Porady prawne stypendium

Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?

Czy można adoptować dorosłego członka rodziny?

Jestem babcią. Mam 19 letniego wnuka, który własnie dostał się na studia w Krakowie. Niestety jego sytuacja materialna prawdopodobnie zmusi go do porzucenia studiów. Czy ja jako członek rodziny (...)

Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?

Czy mogę doprowadzić do umorzenia długu?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej nagromadziły mi się zobowiązania. Obecnie nie zarabiam dużo i nie jestem wstanie spłacić wszystkich długów. Czy w zaistniałej sytuacji istnieje (...)

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem przy pracy?

Zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Jakie są zasady przyznawania świadczeń rehabilitacyjnych, na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa?

Odzyskanie egzemplarza umowy

Odzyskanie egzemplarza umowy

Z dniem 20 kwietnia podpisałam umowę stypendialna przedłużoną mi przez klub sportowy. Zapoznałam się z jej treścią, po czym ją podpisałam. Na umowie była data zawarcia umowy 23 kwietnia. Kierownik (...)

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Jeden z pracowników, zatrudniony na umowę o pracę, ukradł z kasy firmy 6000 zł, co następnie w czasie spotkania z kolegą z pracy potwierdził na piśmie. Został zwolniony dyscyplinarnie za porzucenie (...)

Urlop wypoczynkowy stażysty

Urlop wypoczynkowy stażysty

Podpisaliśmy umowę z Urzędem Pracy o przyjęciu na 5 miesięcy stażysty. Według umowy stażyście w każdym miesiącu przysługują 2 dni wolne od pracy. Po upływie terminu stażu zatrudniamy stażystę (...)

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Czy będąc osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, urząd pracy płaci za mnie zus? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości powinien płacić? Czy będąc w w/w sytuacji na umowie o dzieło lub zlecenie (...)

Składki ZUS od kwot wypłaconych niepracownikom

Składki ZUS od kwot wypłaconych niepracownikom

Spółka z o. o. prowadzi agencję pracy. Spółka wysłała na rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy do holenderskiej firmy kilka osób. Nie jest więc jeszcze pewne czy osoby te będą zatrudnione w (...)

Stypendium naukowe na pracę habilitacyjną

Stypendium naukowe na pracę habilitacyjną

Małżonka w 2008 r. otrzymywała w 6 miesięcznych transzach stypendium naukowe na realizację prac habilitacyjnych poza granicami kraju. Płatnikiem stypendium było Ministerstwo Nauki i Szkonictwa Wyższego. (...)

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania, które chciałbym wynająć. Czym się różnią umowy najmu na czas określony od umów bez określonego terminu zakończenia umowy, tzn. jakie są konsekwencje zawarcia (...)

Stypendium naukowe a podatek dochodowy

Stypendium naukowe a podatek dochodowy

Osoba jest pracownikiem naukowym polskiej uczelni. Osoba korzystała ze stypendium naukowego fundacji X od połowy lipca 2002 roku do połowy lipca 2007 roku, będąc w tym czasie na bezpłatnym urlopie (...)

Rozliczenie dochodów zagranicznych za rok 2007

Rozliczenie dochodów zagranicznych za rok 2007

Osoba jest pracownikiem naukowym polskiej uczelni. Osoba korzystała ze stypendium naukowego fundacji XXXXX od połowy lipca 2002 roku do połowy lipca 2007 roku, będąc w tym czasie na bezpłatnym urlopie (...)

Stypendium dla pracownika

Stypendium dla pracownika

Spółkę cywilną tworzy trzech wspólników. Syn jednego ze wspólników jest zatrudniony w spółce. W 2008 r. spółka chce wysłać tego pracownika na studia do Berlina i sfinansować to pracownikowi. (...)

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne z pozbawieniem się przez (...)

Podatek od dochodów uzyskiwanych w USA

Podatek od dochodów uzyskiwanych w USA

Od czerwca 2002 roku przebywam w USA na studiach doktoranckich. Mieszkam w akademiku i na uczelni prowadzę ćwiczenia ze studentami w wymiarze 50% pełnego etatu. Za wyżej wymienioną pracę otrzymuję (...)

Ograniczenie składki na ubezpieczenie społeczne

Ograniczenie składki na ubezpieczenie społeczne

Otrzymuję przychody z 3 żrodeł: 2 umowy o pracę i emerytura. Łączne przychody przekraczają kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (78.480 zł). (...)

Stażystka w ciąży

Stażystka w ciąży

Pracodawca grozi stażystce, skierowanej ze starostwa do jego zakładu w celu odbycia stażu, zwolnieniem od chwili kiedy kobieta poinformowała go, że jest w ciąży. Do zakończenia stażu pozostało (...)

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

W 2006 r. otrzymywałem stypendium naukowe na AE od marca do lipca w wysokości 700 zł oraz od października do lutego 2007 w wysokości 550 zł. Czy w rozliczeniu za 2006 r. muszę wykazać to stypendium (...)

Egzekucja ze stypendium

Egzekucja ze stypendium

15.12.2006 otrzymałem mandat za nieposiadanie gaśnicy w samochodzie. Nie zapłaciłem tego mandatu do dnia dzisiejszego. Mam 19 lat i w chwili obecnej się uczę (IV KL Technikum), więc nie posiadam (...)

Rozliczanie się z podatku w Polsce

Rozliczanie się z podatku w Polsce

We wrześniu 2005 wyjechałem do USA wraz z żoną, bo ąona dostała tu stypendium i studiuje oraz pracuje na uniwersytecie. Ja pracuję w USA od grudnia 2005. Mamy wizy tymczasowe (J), nie wizy pobytowe. (...)

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Ubezpieczenie zdrowotne osoby po szkole zawodowej

Osoba 19-letnia ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową. W czasie nauki pracowała jako młodociany sprzedawca na umowę o prace w celu przegotowania zawodowego (taki był warunek uczęszczania do szkoły) (...)

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek?

Wpływ wysokości diety na dodatek rodzinny

Wpływ wysokości diety na dodatek rodzinny

Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie zajmującej się transportem międzynarodowym - wykonujący "kursy" za granicę otrzymuje diety, które nie wchodzą w skład wynagrodzenia, nie (...)

Koszty uzyskania stypendium z Niemiec

Koszty uzyskania stypendium z Niemiec

Syn przebywa czasowo w Niemczech w celu nauczania i prowadzenia prac badawczych na Uniwersytecie. Z tego tytułu otrzymuje stypendium, które zgodnie z umową międzynarodową będzie opodatkowane w Polsce. (...)

Stypendium w Niemczech i dochód w Polsce

Stypendium w Niemczech i dochód w Polsce

Syn ma stałe zameldowanie w Polsce i od czerwca 2006 r. przebywa w Niemczech, gdzie robi doktorat na Uniwersytecie i z tego tytułu otrzymuje stypendium naukowe. W Polsce osiąga niewielki przychód z (...)

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkaniowego

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkaniowego

Czy można zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia jednego miesiąca dla każdej ze stron? Dla wynajmującego i najemcy jest to najbardziej optymalny termin.

Cudzoziemiec a nauka w szkole wyższej

Cudzoziemiec a nauka w szkole wyższej

Obcokrajowiec posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, małżonek obywatela polskiego, chciałby podjąć naukę w szkole wyższej. Czy wymieniony obcokrajowiec może nieodpłatnie podjąć (...)

Wysokość przychodów a zawieszenie prawa do renty

Wysokość przychodów a zawieszenie prawa do renty

W latach 2001 - 2003 byłem zatrudniony na etacie w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Z pracodawcą tym wygrałem sprawę o wypłatę zaległych wynagrodzeń z tytułu tzw. "Ustawy 203" (...)

Renta a przychody z działalności twórczej

Renta a przychody z działalności twórczej

Dn. 09.03.2006 r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, na mocy którego przywrócone zostało mi prawo do renty. Wczoraj listownie otrzymałem z ZUS-u zawiadomienie o przesunięciu (...)

Odpowiedzialność za długi najemcy

Odpowiedzialność za długi najemcy

Nie mieszkam z rodzicami od 2000 r., ale nigdy się nie wymeldowałam. Mieszkałam tymczasowo w innych miejscach - mam to potwierdzenie w dowodzie osobistym. Rodzice nie oddają mi żadnej korespondencji, (...)

Opodatkowanie stypendiów doktoranckich

Opodatkowanie stypendiów doktoranckich

Czy stypendia naukowe uzyskane przez polskiego doktoranta na polskiej uczelni państwowej są zwolnione od podatku? Czy stypendia naukowe uzyskane za granicą (Niemcy) przez polskiego doktoranta są zwolnione (...)

Zmiana wynagrodzenia a wysokość alimentów

Zmiana wynagrodzenia a wysokość alimentów

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka nurtujących mnie pytań. Zanim je zadam, opiszę krótko sytuację, w jakiej się znajduję. Zawarłem związek małżeński, po pewnym czasie przestaliśmy (...)

Składki na ubezpieczenie emerytalne

Składki na ubezpieczenie emerytalne

Pozostały mi 3 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie posiadam już żadnych możliwości na zatrudnienie bądź samozatrudnienie. Czy istnieją inne prawne możliwości uzupełnienia lub wpłaty (...)

Podatek od stypendium

Podatek od stypendium

Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 zł za pierwsze cztery miesiące (...)

Roszczenia wynikające z umowy

Roszczenia wynikające z umowy

Jestem sportowcem i od kilku lat co rok podpisuje z klubem umowę stypendialną (umowa o stypendium sportowe). Z końcem października 2005 r. wygasła umowa i dlatego po wcześniejszych ustaleniach z (...)

Przygotowanie zawodowe a wymiar urlopu

Przygotowanie zawodowe a wymiar urlopu

Od 1.04.2005 - 30.09.2005 pracownica odbywała przygotowanie zawodowe w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Bezrobotna skierowana z Urzędu Pracy. W czasie przygotowania pobierała stypendium (...)

Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym

Pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym

Przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych posługują się pojęciem " pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym" jednak pojęcia tego nie definiują. Rodzice prowadzą wspólną działalność (...)

Wynagrodzenie brutto i netto

Wynagrodzenie brutto i netto

Mam problem z wystawieniem zaświadczenia o zarobkach. Pracownik prosi o zaświadczenie brutto i netto np. do stypendium czy na kredyt do banku. Jakie składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione (...)

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Jak należy rozumieć pojęcie przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mające wpływ na obniżenie bądź wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalnego? Jestem tzw. wcześniejszym (...)

Podstawa wymiaru składki i zerowy dochód

Podstawa wymiaru składki i zerowy dochód

Jak naliczana jest podstawa wymiaru składki ZUS w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w oparciu o umowę zlecenie bez określonego wynagrodzenia podstawowego, a tylko określona jest, procentowo, (...)

Umowa o pracę i zlecenie a składka zdrowotna

Umowa o pracę i zlecenie a składka zdrowotna

Zatrudniam na umowę zlecenie pracownika, który ma podpisaną umowę o pracę z innym pracodawcą. Czy pracownik ten podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu i co jest podstawą wymiaru składki (...)

Samodzielne utrzymanie dziecka a alimenty

Samodzielne utrzymanie dziecka a alimenty

W jakich i kiedy przypadkach wygasa obowiązek alimentacyjny na pełnoletnie, studiujące dziecko, pobierające stypendium i pracujące poza granicami Polski co najmniej 2 miesiące?

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

Czy obywatel polski, student studiów dziennych na uniwersytecie za granicą (Niemcy), jest ubezpieczony w Polsce z tytułu pracy rodziców, analogicznie jak studenci uczelni krajowych (oczywiście do (...)

Przejęcie lokalu kwaterunkowego

Przejęcie lokalu kwaterunkowego

Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? Z żoną chcemy przeprowadzić (...)

Podatek od stypendium

Podatek od stypendium

Syn mój pracuje. Umowa o pracę na czas nieokreślony. Jednocześnie studiuje zaocznie na studiach magisterskich na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Otrzymuje od października 2009 roku stypendium (...)

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Obniżenie alimentów po zwolnieniu z pracy

Płacę alimenty na dwoje dzieci: 24-letnia studentka i 18-letni uczeń liceum. Po 1500 PLN. Nie pracuję od grudnia - likwidacja stanowiska pracy; nie mogę znaleźć nowej pracy, \"za wysokie kwalifikacje\" (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Wraz z moim narzeczonym, obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej, zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

Zmiana adresu w postanowieniu sądu

Zmiana adresu w postanowieniu sądu

Wraz z moim narzeczonym obywatelem Republiki Środkowoafrykańskiej zamierzamy wziąć ślub w Polsce. Otrzymaliśmy prawomocne postanowienie sądu rejonowego o zwolnieniu z przedstawienia zaświadczenia (...)

Zbieg świadczeń ZUS a zerowy przychód

Zbieg świadczeń ZUS a zerowy przychód

Od kilku lat prowadziłem działalność gospodarczą. Podczas wykonywania czynności związanych z działalnością gospodarczą uległem wypadkowi przy pracy. W szpitalu przeleżałem ponad rok. (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne