Porady prawne wyjazd służbowy

Niestawiennictwo świadka na rozprawie

Niestawiennictwo świadka na rozprawie

Dostałam wezwanie do sadu, gdzie mam występować w charakterze świadka (sprawa cywilna). Rozprawa za tydzień. Ja miałam zaplanowany wyjazd i wyjechać muszę. Co mogę i powinnam zrobić, żeby nie (...)

Umowa zlecenie a dieta

Umowa zlecenie a dieta

Filharmonia na zlecenie kontrahenta wyjedzie na tournee do Francji. Zaangażuje na podstawie umowy zlecenia muzyków doangażowanych, czyli muzyków nie związanych stosunkiem pracy z Filharmonią. Pracownicy (...)

Delegacja służbowa a koszty wizy

Delegacja służbowa a koszty wizy

Dostałem od mojego przełożonego delegację na wyjazd służbowy do USA. Czy koszty wizy pokrywa pracodawca?

Zostałem wezwany na rozprawę rozwodową, czy muszę się stawić?

Zostałem wezwany na rozprawę rozwodową, czy muszę się stawić?

Zostałem wezwany na rozprawę rozwodową, czy muszę się stawić?

Wynagrodzenie za delegację służbową

Wynagrodzenie za delegację służbową

Czy delegacja (polecenie wyjazdu służbowego) musi być potwierdzona przez przełożonego, czy tylko wystarczy rejestracja w dzienniku? Czy delegacje najpierw zatwierdza przełożony, czy najpierw się (...)

Koszty hoteli w podróży pracowników

Koszty hoteli w podróży pracowników

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlano-remontowych i często wyjeżdżam z pracownikami poza siedzibę działalności gospodarczej. Zapewniam pracownikom miejsca noclegowe w (...)

Potwierdzenie delegacji

Potwierdzenie delegacji

Jestem dyrektorem instytucji prowadzonej przez miejski samorząd. Czy otrzymując od prezydenta miasta służbowe delegacje mam obowiązek podbicia ich (przybicia na nich pieczątki) w celu udowodnienia, (...)

Zaliczanie w koszty wydatków na podróże służbowe

Zaliczanie w koszty wydatków na podróże służbowe

Polski podatnik wystawił rachunek (kwota rachunku to koszty poniesione w trakcie wyjazdu służbowego, które odbiorca rachunku jest zobligowany zwrócić). Nie wiem czy można to uznać za świadczenie (...)

Odebranie paszportu w innym województwie

Odebranie paszportu w innym województwie

Złożyłem wniosek o wydanie paszportu w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Chciałbym go jednak odebrać w innym urzędzie, ponieważ w najbliższym czasie przebywać będę w (...)

Koszty delegacji przedsiębiorcy

Koszty delegacji przedsiębiorcy

Prowadzę dzialalność gospodarczą (księga przychodów i rozchodów) w zakresie projektowania i nadzorów w budownictwie mostowym. Obecnie wykonuję pracę inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie (...)

Zatrzymanie zapłaty a rezygnacja z usług banku

Zatrzymanie zapłaty a rezygnacja z usług banku

Bank oferuje swoim klientom możliwość korzystania ze swoich usług wprowadza jednak obowiązek opłacenia takich usług z góry, przy czym na wypadek wcześniejszego niż pełne okresy roczne zaniechania (...)

Delegacja służbowa prezesa sp. z o.o.

Delegacja służbowa prezesa sp. z o.o.

W sp. z o.o. nie zatrudnia się nikogo z zarządu na umowę o pracę. Prezes sprawuje funkcję bez wynagrodzenia. Jak należy rozwiązać sprawę wyjazdów w sprawach służbowych? Jak zaliczyć w koszty (...)

Podróże służbowe członków zarządu

Podróże służbowe członków zarządu

W nowoutworzonej spółce XX z o.o. jest 2 członków zarządu, jednak nie są oni zatrudnieni na umowę o pracę w tej spółce. Spółka XX nie zatrudnia jeszcze żadnego pracownika. Członkowie zarządu (...)

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne