Porady prawne złom

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, jaka na właścicielach lasów, (...)

Nieodebranie zamówionego towaru

Nieodebranie zamówionego towaru

Klient na podstawie faktury proforma przelał mi zaliczkę na poczet wykonania bramy. Bramę wykonałem, on zapłacił resztę i otrzymał bramę. Następnie zażyczył sobie kolejną bramę i znów na (...)

Odszkodowanie lub zapłata

Odszkodowanie lub zapłata

Klient na podstawie faktury proforma przelał mi zaliczkę na poczet wykonania bramy. Bramę wykonałem, on zapłacił resztę i otrzymał bramę. Następnie zażyczył sobie kolejną bramę i znów na (...)

Handel złomem

Handel złomem

Firma zajmuje się zakupem i sprzedażą złomu stalowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jakie są zasady rozliczania faktur VAT zakupu i sprzedaży złomu? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? (...)

Zezwolenie na import złomu

Zezwolenie na import złomu

Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jeżeli (...)

Indywidualna stawka amortyzacyjna

Indywidualna stawka amortyzacyjna

Zgodnie z umową Spółka na 3 lata dzierżawić będzie grunt, na którym postawi reklamę wielkoformatową. Reklama to wysoki słup stalowy z wielkoformatową reklamową powierzchnią. Taki słup jest, (...)

Dokumentowanie w KPiR zakupu od osoby fizycznej

Dokumentowanie w KPiR zakupu od osoby fizycznej

Pragnę zająć się skupem palet od osób fizycznych i odsprzedawać firmie zagranicznej (Włochy). Podkreślam, iż prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jakie dokumenty muszę wystawić, (...)

Nazwa spółki cywilnej

Nazwa spółki cywilnej

Założona została spółka cywilna i w urzędzie skarbowym nigdzie w nazwie nie zostały wpisane nazwiska. Natomiast na potwierdzeniach o nadaniu NIP i ze spółka jest płatnikiem Vat napisano: nazwa (...)

Własność zostawionego w serwisie silnika

Własność zostawionego w serwisie silnika

Jeden z moich klientów prowadzi serwis samochodowy. W 2004r przyjechał do niego klient na wymianę silnika, ponieważ ten, który był w samochodzie został zatarty i została nawet do niego zrobiona (...)

Elementy dowodu wewnętrznego

Elementy dowodu wewnętrznego

Podstawą zapisów w księdze są przede wszystkim faktury Vat, Vat RR, Vat Komis, dok. celne, rachunki i noty korygujące odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub inne dowody, (...)

Roszczenia odszkodowawcze

Roszczenia odszkodowawcze

Powódka wzajemna wnosiła o wydanie samochodu przez parking. Parking przegrał sprawę o zasądzenie zapłaty za parkowanie zatrzymując przez cały proces samochód. Następnie powódka wzajemna zrezygnowała (...)

Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

Dokument księgowy a wpis do księgi przychodów

W przepisach podatkowych jest przedstawione co powinna zawierać faktura, rachunek i dowód wewnętrzny aby był uznany za dokument księgowy. Czy oprócz faktury, rachunku i dowodu wewnętrznego są jeszcze (...)

Prawa osoby oskarżonej

Prawa osoby oskarżonej

W ubiegłym roku w maju przydarzyła mi się (jak się niedawno okazało) straszna przygoda. Jestem właścicielem samochodu dostawczego Żuk. Samochodem tym rozwożę węgiel na zamówienie do prywatnych (...)

Przesłuchanie małoletniego

Przesłuchanie małoletniego

Jak można uzasadnić wniosek, przekonać sąd, by wezwał na świadka ośmioletniego chłopca, jedynego naocznego świadka kradzieży, który widział kto i co kradnie. Sąd I instancji tego nie zrobił, (...)

Forma oświadczeń w procesie karnym

Forma oświadczeń w procesie karnym

Wniosłam do Prokuratury za pośrednictwem Policji oskarżenie przeciwko p. X o zabór mienia (odmowa zwrotu użyczonego pojazdu). Policja zbiera materiał dowodowy od roku, nie przekazała go jeszcze (...)

Sprzedaż firmowego sprzętu

Sprzedaż firmowego sprzętu

Firma ma zużyty sprzęt, który jest przeznaczony do utylizacji, ale są osoby które chciałyby go kupić za np. złotówkę albo po prostu otrzymać. Jak firma ma przekazać lub sprzedać zużyty (przeznaczony (...)

Kaucja za złom akumulatora

Kaucja za złom akumulatora

Firma dokonała zakupu akumulatora i została obciążona kaucją za złom. Jak zarejestrować w księdze rachunkowej zapłaconą kaucję?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne