Ogólne artykuły i zmiany w prawie

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

Czym jest testament? Wiadomości ogólne

30.7.2022

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w polskiej terminologii prawa termin, testament, występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, rozumiany jest jako czynność prawna o określonych cechach (o (...)

Opodatkowanie PIT przychodów/dochodów z najmu prywatnego w 2022 r.

Opodatkowanie PIT przychodów/dochodów z najmu prywatnego w 2022 r.

16.2.2022

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisu przejściowego w tzw. Polskim Ładzie – podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (...)

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

8.2.2022

Zasady prawa cywilnego to kategoria norm prawnych, któe wyróżniają się swoją doniosłością i szczególną rolą, jaką pełnią w ramach tej gałęzi prawa. Stanowią one podstawowe (...)

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

14.11.2021

Dzięki zasadom ogólnym w Prawie przedsiębiorców wyrażone zostały wartości, naktórych muszą się opierać relacje między biznesem i administracją. Są one dla prawa gospodarczego (...)

RODO - czyli co to jest RODO?

RODO - czyli co to jest RODO?

7.10.2021

Dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

RODO w szkole

RODO w szkole

22.9.2021

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co (...)

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych według RODO

16.6.2021

25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679 (RODO). Dowiedz się, kto będzie musiał prowadzić (...)

Za nami 3 lata z RODO

Za nami 3 lata z RODO

29.5.2021

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) to akt, który bezpośrednio obowiązuje od 25 maja 2018 roku, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO (...)

SGGW z karą za naruszenie ochrony danych osobowych

SGGW z karą za naruszenie ochrony danych osobowych

17.9.2020

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stwierdzając naruszenie ochrony danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nałożył na ten podmiot administracyjną (...)

Co reguluje RODO?

Co reguluje RODO?

10.9.2020

Prywatność każdego człowieka musi być chroniona. 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (...)

Rozpowszechnianie przez bank ulotek reklamowych grupowego ubezpieczenia mogło wprowadzać w błąd

Rozpowszechnianie przez bank ulotek reklamowych grupowego ubezpieczenia mogło wprowadzać w błąd

25.10.2019

Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej ulotek reklamowych grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Internauta musi wyrazić zgodę na cookies

Internauta musi wyrazić zgodę na cookies

19.10.2019

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów. Zaznaczone domyślnie okienko wyboru jest więc niewystarczające.

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

Opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego

7.10.2019

1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego przez jednego z małżonków (PIT). Minister Finansów wydał w tym zakresie (...)

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

4.10.2019

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. wyboru formy opodatkowania. Minister Finansów wydał w tym (...)

Swobodny przepływ danych w UE

Swobodny przepływ danych w UE

6.9.2019

28 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Pora na wypracowanie otwartych (...)

Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

Ogólne zasady dziedziczenia subkonta w ZUS

1.3.2019

Od maja 2011 roku, w ramach konta ubezpieczonego będącego członkiem OFE, w ZUS prowadzone jest subkonto. Środki w ramach II filaru, poczynając od składki za maj 2011 r., były dzielone na składki (...)

Jak wysłać pismo ogólne online?

Jak wysłać pismo ogólne online?

7.2.2019

Podanie, wniosek, zażalenie, żądanie czy wyjaśnienie – nie musisz iść do urzędu, by złożyć tam tego rodzaju pisma. Nie potrzebujesz umawiania wizyty. Pieczątkę zamień na Profil Zaufany, (...)

Nie daj się oszukać „na RODO”

Nie daj się oszukać „na RODO”

21.11.2018

W ostatnim okresie przedsiębiorcy dostają wezwania do zapłaty za rzekome nieprawidłowości w stosowaniu RODO. Nie daj się nabrać.

Co RODO przynosi obywatelom?

Co RODO przynosi obywatelom?

23.5.2018

RODO stanowić ma m.in. istotny krok na drodze do umacniania praw podstawowych obywateli UE w erze cyfrowej.

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

Co RODO przynosi przedsiębiorcom?

23.5.2018

RODO wprowadzić ma m.in. ułatwiania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie i ujednolicenie zasad dla administratorów rynku wspólnotowego.

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

16.4.2018

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, (...)

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

12.1.2018

Sąsiad zalał twoje mieszkanie? Złodziej ukradł Twój komputer? Odniosłeś rany w wypadku na drodze? W takich sytuacjach można zażądać od sprawcy odszkodowania w drodze powództwa cywilnego. (...)

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

19.6.2017

Obowiązująca od początku czerwca 2017 r. nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego formułuje wprost kilka nowych zasad ogólnych w postę­powaniu administracyjnym. Na czym (...)

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

19.4.2017

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

Skala podatkowa - Zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej

8.3.2017

Wśród dostępnych dla przedsiębiorców form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podstawowe są tzw. zasady ogólne według skali podatkowej.

KE wycofuje wnioski dyrektywy o urlopie macierzyńskim

KE wycofuje wnioski dyrektywy o urlopie macierzyńskim

3.7.2015

Komisja zamierza zastąpić je nowymi inicjatywami. W tym roku KE ma w sumie wycofać lub zmienić 80 oczekujących na rozpatrzenie wniosków, w myśl zasady braku kontynuacji politycznej.

NIK wspiera inicjatywę ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

NIK wspiera inicjatywę ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu

22.6.2015

Najwyższa Izba Kontroli będzie współpracować z UN Global Compact, największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Cyfrowe bezpieczeństwo według Unii Europejskiej

Cyfrowe bezpieczeństwo według Unii Europejskiej

16.6.2015

Wspólne prawo gwarantujące ochronę danych w całej UE. Unijni ministrowie sprawiedliwości zatwierdzili wniosek KE w sprawie stworzenia nowoczesnych zasad, uwzględniających ostatnie zmiany technologiczne. (...)

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym  nowe regulacje

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nowe regulacje

28.5.2015

Celem nowych przepisów ma być m.in. skrócenie czasu rozpatrywania skarg przez Trybunał.

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

14.4.2015

Obecnie zasady i sposób rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyznaczają przepisy ustawy o systemie oświaty.

UOKIK: 30 procent skontrolowanych produktów nie spełnia wymagań

UOKIK: 30 procent skontrolowanych produktów nie spełnia wymagań

17.11.2014

Najczęściej zastrzeżenia wzbudzały: zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe, dźwigi, maszyny, sprzęt radiowy i telekomunikacyjny, urządzenia spalające paliwa gazowe, niskonapięciowe urządzenia elektryczne (...)

Odszkodowanie za skradzione auto. Zobacz, kiedy ci się należy

Odszkodowanie za skradzione auto. Zobacz, kiedy ci się należy

30.10.2014

Utrudnianie wypłaty odszkodowania za skradziony samochód, gdy konsument nie dostarczył oryginalnych kluczyków, czy nie przedstawił dowodu rejestracyjnego – taką klauzulę zakwestionował UOKiK.

Polisolokaty pod okiem UOKiK. Zobacz, na co uważać

Polisolokaty pod okiem UOKiK. Zobacz, na co uważać

27.10.2014

4 decyzje administracyjne, 24 postępowania w toku, 50 milionów złotych kar finansowych oraz propozycje zmian regulacyjnych - to ostatnie kontrole polisolokat w UOKiK.

Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych

Nowe przepisy UE dotyczące pasz leczniczych

25.9.2014

Celem przeglądu przepisów dotyczących paszy leczniczej jest zharmonizowanie procedur wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania.

Ustawa śmieciowa do zmiany. Oto propozycje

Ustawa śmieciowa do zmiany. Oto propozycje

22.5.2014

Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracował 9 rekomendacji.

Unijna platforma zwalczy czarny rynek pracy?

Unijna platforma zwalczy czarny rynek pracy?

27.3.2014

Jeden na dziesięciu Europejczyków przyznaje, że w ostatnim roku kupił towary lub usługi, przy których ludzie pracowali na czarno.

NIK o programie współpracy transgranicznej

NIK o programie współpracy transgranicznej

26.3.2014

W ocenie NIK oraz Najwyższego Urzędu Kontroli Czech unijny program wdrażany był sprawnie, a beneficjenci skutecznie realizowali dofinansowywane projekty.

UOKiK nałożył na bank karę ponad 29 mln zł

UOKiK nałożył na bank karę ponad 29 mln zł

20.1.2014

Możliwość podejmowania dowolnych decyzji o zmianie oprocentowania kredytu konsumenckiego - to jedna z praktyk, za które ukarano PKO BP.

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

17.1.2014

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o (...)

Jest szansa na odzyskanie zapłaconego podatku

Jest szansa na odzyskanie zapłaconego podatku

24.10.2013

Trybunał Konstytucyjny zajmie się opodatkowaniem nieodpłatnych świadczeń. Chodzi między innymi o imprezy integracyjne czy wykorzystywanie samochodu służbowego na prywatne cele.

Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

24.9.2013

Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Dowodzenie polską armią. Będzie jedno dowództwo

Dowodzenie polską armią. Będzie jedno dowództwo

23.7.2013

Prezydent będzie wskazywał, na wniosek premiera, osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych - na czas wojny.

Każdy może poprosić o interpretację przepisów podatkowych

Każdy może poprosić o interpretację przepisów podatkowych

19.7.2013

Wprowadzona 1 stycznia 2012 r. nowelizacja przepisów zmieniła status interpretacji ogólnej.

EKUZ - Karta na nagłe wypadki

EKUZ - Karta na nagłe wypadki

16.7.2013

Już ponad 190 mln ludzi posługuje się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego.

Resort rolnictwa ogłosił nowe przepisy w sprawie opryskiwaczy

Resort rolnictwa ogłosił nowe przepisy w sprawie opryskiwaczy

10.4.2013

W przepisach, które wejdą w życie za 3 miesiące, zostały określone wymagania techniczne dla opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych.

Prawo upadłościowe do zmiany. Skorzystają dłużnicy

Prawo upadłościowe do zmiany. Skorzystają dłużnicy

9.1.2013

Nowelizacja jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2012 roku.

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

7.1.2013

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego (...)

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne