Piecza zastępcza artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w pieczy zastępczej

Zmiany w pieczy zastępczej

22.6.2022

Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych czy wprowadzenie zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych to tylko niektóre ze zmian przyjętych przez (...)

Zmiany w pieczy zastępczej?

Zmiany w pieczy zastępczej?

18.9.2021

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. (...)

Dzieci powinny być w rodzinach...

Dzieci powinny być w rodzinach...

12.11.2018

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, lepsza praca z rodziną, większe wsparcie dla wchodzących w dorosłe życie wychowanków pieczy zastępczej (...)

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

21.4.2018

Większe wsparcie dla rodzin, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przekazanie ministrowi rodziny całości (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

18.9.2017

Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, (...)

NIK i RPD wspólnie zajmą sie nieprawidłowościami w instytucjonalnej pieczy zastępczej

NIK i RPD wspólnie zajmą sie nieprawidłowościami w instytucjonalnej pieczy zastępczej

12.8.2015

Najwyższa Izba Kontroli i Rzecznik Praw Dziecka łączą siły, by skuteczniej chronić dzieci przed złym traktowaniem, wyzyskiem i demoralizacją. Porozumienie w tej sprawie podpisali w siedzibie Izby (...)

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

7.6.2013

W każdym przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a nie ma przesłanek do zawieszenia albo pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Zarządzenia (...)

Dzieci będą rzadziej odbierane rodzicom

Dzieci będą rzadziej odbierane rodzicom

6.7.2011

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została już podpisana przez Bronisława Komorowskiego.

Homoseksualiści zostaną rodziną zastępczą?

Homoseksualiści zostaną rodziną zastępczą?

9.6.2011

Senacka poprawka do ustawy o pieczy zastępczej, która zakazuje osobom o orientacji homoseksualnej prowadzenia rodzinnych domów dziecka i bycia rodziną zastępczą została odrzucona.

Gej nie poprowadzi rodzinnego domu dziecka

Gej nie poprowadzi rodzinnego domu dziecka

1.6.2011

Zakaz tworzenia rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka osobom o orientacji homoseksualnej - taką poprawkę do ustawy o pieczy zastępczej przyjął Senat.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne