Porady prawne suspensywność

Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania wyroku

Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania wyroku

Pozwany wniósł o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Jednocześnie wniósł podanie do Sądu o zabezpieczenie interesu skarżącego poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej. (...)

Natychmiastowa wykonalność decyzji

Natychmiastowa wykonalność decyzji

Otrzymałam Decyzję uchylająca zaskarżaną przeze mnie Decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia. W terminie 30 dni od doręczenia, mogę złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne