Płatników składek artykuły i zmiany w prawie

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

20.1.2023

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na (...)

Informacja o stanie rozliczeń na kontach płatników składek za 2022 r.

Informacja o stanie rozliczeń na kontach płatników składek za 2022 r.

5.1.2023

Od 7 stycznia ZUS rozpoczyna przekazywanie do ponad 3,1 mln płatników składek informacji o stanie rozliczeń na ich kontach za 2022 rok. Informacja będzie zamieszczona na profilach płatników (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

10.11.2022

Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie.

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla płatników składek

Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS dla płatników składek

27.8.2019

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz swoje konto na PUE ZUS, możesz samodzielnie utworzyć elektroniczny dokument z danymi z ZUS i przekazać takie potwierdzenie instytucji, która tego oczekuje (...)

Będą wyższe ulgi na dzieci

Będą wyższe ulgi na dzieci

28.11.2014

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci.

NIK o ściąganiu należności przez ZUS

NIK o ściąganiu należności przez ZUS

28.8.2014

Kwota rzeczywistych, nieściągniętych i wymagalnych należności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekroczyła w 2013 roku 55 mld złotych.

Po ślubie koniecznie do fiskusa

Po ślubie koniecznie do fiskusa

2.8.2013

Za niezgłoszenie aktualizacji danych po ślubie fiskus może nałożyć mandat.

E-zwolnienia pozwolą kontrolować pracownika

E-zwolnienia pozwolą kontrolować pracownika

31.5.2013

Wprowadzony zostanie elektroniczny system zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Jaki termin na zwrot składki zdrowotnej? Jest wyrok

Jaki termin na zwrot składki zdrowotnej? Jest wyrok

20.4.2012

Niezgodny z konstytucją był przepis niepozwalający ubezpieczonym dochodzić zwrotu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych, jeżeli od dnia ich opłacenia upłynęło ponad pięć lat.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)

22.10.2008

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdziały VII-X (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera (...)

Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa

27.8.2007

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.). Ustawa zawiera przepisy (...)

Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Działy V - IX (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Działy te regulują kolejno: czynności sprawdzające, kontrolę podatkową, (...)

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

2.8.2007

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r., Nr 64, poz. 565 ze zm.).

Przestępstwo nieopłacania składek ZUS - opinia prawna

Przestępstwo nieopłacania składek ZUS - opinia prawna

13.7.2005

Płatnikami składek ZUS - między innymi - jest pracodawca (w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą) oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z (...)

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej - opinia prawna

Sposób prowadzenia działalności gospodarczej po utracie statusu Zakładu Pracy Chronionej - opinia prawna

14.3.2005

Płatnik składek (czyli w tym wypadku pracodawca) ma obowiązek wykazywać w deklaracji rozliczeniowej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na źródła finansowania tych składek (...)

Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

27.1.2005

Ubezpieczenie wypadkowe jest ujednym z rodzajów ubezpieczenia społecznego. Jako jedyne, ubezpieczenie to możliwe jest tylko i wyłącznie na zasadzie obligatoryjności. Nie można zostać objętym ubezpieczeniem (...)

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Czy ktoś kontroluje ZUS?

21.1.2005

Protokół kontroli inspektor sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu płatnikowi składek lub osobie upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia (...)

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

Uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS - opinia prawna

20.1.2005

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa przypadku, w których określone grupy osób objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Jedną z takich grup są osoby prowadzące pozarolniczą (...)

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

Obowiązki pracodawcy związane z utratą dokumentów - opinia prawna

3.12.2004

Z przepisów prawa wynika wiele obowiązków dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem i księgowością. Na pracodawcy ciąży obowiązek wypływający z treści (...)

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

12.10.2004

Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Porada zawiera informacje dotyczące (...)

Prawo bankowe

Prawo bankowe

14.6.2004

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Jak obliczyć kapitał początkowy?

16.12.2003

Kapitał początkowy jest pojęciem wprowadzonym przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pojęcie to wiąże się ściśle z reformą systemu ubezpieczeń społecznych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne