Porady prawne wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Nieodpłatne przekazanie towarów a WDT

Nieodpłatne przekazanie towarów a WDT

Spółka wysłała nieodpłatnie towary do kontrahenta z UE - podatnika (płatnika) VAT UE. Jak taką dostawę wykazać w deklaracjach? Jaką stawkę VAT zastosować i jaką kwotę przyjąć jako podstawę (...)

Dzierżawa a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Dzierżawa a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Spółdzielnia wydzierżawiła lokal firmie ze Szwecji, która nie ma zarejestrowanej działalności w Polsce. Oprócz dzierżawy występować będą refaktury za prąd, ciepło, usługi telekomunikacyjne. (...)

Stawka 0% a dostawa na rzecz osoby fizycznej z UE

Stawka 0% a dostawa na rzecz osoby fizycznej z UE

Czy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (do Szwecji) można wystawiać faktury VAT dla osób fizycznych ze stawką VAT 0%?

Powstanie obowiązku podatkowego w WDT

Powstanie obowiązku podatkowego w WDT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (VAT) u wystawcy faktury WDT (sprzedaż towaru) w następującej sytuacji: fakturę wystawiliśmy 21.10.2005; datą potwierdzenia odbioru faktury i towaru na osobnym (...)

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Stawka 0% VAT przy eksporcie i WDT

Czy sprzedając towar np. do Rosji, Bułgarii i innych krajów nie należących do UE stawka podatku VAT na fakturze jest 22%, czy 0%? Towar został zakupiony w Niemczech z zerową stawką. Wiem, że sprzedając (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług

Czym jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług?

Dostawa towaru na statek w Niemczech

Dostawa towaru na statek w Niemczech

Firma polska X zaopatruje statki w towar. Otrzymała zlecenie od firmy niemieckiej na zaopatrzenie statku, który znajduje się na terytorium Niemiec. Towar zostanie zawieziony na terytorium Niemiec przez (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

W jaki sposób, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, definiuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

Podatek VAT od używanego samochodu ciężarowego

Podatek VAT od używanego samochodu ciężarowego

Po 1 maja sprowadziłem samochód ciężarowy z Włoch. Poprzedni właściciel używał go do działalności gospodarczej. Na fakturze nie ma naliczonego podatku VAT, samochód jest używany, potrzebny (...)

Ustalenie chwili dokonania dostawy na potrzeby VAT

Ustalenie chwili dokonania dostawy na potrzeby VAT

Przedsiębiorca holenderski złożył zamówienie u przedsiębiorcy polskiego na wykonanie modeli, form i wyrobów. Najpierw, na podstawie rysunków dostarczonych przez zamawiającego Holendra, przedsiębiorca (...)

Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Otrzymanie zaliczki a informacja VAT-UE

Podatnik VAT czynny otrzymał w danym miesiącu, w I kwartale roku podatkowego, zaliczkę na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, i w tym samym miesiącu wystawił z tego tytułu fakturę VAT. (...)

Darowizny między spółkami prawa handlowego

Darowizny między spółkami prawa handlowego

Jakie konsekwencje podatkowe (podatek dochodowy, VAT) wywołują darowizny gotówki w kwocie kilkudziesięciu tysięcy zł dokonywane między dwiema spółkami z o.o. A i B? Spółka B została utworzona (...)

Miejsce świadczenia dla dostawy towarów

Miejsce świadczenia dla dostawy towarów

Polski podatnik VAT dokonał dostawy towarów dla nabywcy będącego podmiotem niemieckim mającym siedzibę na terytorium Niemiec. Towar (półprodukt) został wysłany z terytorium Polski na terytorium (...)

Opodatkowanie VAT - podstawa prawna

Opodatkowanie VAT - podstawa prawna

Proszę podać podstawę prawną, udowadniającą tezę, że kwota brutto z faktury VAT jest kwotą do zapłaty.

Opodatkowanie dzierżawy środków transportu

Opodatkowanie dzierżawy środków transportu

Firma zawarła umowę dzierżawy środków transportu z kontrahentem z Rosji. Usługi transportowe wykonywane są na trasie pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. Jaką stawkę VAT należy zastosować (...)

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w kwestii ustalenia, czy można zastosować stawkę VAT 0% w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z krajów Unii (vatowiec), jednakże towar odbiera z Polski (...)

Dokument potwierdzający sprzedaż przez rolnika

Dokument potwierdzający sprzedaż przez rolnika

Jestem rolnikiem ryczałtowym (nie VAT-owcem), mam plantację wikliny ozdobnej, którą chciałabym sprzedać bezpośrednio do Niemiec. Czy jako rolnik ryczałtowy mam taką możliwość i jaki dokument (...)

Opodatkowanie usługi transportu towarów

Opodatkowanie usługi transportu towarów

Dostawa towarów opodatkowanych stawką 3% dokonywana jest na rzecz polskiej firmy, która zleca nam przewóz tych towarów pod wskazany adres - zarówno w kraju, jak i w krajach Unii Europejskiej. Czy (...)

WDT a ewidencja sprzedaży

WDT a ewidencja sprzedaży

Dokonaliśmy sprzedaży na rzecz nabywcy z UE; potraktowaliśmy to jako WDT, wpisując przychód w rejestr sprzedaży. Czy powinniśmy zaprowadzić jakiś odrębny rejestr sprzedaży?

Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE

Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE

Sp. z o.o. regularnie (2-3 razy w miesiącu) wykonuje wewnątrzwspólnotową dostawę usług. Jak często trzeba dokonywać zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R wraz z załącznikiem VAT-R/UE?

Usługi budowlane w UE

Usługi budowlane w UE

Firma polska świadczy usługi budowlane również w Danii. W Polsce kupuje materiały budowlane, które następnie wywozi do Danii i tam zużywa w trakcie świadczenia usług budowlanych. Firma jest zarejestrowanym (...)

Prawidłowe udokumentowanie transakcji WDT

Prawidłowe udokumentowanie transakcji WDT

Firma nasza sprzedaje do kontrahenta na Litwie towary handlowe z stawką podatku VAT 0%. Po dostarczeniu danego towaru za pośrednictwem spedycji kontahent litewski odsyła nam podbitą fakturę VAT, że (...)

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna

Nasza firma zarejestrowana w Polsce kupiła towar w firmie duńskiej, który sprzedała firmie litewskiej. Posiadamy następujące dokumenty potwierdzające transakcje: zamówienie klienta, nasze zamówienie (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru

Firma moja zarejestrowana jest jako podatnik VAT UE i opodatkowana na zasadach ogólnych w p.d.o.f.. W wyniku otrzymania od kontrahenta zagranicznego zamówienia (obustronnie uzgodnionego i zaakceptowanego (...)

Otrzymanie odszkodowania a obowiązki w podatku VAT

Otrzymanie odszkodowania a obowiązki w podatku VAT

Moja firma, w której prowadzę księgowość, otrzymała odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej (kradzież pojazdu użytkowanego w ramach umowy leasingu operacyjnego) w wysokości brutto, czyli z (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

Obowiązek posługiwania się NIP-em z prefiksem PL

Obowiązek posługiwania się NIP-em z prefiksem PL

Firma dokonała rejestracji NIP-u europejskiego ze względu na działalność prowadzoną poza terytorium kraju. Czy po otrzymaniu nowego numeru NIP w wersji europejskiej PL1234567890 można wciąż na (...)

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

VAT i akcyza za perfumy sprowadzone z zagranicy

Mam zamiar importować z Niemiec oryginalne perfumy wyprodukowane na terenie UE. Jaka jest obecnie procedura importowa? Co z podatkiem VAT? Czy podlega on odliczeniu na takich samych zasadach jak VAT krajowy? (...)

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Polska firma sp z o.o. zakupiła samochód osobowy na aukcji w USA i stała sie jego właścicielem (faktura zakupu wystawiona przez amerykańską firmę). W przypadku sprzedaży tego auta innej polskiej (...)

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi. Często ww. samochody zakupione były od osób fizycznych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W tej sytuacji, gdy sprzedaję (...)

Zbieg przestępstwa skarbowego i powszechnego

Zbieg przestępstwa skarbowego i powszechnego

Toczy się sprawa przeciwko b.prezesowi z art. 56 par. 2 kks oraz jako druga, sprawa z art. 18 kk w zw. z art.271.Spółka, jako pośrednik rozliczyła podatek VAT wykazany w fakturach nabycia otrzymanych (...)

CMR a stawka 0% w WDT

CMR a stawka 0% w WDT

Transport Polska - Holandia (przeładunek) - Irlandia. Czy Polacy - osoby wysyłające towar za granicę, do krajów członkowskich, by rozliczyć się z VAT potrzebują oryginalny dokument CMR, czy może (...)

Wysyłka towarów a VAT

Wysyłka towarów a VAT

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach zagranicznych, np E-Bay. Sprzedaż (...)

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Mój kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną przeze mnie usługę i z tego tytułu posiadam wobec niego wierzytelność. Dokonałem cesji tej wierzytelności (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne