prawo do wynagrodzenia za niezdolność do pracy

Studentka w trakcie studiów podejmuje pracę na pełny etat. Czy w wypadku choroby w ciągu pierwszego miesiąca pracy za zwolnienie lekarskie nie należy się jej wynagrodzenie?

Osoba ucząca się a zgłoszenie do ZUS

Osoba ucząca się a zgłoszenie do ZUS

Zatrudniam na umowę zlecenie osoby uczące się. Czy osoby te podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym?

Ulgi w transporcie drogowym osób

Ulgi w transporcie drogowym osób

Przedsiębiorca będący przewoźnikiem i posiadający licencję na krajowy przewóz osób chce otworzyć regularną autobusową linię pasażerską (podmiejską). Jakie ulgi musi zastosować przewoźnik (...)

Umowa zlecenia ze studentem zagranicznej uczelni

Umowa zlecenia ze studentem zagranicznej uczelni

Polska firma chce zawrzeć umowę zlecenie z Polakiem mającym mniej niż 26 lat i studiującym za granica. Student przedstawił firmie zaświadczenie ze jest studentem uczelni zagranicznej. Czy zaświadczenie (...)

Umowa zlecenie a składki ZUS

Umowa zlecenie a składki ZUS

Firma X zawarła umowę zlecenie w dniu 1 czerwca na miesiąc ze studentem nie mającym ukończonych 26 lat. 3 czerwca (tego samego roku) osoba ta obroniła pracę magisterską. Czy umowa zlecenie zawarta (...)

Alimenty po zakończeniu studiów

Alimenty po zakończeniu studiów

Córka moja urodzona 29.03.1994 roku otrzymuje alimenty od swojego ojca /mojego byłego męża/ w wysokości 450 zł. Ponieważ swego czasu miałam kłopoty z otrzymywaniem przyznanych alimentów, (...)

Kara za plagiat

Kara za plagiat

Moja znajoma zamówiła napisanie pracy z filozofii przez internet. Zapłaciła za nią 140 zł. Kiedy przesłała pracę swojemu profesorowi, ten jej odpisał, że w pracy są fragmenty kopiowane prosto (...)

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy (...)

Odliczenie darowizny

Odliczenie darowizny

Pokrywałem w 2007 r. okresowo przelewem bankowym na rzecz rodziców prowadzących oddzielne gospodarstwo rachunki za ich obciążenia takie jak telefon, gaz, elektryczność, mieszkanie jako pomoc w ich (...)

Alimenty dla dziecka z zespołem Downa

Alimenty dla dziecka z zespołem Downa

Jak się ma obowiązek alimentacyjny względem dzieci chorych na Zespół Downa? Czy obowiązek ten trwa bezterminowo, czy jak w przypadku dzieci zdrowych, do 24 roku życia, w przypadku gdy pobierają (...)

Nagroda dla zagranicznego studenta

Nagroda dla zagranicznego studenta

Jesteśmy szkołą wyższą. Chcemy wypłacić studentowi studiów niestacjonarnych nagrodę za najlepszą pracę dyplomową. Student jest Polakiem mieszkającym na stałe w Niemczech. W jakiej wysokości (...)

Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

Student-zleceniobiorca a ubezpieczenie zdrowotne

Mam 22 lata i jestem studentką. Chcę podjąć prace na podstawie umowy zlecenia. Wiem, że nie musze opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale co z ubezpieczeniem zdrowotnym? Jest to moja pierwsza (...)

Przekazanie danych osobowych

Przekazanie danych osobowych

Student poza pomieszczeniami uczelni / w czasie praktyk studenckich odbywanych poza granicami Polski / wyrządził szkodę drugiemu studentowi poprzez uszkodzenie ciała. Poszkodowany student wystąpił (...)

Studia podyplomowe przychodem pracownika

Studia podyplomowe przychodem pracownika

Pracodawca sfinansował pracownikowi udział w studiach podyplomowych związanych z działalnością firmy. Czy oplata za studia podyplomowe stanowi przychód dla pracownika podlegający opodatkowaniu (...)

Umowa zlecenie ze studentem a składka ZUS

Umowa zlecenie ze studentem a składka ZUS

Firma współpracuje na podstawie umowy zlecenia ze studentem, który posiada działalność gospodarczą. Usługi, które będzie świadczył dla firmy nie mieszczą się w zakresie prowadzonej działalności (...)

Zatrudnienie syna w firmie prowadzonej przez matkę

Zatrudnienie syna w firmie prowadzonej przez matkę

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzę jednoosobową firmę ( w branży usługowej) i rozliczam się wg KPiR, chciałabym zatrudnić własnego syna 20-latka, który jest (...)

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z pozbawieniem się przez (...)

Podatek od dochodów uzyskiwanych w USA

Podatek od dochodów uzyskiwanych w USA

Od czerwca 2002 roku przebywam w USA na studiach doktoranckich. Mieszkam w akademiku i na uczelni prowadzę ćwiczenia ze studentami w wymiarze 50% pełnego etatu. Za wyżej wymienioną pracę otrzymuję (...)

Ukończenie studiów i składki ZUS

Ukończenie studiów i składki ZUS

Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Jeżeli przed (...)

Przeniesienie do rezerwy

Przeniesienie do rezerwy

Na mocy orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej z 4.03.2002 roku poborowy otrzymał kategorię A, Powiatowa Komisja Poborowa uznała zdolność do służby wojskowej, jednakże na mocy decyzji z 4.03.2002 (...)

Student podyplomowy a ubezpieczenia społeczne

Student podyplomowy a ubezpieczenia społeczne

Spółka chce zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę, która nie ma jeszcze 26 lat i studiującą na studiach podyplomowych. Zgodnie z ustawą osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie podlegają (...)

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

W 2006 r. otrzymywałem stypendium naukowe na AE od marca do lipca w wysokości 700 zł oraz od października do lutego 2007 w wysokości 550 zł. Czy w rozliczeniu za 2006 r. muszę wykazać to stypendium (...)

Dofinansowanie studiów pracowników

Dofinansowanie studiów pracowników

Otrzymałem dofinansowanie unijne poprzez firmę na studia podyplomowe w wysokości 80 % za pracownika. Czy dofinansowanie powinno być wliczone w przychód firmy?

Termin do złożenia pracy magisterskiej

Termin do złożenia pracy magisterskiej

Jakiś czas temu (dobrych kilka lat) zdałem wszystkie wymagane tokiem studiów egzaminy (tak zwane absolutorium). Niestety, ciąg wydarzeń życiowych nie pozwolił mi na obronę pracy magisterskiej. (...)

Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

Umowa zlecenia ze studentem a ZUS i zdrowotne

Będę podejmował współpracę ze studentami, licealistami i gimnazjalistami. Czy są oni objęci ubezpieczeniem ZUS? Nie jestem na dziś płatnikiem ZUS. Umowy będą podpisywane z mojej strony jako (...)

Listy przyjęć do akademika

Listy przyjęć do akademika

Dotyczy to nie tylko studentów z pierwszego roku. Na jakiej podstawie prawnej mogą zostać wywieszone w akademikach listy osób do nich przyjętych, bez zgody tych osób?

Udostępnianie prac dyplomowych

Udostępnianie prac dyplomowych

Na jakiej podstawie prawnej studenci i nauczyciele akademiccy mogą przeglądać w czytelni prace dyplomowe innych osób? Na jakiej podstawie prawnej studenci i nauczyciele akademiccy mogą przeglądać (...)

Teczka osobowa studenta

Teczka osobowa studenta

Czy student może żądać podania przez uczelnię wszystkich ocen, jakie zostały mu wystawione podczas studiów, nawet z drobnych sprawdzianów i testów i dodatkowo jeszcze z datą wystawienia? Czy (...)

Prawo własności pracy dyplomowej

Prawo własności pracy dyplomowej

Student pisze pracę dyplomową - licencjacką lub magisterską. Kto i w jakim zakresie ma prawo do tej pracy? Czy uczelnia, na której student pisze pracę (pod kierunkiem promotora), a następnie przystępuje (...)

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Firma informatyczna X chce przyjąć na praktyki studenckie 2 studentów studiów dziennych na okres 1 - 2 miesięcy. Zatrudnienie będzie odbywać się na zasadzie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. (...)

Okres roszczenia praw studentów w sprawie danych

Okres roszczenia praw studentów w sprawie danych

Oceny studentów, którzy wyrazili zgodę na ich umieszczenie na stronie internetowej uczelni, były udostępnione na tej stronie przez tydzień czasu wraz z ich nazwiskami i imionami. Jak długo należy (...)

Odbiorca danych osobowych opublikowanych na stronie internetowej

Odbiorca danych osobowych opublikowanych na stronie internetowej

Student wyraził zgodę na umieszczenie jego wyniku na stronie internetowej uczelni. Strona internetowa jest powszechnie dostępna. Czy osoby, które przez przypadek zapoznały się z tą oceną są odbiorcami (...)

Prawo do kontroli przetwarzania danych

Prawo do kontroli przetwarzania danych

Czy wykładowcy na uczelni muszą prowadzić dziennik udostępniania danych studentów? Często wykładowcy, po wcześniejszej zgodzie studentów, udostępniają ich oceny w internecie, tzn. nazwisko i (...)

Telefoniczne udzielenie informacji o wynikach

Telefoniczne udzielenie informacji o wynikach

W jaki sposób Uczelnia może udzielać telefonicznie informacji studentowi o jego wynikach z kolokwium, czy sprawdzianu, aby nie narazić się na udostępnienie tych informacji osobie nieuprawnionej? (...)

Telefoniczne udzielenie informacji studentowi

Telefoniczne udzielenie informacji studentowi

Czy wystarczy, aby weryfikacja nastąpiła na podstawie nr PESEL, dokładnego adresu zamieszkania? Czy może dodatkowo żądać na egzaminie od studenta wyrażenia zgody na telefoniczne udzielenie informacji (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne