Pobieranie emerytury artykuły i zmiany w prawie

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

27.5.2022

17 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa (...)

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych

16.2.2022

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji (...)

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

ZUS w sprawach międzynarodowych - elektronicznie ponad granicami

15.4.2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako jedna z pierwszych instytucji w Europie, wdrożył europejski system elektronicznej wymiany danych EESSI.

Jak długo pobieramy emerytury?

Jak długo pobieramy emerytury?

13.3.2019

Polacy żyją coraz dłużej, co oznacza, że coraz dłużej pobierają emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla rolników

4.3.2019

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego (...)

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

Mama 4+ - czyli emerytura dla matek z czwórką dzieci

18.2.2019

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

2.10.2018

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

8.2.2018

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo (...)

Wniosek o 500+ do końca października

Wniosek o 500+ do końca października

27.10.2017

Wsparciem programu „Rodzina 500 plus” do końca sierpnia br. objętych zostało prawie 4 mln dzieci. Trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres. Jeżeli złożymy go w październiku to (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

22.8.2017

Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek ZUS? Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię? Jak rozliczać składki? Jak opodatkowany jest dochód z tytułu sprawowania przez (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

26.5.2017

Prawo UE zapewnia obywatelom państw Unii Europejskiej (a więc też obywatelom RP) oraz państw EOG i Szwajcarii możliwość pobytu i zamieszkania w innym (niż ich państwo pochodzenia) państwie UE/EOG (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

11.4.2017

Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu (...)

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

Jak uzyskać rentę i emeryturę przyznawaną w szczególnym trybie?

17.10.2016

Renta z tytułu niezdolności do pracy, emerytura, renta rodzinna są świadczeniami z ubezpieczenia społecznego, które są przysługują po spełnieniu określonych przesłanek. Podstawową przesłanką (...)

Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

Abonament RTV 2014: kolejna podwyżka

20.6.2014

Abonament radiowo-telewizyjny wzrósł od stycznia 2014 roku. Zobacz, ile wynoszą opłaty RTV oraz kto jest z nich zwolniony.

Prezydent nie pomoże emerytom na etacie

Prezydent nie pomoże emerytom na etacie

12.1.2011

Nie będzie ustawy, która umożliwi łączenie etatu z emeryturą bez wcześniejszego zwolnienia się z pracy.

Nie będzie emerytur dla etacie

Nie będzie emerytur dla etacie

10.8.2010

Jednoczesne pobieranie emerytury i pensji bez zwalniania się z zakładu pracy będzie wkrótce niemożliwe. Zmian domaga się ministerstwo pracy - donosi Gazeta Wyborcza.

Rząd ograniczy świadczenia pielęgnacyjne

Rząd ograniczy świadczenia pielęgnacyjne

18.3.2010

Świadczenia nie dostanie np. osoba, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji oraz ta, która otrzymuje rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka.

PiS proponuje coroczny dodatek dla najbiedniejszych

PiS proponuje coroczny dodatek dla najbiedniejszych

3.3.2010

Dodatek otrzymaliby raz w roku m.in. emeryci, renciści oraz ofiary represji wojennych, których świadczenie nie przekracza 1400 złotych miesięcznie.

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Urlop macierzyński i wychowawczy a obowiązek ubezpieczenia emerytalno-rentowego

18.2.2009

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych jest teraz w Sejmie. Przewiduje on zmiany w zakresie podlegania obowiązkowym (...)

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

Działalność gospodarcza na urlopie wychowawczym a składki - opinia prawna

14.11.2008

Pani X jest zatrudniona na czas nieokreślony, obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Zastanawia się nad rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Jak w tym wypadku wygląda sprawa ubezpieczenia (...)

Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

Wcześniejsze emerytury dla 55-letnich kobiet

21.2.2008

Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej (...)

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

14.11.2005

15 listopada bieżącego roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Przyjrzyjmy się więc, co nowego (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

7.4.2005

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353 z późniejszymi zmianami) – zwana (...)

Renta inwalidzka wspólnika spółki cywilnej – opinia prawna

Renta inwalidzka wspólnika spółki cywilnej – opinia prawna

20.10.2004

Fakt uzyskania przez jednego ze wspólników renty inwalidzkiej nie pociąga za sobą oczywiście konieczności wystąpienia tego wspólnika ze spółki. Należy jedynie rozważyć, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne