Porady prawne współwłaściciel

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Kamienica została sądownie podzielona, w następujący sposób: - 1 współwłaściciel otrzymał 9 mieszkań, - 2 współwłaściciel otrzymał 4 mieszkania, - 3 współwłaściciel otrzymał 1 mieszkanie, - (...)

Zgoda współwłaściciela na wynajęcie lokalu w nieruchomości

Zgoda współwłaściciela na wynajęcie lokalu w nieruchomości

Witam. Jestem współwłaścicielem nieruchomości. Czy aby wynająć jeden z jej lokali muszę uzyskać zgodę drugiego współwłaściciela?

Współwłasność rzeczy - nakłady

Współwłasność rzeczy - nakłady

Czy każdy współwłaściciel rzeczy musi partycypować w nakładach?

Prawa wynikające ze współwłasności nieruchomości

Prawa wynikające ze współwłasności nieruchomości

Czy współwłaściciel nieruchomości może odmówić drugiemu współwłaścicielowi prawa wejścia na zajmowany przez niego teren, jeżeli nie ma prawa do wyłącznego korzystania z tej nieruchomości?

Opłaty za nieruchomość - współwłaściciele

Opłaty za nieruchomość - współwłaściciele

Jak powinno kształtować się opłaty np. za media nieruchomości należącej do kilku współwłaścicieli?

Wydzierżawienie nieruchomości przez jedengo ze współwłaścicieli

Wydzierżawienie nieruchomości przez jedengo ze współwłaścicieli

Chciałbym objąć w dzierżawę nieruchomość. Niestety ma ona dwóch współwłaścicieli, z czego jeden wyjechał za granicę i nie ma z nim żadnego kontaktu. Czy drugi współwłaściciel może wydzierżawić (...)

Współwłasność rzeczy - uprawnienia

Współwłasność rzeczy - uprawnienia

Czy współposiadanie rzeczy obliguje mnie tylko do wykorzystywania jej w części?

Nieruchomość wspólna

Nieruchomość wspólna

Czy współwłaściciel może samodzielnie działać przy zarządzie nieruchomością wspólną?

Samodzielne wydzierżawienie nieruchomości bez porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami

Samodzielne wydzierżawienie nieruchomości bez porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami

Czy współwłaściciel nieruchomości może samodzielnie ją wydzierżawić bez porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami?

Brak zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu

Brak zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu

W jaki sposób może postąpić współwłaściciel nieruchomości, jeżeli nie możne uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu?

Ustalenie składników majątkowych spadku

Ustalenie składników majątkowych spadku

W jaki sposób można ustalić składniki majątkowe spadku? Zmarła moja mama, która posiadała udział w nieruchomości, czy teraz ja jestem z mocy samego prawa właścicielką tego udziału?

Zarząd majątkiem dziecka a ustanowienie kuratora

Zarząd majątkiem dziecka a ustanowienie kuratora

Jeżeli rodzic nie może brać udziału w danej sprawie to ustanowiony kurator, w którym momencie przestaje pełnić swoje czynności, czy trzeba go jakoś odwołać? Jeśli dzieci jest kilkoro to wystarczy (...)

Prawo komornika do badania własności posiadanych przez dłużnika ruchomości

Prawo komornika do badania własności posiadanych przez dłużnika ruchomości

Czy komornik może badać prawo własności dłużnika do posiadanych przez niego ruchomości?

Podział guoad usum a rozliczenia współwłaścicieli z tytułu pobieranego czynszu najmu

Podział guoad usum a rozliczenia współwłaścicieli z tytułu pobieranego czynszu najmu

Czy uzgodnienie współwłaścicieli, że każdy z nich będzie pobierał czynsz najmu od innego lokalu, jest umową podziału do korzystania (quoad usum) i tym samym każdemu z nich przysługuje ochrona (...)

Rozliczenie współwłaścicieli z przychodów i wydatków związanych z rzeczą wspólną

Rozliczenie współwłaścicieli z przychodów i wydatków związanych z rzeczą wspólną

Jak wygląda rozliczenie współwłaścicieli z przychodów i wydatków związanych z rzeczą wspólną?

Zabezpieczenie spłaty jednego ze współwłaścicieli przy przyznaniu całości mieszkania innemu współwłaścicielowi a hipoteka przymusowa

Zabezpieczenie spłaty jednego ze współwłaścicieli przy przyznaniu całości mieszkania innemu współwłaścicielowi a hipoteka przymusowa

Czy można zabezpieczyć spłatę jednego ze współwłaścicieli w przypadku przyznania całości mieszkania jednemu z nich przez sąd?

Lokatorzy niepłacący czynszu a wypowiedzenie umowy najmu

Lokatorzy niepłacący czynszu a wypowiedzenie umowy najmu

Z bratem jesteśmy współwłaścicielami kamienicy. Lokale mieszkalne w kamienicy są wynajmowane na podstawie umowy najmu. Lokatorzy z jednego z tych mieszkań nie opłacają czynszu i podnajęli lokal (...)

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Jak wygląda dziedziczenie gospodarstwa rolnego?

Korzystanie z całej nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli

Korzystanie z całej nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli

Czy współwłaściciel, który korzysta z całej nieruchomości, ma obowiązek rozliczenia się z tego tytułu z pozostałymi współwłaścicielami?

Wypowiedzenie trzyletnie

Wypowiedzenie trzyletnie

Lokatorzy kwaterunkowi otrzymali wypowiedzenie trzyletnie od współwłaściciela kamienicy, który postanowił zamieszkać w ich lokalu. Współwłaściciel miał upoważnienie od drugiego współwłaściciela (...)

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

Pozew o ochronę naruszonego posiadania

Jako współwłaściciel nieruchomości jestem wpisany do księgi wieczystej. Czy w takim przypadku jestem samoistnym posiadaczem? Czy mogę złożyć pozew o ochronę naruszonego posiadania? Czy może (...)

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe

Mój problem wygląda następująco. Mam samochód. W dowodzie rejestracyjnym jest wpisany mój ojciec jako współwłaściciel. Problem w tym, że ojciec zmarł 6 lat temu. Nie zwracałem uwagi na ten (...)

Współwłasność samochodu

Współwłasność samochodu

W wyniku zawarcia umowy kupna-sprzedaży zakupiona została współwłasność samochodu w wysokości 99%, aby jak największą kwotę jego eksploatacji można było umieścić w kosztach prowadzenia działalności (...)

Zameldowanie a zgoda współwłaściciela

Zameldowanie a zgoda współwłaściciela

Właścicielami domu jednorodzinnego są dwie osoby - po 50%. Jedna z właścicielek wychodzi za mąż. Czy na zameldowanie na pobyt stały współmałżonka w tym domu potrzebna jest zgoda drugiego właściciela (...)

Współwłasność nieruchomości

Współwłasność nieruchomości

Jestem współwłaścicielem kamienicy, której współwłasność nie została zniesiona i posiada wielu współwłaścicieli. Jeden z współwłaścicieli zajmuje mieszkanie ww. nieruchomości. Drugi (...)

Współwłasność konkubentów

Współwłasność konkubentów

Podpisujemy z konkubentem umowę kupna mieszkania, na które bierzemy wspólny kredyt. Będzie to na zasadzie współwłasności ułamkowej. Od czego zależy wielkość tego ułamka i jakie rodzi to konsekwencje?

Podatek od nieruchomości wspólnej

Podatek od nieruchomości wspólnej

Współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem hali są dwie osoby (udziały po 1/2 niewydzielonej części). Osoby te są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej. Miejscem wykonywania (...)

Koszty utrzymania majątku

Koszty utrzymania majątku

Strony są po rozwodzie, ale bez dokonanego podziału majątku. W skład majątku wspólnego wchodzi m.in. dom jednorodzinny, w którym mieszka była żona. Były mąż mieszka gdzie indziej i od lat prowadzi (...)

Zniesienie współwłasności wbrew współwłaścicielom

Zniesienie współwłasności wbrew współwłaścicielom

Współwłaściciel posiadający 6/19 udziałów w drodze dojazdowej chce tą współwłasność znieść. Złożył więc w sądzie wniosek o zniesienie współwłasności przez podział fizyczny. Chce (...)

Nabycie udziału w drodze a służebność

Nabycie udziału w drodze a służebność

Mam działkę budowlaną, którą chcę podzielić. Niestety, aby to zrobić muszę mieć drogę 8-metrową (zgodnie z planem zagospodarowania), a mam w tej chwili tylko służebność 3 metry na 6 metrowej (...)

Licytacja komornika sądowego

Licytacja komornika sądowego

Sąd orzekł o zniesieniu współwłasności mieszkania. Ponieważ brak było ugody między współwłaścicielami nastąpi sprzedaż mieszkania w drodze licytacji przez komornika sądowego. Czy w takiej (...)

Remont budynku jako czynność zachowawcza

Remont budynku jako czynność zachowawcza

Jestem współwłaścicielką nieruchomości w Zakopanem, w której mieszkam od urodzenia wraz z moją mamą, która ma 68 lat. Tylko my mieszkaliśmy i utrzymywaliśmy całą nieruchomość. W moim posiadaniu (...)

Respektowanie decyzji większości współwłaścicieli

Respektowanie decyzji większości współwłaścicieli

Troje współwłaścicieli: A, B i C posiada plac, który jest wykorzystywany głównie w celach parkingowych. Każdy z nich posiada równy udział 1/3. Właściciele A i B chcą zrobić w tym miejscu (...)

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna

Współwłaściciele prywatnej niepodzielnej nieruchomości ułamkowej powierzyli mnie jako jednemu z nich sprawowanie zarządu. Czy prowadząc w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności (...)

Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

Posiadałam wraz ze swoim byłym mężem sporą działkę rolną oraz zabudowania stanowiące zabudowę siedliskową. Po rozwodzie działka ta została notarialnie podzielona na kilka części w tym jedna, (...)

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Pan X jest współwłaścicielem i współużytkownikiem wieczystym garażu na ulicy A jednocześnie jest właścicielem lokalu w budynku wielolokalowym (mieszkanie w bloku) na ul. B gdzie obowiązki w (...)

Zarządzanie nieruchomością przez współwłaściciela

Zarządzanie nieruchomością przez współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem kamienicy czynszowej (23 lokale mieszkalne) nabytej w drodze spadku, posiadającym 1/4 udziałów. Nie nastąpiło zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, (...)

Współwłasność w nieruchomości

Współwłasność w nieruchomości

Mój ojciec jest współwłaścicielem w 1/3 jednej działki budowlanej o powierzchni 700m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym ok. 80m2 i w 1/3 dwóch przylegających do siebie działek budowlanych o powie. (...)

Uzyskanie informacji o współwłaścicielach

Uzyskanie informacji o współwłaścicielach

Jestem współwłaścicielem kamienicy w centrum miasta R. Jest 5-ciu współwłaścicieli (licząc mój udział) i każdy ma odpowiednią wielkość udziałów. Chcę otrzymać informację (potwierdzoną (...)

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Odwołanie zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa wynajmuje ochronę. Osiedle jest zamknięte. Ochrona nie wywiązuje się, zdaniem mieszkańców, ze swych zadań. Czy współwłaściciel może zaprzestać płacenia składki za (...)

Prawo współwłasności

Prawo współwłasności

Jest jedna działka i kilku współwłaścicieli. Troje z nich posiada tam własność w częściach równych, jeden: ma część największą. W jakich częściach posiadają działkę - określa akt (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne

Przeciwko mojemu bratu - renciście I grupy inwalidzkiej, zamieszkałym samotnie, obecnie przebywającym na leczeniu w szpitalu - wszczęto egzekucję na podstawie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. (...)

Przebudowa wspólnej nieruchomości bez zgody

Przebudowa wspólnej nieruchomości bez zgody

Jestem współwłaścicielem 1/4 części nieruchomości tj. działki i położonego na niej budynku gospodarczego po byłej kotłowni oraz szamba, do którego jesteśmy w czwórkę podłączeni. Nieruchomość (...)

Wybicie drzwi bez zgody współwłaścicieli

Wybicie drzwi bez zgody współwłaścicieli

Rok temu kupiłem udział w kamienicy ze wskazaniem na oficynę. Po kupnie zawiadomiłem wszystkich współudziałowców o zamiarze pomalowania klatki schodowej kamienicy i nie otrzymałem sprzeciwu. Pomalowałem (...)

Wykupienie udziałów nieobecnego współwłaściciela

Wykupienie udziałów nieobecnego współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem 87,5% kamienicy (brak podziału fizycznego), reszta 12,5% należy do osoby, która od ponad 30 lat nie jest znana z miejsca zamieszkania i nie wiadomo czy żyje. Chciałbym (...)

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Prawo pierwokupu a cena sprzedaży

Z uwagi na korektę planu miejscowego zmuszeni jesteśmy do kupienia gruntu na współwłasność. Chcemy zabezpieczyć sobie w umowie prawo pierwokupu. Czy do umowy można wprowadzić zapis ustalający (...)

Zarządca nieruchomości a zgłoszenie robót

Zarządca nieruchomości a zgłoszenie robót

Jestem współwłaścicielką domu jednorodzinnego. Zamieszkuję go wraz z współwłaścicielem - byłym mężem. Od czterech lat prowadzony jest podział tej nieruchomości. Na obecną chwilę sprawa (...)

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

W ostatnim miesiącu moja rodzina na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po nieżyjącej kuzynce nabyła udziały w kamienicy. Moja rodzina uprawniona do udziałów w kamienicy liczy 5 osób. Następna (...)

Sprzedaż udziałów w kamienicy a nabycie spadku

Sprzedaż udziałów w kamienicy a nabycie spadku

Jestem współwłaścicielem kamienicy w ilości 1/3 udziałów. Pozostałymi właścicielami są: mój wujek wraz ze swoją żoną mają 3/6 udziału w kamienicy oraz nieżyjąca babcia pozostałe 1/6 (...)

Ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej

Ujawnienie nieruchomości w księdze wieczystej

W 1980 r. wybudowany został dom na działce, której współwłaścicielami są 3 osoby. Dom wybudowała 1 osoba - wszystkie pozwolenia, sprawy finansowe, rozliczenie z US dotyczyły tej 1 osoby. Obecnie (...)

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne