Podatek u źródła artykuły i zmiany w prawie

Ułatwienia w poborze podatku u źródła dla tzw. płatników technicznych

Ułatwienia w poborze podatku u źródła dla tzw. płatników technicznych

5.7.2022

Zostały ogłoszone i weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego.

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r. ważne dla podatników

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r. ważne dla podatników

20.7.2021

Wszedł w życie pakiet e-commerce i rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE. Kolejne branże i usługi zostały objęte obowiązkiem rejestrowania obrotu za (...)

Zmiany przepisów o poborze podatku u źródła

Zmiany przepisów o poborze podatku u źródła

7.1.2021

1 stycznia 2021 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej odraczające, wzorem lat ubiegłych, obowiązywanie tzw. procedury WHT refund do (...)

Przepisy o poborze podatku u źródła od 1 stycznia 2021 r.

Przepisy o poborze podatku u źródła od 1 stycznia 2021 r.

14.12.2020

W Ministerstwie Finansów (MF) trwają prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzeń dotyczących poboru podatku u źródła. Zgodnie z założeniami zostanie przedłużony termin odroczenia (...)

Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła (WHT)

21.1.2019

Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, (...)

Konsultacje podatkowe dot. nowości podatkowych

Konsultacje podatkowe dot. nowości podatkowych

26.11.2018

Resort finansów zaprosił do konsultacji w zakresie kontrowersyjnych zmian w podatkach przewidzianych na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

30.8.2018

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, (...)

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

21.3.2017

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Przewidziano kolejne ułatwienia dla (...)

Podatek w wysokości 75 procent zostaje

Podatek w wysokości 75 procent zostaje

9.2.2015

Wysokość opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ma zachęcić do uczciwego rozliczania się.

Rząd wprowadza podatek od nieujawnionych dochodów

Rząd wprowadza podatek od nieujawnionych dochodów

17.12.2014

Do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości.

Rozliczenia z małżonkiem - nie dla ryczałtowców

Rozliczenia z małżonkiem - nie dla ryczałtowców

6.3.2014

Nie ma również możliwości wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem

Obóz zimowy z dofinansowaniem i bez podatku

Obóz zimowy z dofinansowaniem i bez podatku

18.2.2014

Z tego zwolnienia skorzystają tylko osoby, których dzieci korzystają np. w ramach ferii zimowych ze zorganizowanych form wypoczynku.

Wolne zawody w Polsce. Kto może wybrać ryczałt?

Wolne zawody w Polsce. Kto może wybrać ryczałt?

14.2.2014

Przedsiębiorca wykonujący wolny zawód zapłaci najwyższą 20-proc. stawkę ryczałtu. Pod pewnymi warunkami.

Jak odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Jak odliczyć koszty uzyskania przychodu?

13.2.2014

Miesięczny koszt uzyskania przychodu pracownika to wciąż 111,25 zł.

Gdzie trzeba, a gdzie można płacić podatek: w Polsce, czy za granicą?

Gdzie trzeba, a gdzie można płacić podatek: w Polsce, czy za granicą?

12.2.2014

W podatku dochodowym obowiązuje tzw. zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego. Zgodnie z tą zasadą, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

Niższy podatek tylko przy drobnych upominkach

Niższy podatek tylko przy drobnych upominkach

17.12.2013

Przekazując klientom z okazji Świąt drobne upominki z logo firmy, przedsiębiorca może rozliczyć je w kosztach podatkowych.

Usługa prawnicza może obniżyć podatek

Usługa prawnicza może obniżyć podatek

12.8.2013

Wartość poniesionych na usługi prawnicze wydatków można obniżyć wysokość należnego podatku.

Rower i skuter w firmie najbardziej atrakcyjne podatkowo

Rower i skuter w firmie najbardziej atrakcyjne podatkowo

6.8.2013

Twój biznes wymaga częstego przemieszczania się po mieście? Pomyśl o zakupie jednośladu.

Nie zgłosiłeś pożyczki? Zapłacisz więcej

Nie zgłosiłeś pożyczki? Zapłacisz więcej

5.7.2013

Za niezgłoszenie pożyczki, na którą podatnik powołuje się w trakcie kontroli skarbowej, płatnik zostanie ukarany wyższą stawką podatku.

PIT - nowe przepisy. Ograniczenie prawa do 50-proc. kosztów dla twórców

PIT - nowe przepisy. Ograniczenie prawa do 50-proc. kosztów dla twórców

2.7.2013

Osoby, które zarabiają w ramach umowy o dzieło ponad 7 tys. zł, a korzystają z 50-proc. kosztów, czeka po wakacjach niemiła niespodzianka.

Zmiany w ustawie o PIT. Zobacz, czy nie stracisz

Zmiany w ustawie o PIT. Zobacz, czy nie stracisz

24.6.2013

Osoby korzystające z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu po wakacjach dostaną na rękę kilkaset złotych mniej.

Przegląd klimatyzacji w samochodzie zmniejszy podatek

Przegląd klimatyzacji w samochodzie zmniejszy podatek

14.5.2013

Dodatkowo przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT zmniejszą swoje zobowiązanie także z tytułu tego podatku, jeżeli samochód służy wykonywaniu czynności opodatkowanych VAT-em.

Alimenty bez podatku. Sprawdź, kiedy jest to możliwe

Alimenty bez podatku. Sprawdź, kiedy jest to możliwe

1.10.2012

Alimenty otrzymywane przez pełnoletnie dzieci od rodziców, w przypadku rozpadu ich małżeństwa, z zasady są zwolnione z podatku.

Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

16.7.2012

Przychody z nieujawnionych źródeł zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł (jedno ze źródeł przychodów wymienionych w ustawowym katalogu) – w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu, (...)

Nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych

5.7.2012

Zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Polega ona na tym, że określone podmioty (...)

Nieujawnione źródła przychodów – trzeba pilnować wydatków

Nieujawnione źródła przychodów – trzeba pilnować wydatków

17.5.2012

D Za przychody z tzw. innych źródeł ustawa uznaje m.in. przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Jeżeli podatnik nie jest w stanie wykazać źródeł pochodzenia (...)

Zatajenie dochodów skutkuje karnym podatkiem

Zatajenie dochodów skutkuje karnym podatkiem

13.5.2012

Sprawdź, czy związane z tym wydatki mają pokrycie w deklarowanych fiskusowi dochodach. Inaczej możesz zapłacić 75 procent nieujawnionych, a ustalonych przez fiskusa dochodów.

Będzie nowy podatek dla kierowców?

Będzie nowy podatek dla kierowców?

11.4.2012

Ministerstwo Gospodarki chce, by danina była płacona jednorazowo przy pierwszej rejestracji auta w Polsce.

Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

27.12.2011

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby ani zarządu, (...)

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

22.11.2011

Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać (...)

Kiedy fiskus sprawdzi nasze dochody?

Kiedy fiskus sprawdzi nasze dochody?

10.11.2009

Urząd Skarbowy może sprawdzić czy nie zatailiśmy części naszych dochodów wtedy, gdy wydatki wykazane w zeznaniu podatkowym znacznie przekraczają wykazane zarobki, a podatnik odmawia podania źródła, (...)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)

22.10.2008

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdziały I-II (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176). Ta część ustawy zawiera przepisy (...)

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

21.10.2008

Zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

20.8.2007

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów (...)

Jak ustalić rentę dla rodziców - opinia prawna

Jak ustalić rentę dla rodziców - opinia prawna

20.3.2007

Wypłacane obecnie świadczenia emerytalne często nie są zbyt wysokie. Nieraz sumy te wystarczają jedynie na wywiązanie się z comiesięcznych płatności oraz na bieżące potrzeby. Z uwagi na to (...)

Zmiany w ustawach podatkowych

Zmiany w ustawach podatkowych

2.1.2007

Z początkiem 2007 roku wchodzi w życie wiele istotnych zmian w ustawach podatkowych. Przykładowo ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz (...)

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

28.12.2006

Wszyscy polscy obywatele, którzy pracują na Wyspach, i do tej pory musieli rozliczyć się z dochodu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, będą zapewne zainteresowani faktem, iż po wejściu (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne