Odraczanie terminu zapłaty artykuły i zmiany w prawie

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

14.7.2018

Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być umorzona, odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli (...)

Naruszenie praw i wolności decyzją ZUS - opinia prawna

Naruszenie praw i wolności decyzją ZUS - opinia prawna

27.10.2006

W okresie od 1 listopada 2000 roku do 30 września 2003 r. Pan Y pobierał emeryturę i pracował bez rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, u którego był wcześniej zatrudniony. Decyzją na podstawie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne