Porady prawne zastępstwo procesowe

Koszty zastępstwa procesowego - umowa z pełnomocnikiem

Koszty zastępstwa procesowego - umowa z pełnomocnikiem

Mój nowy pełnomocnik nie zawarł ze mną umowy określającej wynagrodzenie za poszczególne czynności procesowe. Niepokoi mnie to, jest to bowiem sprawa o eksmisję, która może zakończyć się wkrótce, (...)

Przymus adwokacko-radcowski

Przymus adwokacko-radcowski

Który artykuł kpc rządzi przymusem adwokackim? Które przepisy stanowią o przymusie?

Wpis od wniosku o podział majątku a pozostałe koszty

Wpis od wniosku o podział majątku a pozostałe koszty

Czy przy podziale majątku między małżonkami będą jakieś inne koszty oprócz wpisu od wniosku?

Umowa o obsługę prawną

Umowa o obsługę prawną

Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy o zastępstwo procesowe w sprawie dotyczącej zniesienia współwłasności gruntu. Stanowisko stron w tej sprawie jest zgodne lecz zniesienie współwłasności (...)

Koszty postępowania sądowego

Koszty postępowania sądowego

W postępowaniu upominawczym został wydany nakaz zapłaty. Do części nakazu pozwany wniósł sprzeciw, który został uznany za zasadny. Sąd wydał w tej sprawie wyrok i obciążył mnie kwotą 60 (...)

Zakres pełnomocnictwa procesowego

Zakres pełnomocnictwa procesowego

Adwokat pełnomocnik procesowy byłej pracownicy powódki o odszkodowanie za molestowanie seksualne w pracy przez jej bezpośredniego przełożonego wezwał do wykonania wyroku zasądzającego należność (...)

Uzupełnienie kasacji przez stronę

Uzupełnienie kasacji przez stronę

Przegrałem sprawy sądowe w dwóch instancjach. Adwokat rozważa zasadność wniesienia kasacji. Czy jeżeli adwokat wniesie skargę kasacyjną to sąd rozpatrujący ją będzie miał obowiązek rozpatrzyć (...)

Wynagrodzenie radcy prawnego za postępowanie

Wynagrodzenie radcy prawnego za postępowanie

Radca prawny zatrudniony jest w zakładzie na podstawie umowy o pracę (pełny etat). Reprezentuje również zakład w sądach itp. Do zakładu wpłynął nakaz zapłaty, w którym wyszczególniono określoną (...)

Ustalenie ojcostwa przed obcym sądem

Ustalenie ojcostwa przed obcym sądem

Otrzymałem zawiadomienie z sądu, że mam się stawić w celu odbioru dokumentów nadesłanych z zagranicy. Odebrałem je. Po przeczytaniu dowiedziałem się, że jakaś kobieta z Niemiec informuje mnie, (...)

Zwrot kosztów procesu

Zwrot kosztów procesu

Czy Sąd po wyznaczeniu rozprawy, orzekając na posiedzeniu niejawnym o odrzuceniu pozwu, powinien zasądzić od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego? Jak jest (...)

Opłata za usługi adwokata

Opłata za usługi adwokata

Adwokat podjął się prowadzenia sprawy, przyjął opłatę za zastępstwo procesowe. Jest jeden pozew wytoczony przez cztery osoby, każdy z nas opłacił te koszty (każdy po 1200 zł). Kiedy przyszło (...)

Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Założenie firmy konsultingowej - podstawa prawna

Chcę założyć firmę konsultingową. Jestem inżynierem, praktykiem w działalności gospodarczej. Czy mogę udzielać porad klientom nie mającym doświadczenia jak rozwiązywać nieraz drobne kłopoty (...)

Rozwód bez orzekania o winie a koszty sądowe

Rozwód bez orzekania o winie a koszty sądowe

Mąż wniósł przeciwko mnie pozew o rozwód. Czy w przypadku wyroku bez orzekania o winie będę musiała zapłacić połowę kosztów sądowych a w związku z tym połowę kosztów adwokata męża? (...)

Pozew o umieszczenie sprostowania

Pozew o umieszczenie sprostowania

Rozważam złożenie pozwu o umieszczenie sprostowania w gazecie (redaktor naczelny nie umieścił mojego sprostowania i nie udzielił odpowiedzi). Kto jest stroną takiego postępowania: redaktor czy (...)

Fakturowanie kosztów zastępstwa procesowego

Fakturowanie kosztów zastępstwa procesowego

Przeciwko nam toczyło się postępowanie sądowe w sądzie gospodarczym. Niestety wyrok był dla nas niekorzystny. Wierzyciel nie wykazał się cierpliwością i dochodził należności przez komornika. (...)

Ugoda - wzajemne zniesienie kosztów

Ugoda - wzajemne zniesienie kosztów

Przeciwnik reprezentowany przez radcę zaproponował ugodę (w sporze gospodarczym). Ja nie korzystam z usług pełnomocnika. Proszę o informację, co oznacza termin 'wzajemne zniesienie kosztów' w przypadku (...)

Udział obrońcy w postępowaniu karnym

Udział obrońcy w postępowaniu karnym

Syn został oskarżony o rozbój i aresztowany. Wynajęłam adwokata już w trakcie postępowania przygotowawczego. Mam podstawy twierdzić, że tego nie zrobił, właśnie wczoraj otrzymałam anonim, (...)

Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe

1. Czy osoba nie posiadająca uprawnień adwokata lub radcy prawnego, której udzielono pełnomocnictwa i ktora wykonuje obowiązki pełnomocnika na zasadzie zawartej z nią umowy zlecenia, może reprezentować (...)

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Dnia 10.11.2004 r. przegrałem sprawę (wartość przedmiotu sporu - 10 000 zł) z mojego powództwa w sądzie rejonowym (wydział pracy). Sąd zasądził ode mnie na rzecz strony pozwanej 900 zł tytułem (...)

Pełnomocnik substytucyjny

Pełnomocnik substytucyjny

Toczy się sprawa w sądzie cywilnym z mojego powództwa. Mój pełnomocnik nie przybył do sądu, przysłał zastępcę, aplikanta, który pobieżnie przeczytał akta, przez co musiałam tłumaczyć mu (...)

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Sąd zasądził od pracodawcy zadośćuczynienie na rzecz byłej pracownicy za molestowanie seksualne w pracy przez jej przełożonego. Po oddalonej apelacji pracodawcy wyrok jest prawomocny i pełnomocnik (...)

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Wniosłam sprawę o podwyższenie alimentów o 200 zł na dziecko czyli razem 400 zł, na sprawę były mąż stawił sie z adwokatem i okazało sie ze złożył pozew wzajemny o obniżenie alimentów (...)

Egzekucja roszczenia a skarga kasacyjna

Egzekucja roszczenia a skarga kasacyjna

Bank wniósł przeciwko mojej osobie jako dłużnika rzeczowego powództwo o 100.000 zł wraz z odsetkami za okres 5 lat , sąd pierwszej instancji w wyroku uznał roszczenie banku częściowo zasadne (...)

Zakres roszczenia o ochronę dóbr osobistych

Zakres roszczenia o ochronę dóbr osobistych

Zostałem pozwany przez spółkę z o.o. za rzekome naruszenie dóbr osobistych poprzez rozesłanie informacji do kilkunastu podmiotów we wsi, w której ma (miała) ta spólka siedzibę, ostrzeżeń przed (...)

Żądanie zasądzenia kosztów procesowych w postępowaniu o podział majątku

Żądanie zasądzenia kosztów procesowych w postępowaniu o podział majątku

Czy mogę żądać w postępowaniu o podział majątku od byłego męża zwrotu kosztów zastępstwa procesowego?

Zwrot kosztów w przypadku zastępstwa procesowego

Zwrot kosztów w przypadku zastępstwa procesowego

Była małżonka złożyła pozew przeciwko byłemu mężowi o ograniczenie władzy rodzicielskiej wspólnych małoletnich dzieci. Wcześniej sąd orzekł, iż miejsce zamieszkania dzieci jest przy matce. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne