Otwarty fundusz emerytalny artykuły i zmiany w prawie

OFE w IKE – pozytywna decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów

OFE w IKE – pozytywna decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów

20.2.2021

Przekształcenie OFE w IKE gotowe do rozpatrzenia przez rząd. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne (...)

Środki z OFE trafią do IKE lub ZUS

Środki z OFE trafią do IKE lub ZUS

26.11.2019

Przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych. Chodzi o 162 mld zł. Przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie niektórych (...)

Środki z OFE trafią na indywidualne konta emerytalne

Środki z OFE trafią na indywidualne konta emerytalne

16.4.2019

Rząd proponuje, by uczestnicy OFE mieli wolny wybór pomiędzy prywatnymi Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi, a przekazaniem do ZUS. Środki z OFE będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach, (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

10.9.2017

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można już złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

21.6.2017

Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie niższy. Jeśli jesteś kobietą, będziesz mogła przejść na emeryturę, gdy skończysz 60 lat. Jeżeli jesteś mężczyzną, będziesz (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

18.6.2014

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje - jak sama nazwa wskazuje - składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia (...)

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe

14.8.2009

Ubezpieczenie emerytalne jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy z powodu starości. Osoby, które opłacają składkę, zapewniają sobie w ten sposób dochód w momencie (...)

Rząd przyjął rozwiązania korzystne dla przyszłych emerytów

Rząd przyjął rozwiązania korzystne dla przyszłych emerytów

19.3.2009

Rada Ministrów chce, aby opłata od składki emerytalnej, pobierana przez Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE), została obniżona z obecnych 7 proc. do 3,5 proc. Zaproponowano także, aby opłaty za zarządzanie (...)

Emerytury kapitałowe

Emerytury kapitałowe

11.1.2009

Nowa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych określa: rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE), zasady (...)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)

22.10.2008

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdziały IVa-VI (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera (...)

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych

27.8.2007

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. 2004 r., Nr 116, poz. 1205). IKE należą do tzw. III filaru ubezpieczeń społecznych. Ustawa reguluje m.in. IKE w poszczególnych (...)

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

Fundusze emerytalne i wcześniejsze emerytury

17.2.2007

21 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Inaczej określono jeden z warunków (...)

Określone obowiązki informacyjne funduszu emerytalnego

Określone obowiązki informacyjne funduszu emerytalnego

25.7.2005

28 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych, które określa - między innymi - szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt (...)

Utrata prawa do wcześniejszej emerytury, a wstąpienie do OFE – opinia prawna

Utrata prawa do wcześniejszej emerytury, a wstąpienie do OFE – opinia prawna

31.1.2005

Przepis art. 84 a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nakłada na akwizytora obowiązek informacyjny w zakresie konsekwencji wynikających z przystąpienia (...)

Obowiązek zawarcia umowy z Funduszem Emerytalnym, zasady rozliczeń pomiędzy ZUS a OFE

Obowiązek zawarcia umowy z Funduszem Emerytalnym, zasady rozliczeń pomiędzy ZUS a OFE

27.1.2005

Działalność Funduszu Emerytalnego polega na gromadzeniu środków pieniężnych i ich lokowaniu, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Głównym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne